คอร์ดเพลง ผ่านมาเพียงได้รัก วงกามเทพ

  
Text   
คอร์ดเพลง ผ่านมาเพียงได้รัก ศิลปิน วงกามเทพ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D A Bm G F#m Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A | Bm A | G F#m | Em A |
INTRO | D A | Bm A | G F#m | Em A | A |

D 
  เธอก็มีใ
A 
จให้กับฉัน
Bm 
  เราต่าง
A 
คนต่างมีใจใ
G 
ห้กัน
F#m 
  เป็นเว
Em 
ลาที่โคตรมีค
A 
วามสุขเลย
D 
  แต่ความ
A 
รักที่เป็นความลับ
Bm 
  สุดท้ายแ
A 
ล้วก็ต้องลงเ
G 
อย
F#m 
  แบบ
Em 
เปิดเผยตัวไม่
A 
ได้

 
นับเป็น
Bm 
ช่วงเวลาที่
F#m 
ดีที่สุด
 
ที่เ
G 
ราได้
A 
อยู่ด้วย
D 
กัน
 
อาจเป็น
Bm 
ช่วงเวลาที่
F#m 
แสนสั้น
 
เธอจะ
G 
อยู่ในใจฉัน..ตลอด
A 
ไป

 
ผ่านมาเพียงได้
D 
รัก 
 
ไม่ได้เ
A 
ป็นคู่
Bm 
ชีวิต
 
ไม่มีไ
A 
ครเป็นค
G 
นผิด
 
แค่
F#m 
เราต่าง 
 
บัง
Em 
เอิญเดินมาเจอ
A 
กัน
 
ไม่ผิดที่เ
D 
ราจะรู้สึก
A 
ดีกับคืนเเล
Bm 
ะวัน
 
ที่ผ่าน
A 
มาคือเรา
G 
รักกัน 
 
 
F#m 
 
แค่
Em 
ผิดเวลาเท่า
A 
นั้น 
 
ที่เจอกันช้า
D 
ไป
A 

INSTRU | Bm A | G | Bm A | G | A |
INSTRU | D A | Bm A | G F#m | Em A |

 
นับเป็น
Bm 
ช่วงเวลาที่
F#m 
ดีที่สุด
 
ที่เ
G 
ราได้
A 
อยู่ด้วย
D 
กัน
 
อาจเป็น
Bm 
ช่วงเวลาที่
F#m 
แสนสั้น
 
เธอจะ
G 
อยู่ในใจฉัน..ตลอด
A 
ไป

 
ผ่านมาเพียงได้
D 
รัก 
 
ไม่ได้เ
A 
ป็นคู่
Bm 
ชีวิต
 
ไม่มีไ
A 
ครเป็นค
G 
นผิด
 
แค่
F#m 
เราต่าง 
 
บัง
Em 
เอิญเดินมาเจอ
A 
กัน
 
ไม่ผิดที่เ
D 
ราจะรู้สึก
A 
ดีกับคืนเเล
Bm 
ะวัน
 
ที่ผ่าน
A 
มาคือเรา
G 
รักกัน 
 
 
F#m 
 
แค่
Em 
ผิดเวลาเท่า
A 
นั้น 
 
ที่เจอกันช้า
D 
ไป
A 

 
ผ่านมาเพียงได้
D 
รัก 
 
ไม่ได้เ
A 
ป็นคู่
Bm 
ชีวิต
 
ไม่มีไ
A 
ครเป็นค
G 
นผิด
 
แค่
F#m 
เราต่าง 
 
บัง
Em 
เอิญเดินมาเจอ
A 
กัน
 
ไม่ผิดที่เ
D 
ราจะรู้สึก
A 
ดีกับคืนเเล
Bm 
ะวัน
 
ที่ผ่าน
A 
มาคือเรา
G 
รักกัน 
 
 
F#m 
 
แค่
Em 
ผิดเวลาเท่า
A 
นั้น 
 
ที่เจอกันช้า
D 
ไป

 
แค่
Em 
ผิดเวลาเท่า
A 
นั้น.. 
 
ที่เจอกันช้า
D 
ไป


เธอก็มีใจให้กับฉัน
เราต่างคนต่างมีใจให้กัน
เป็นเวลาที่โคตรมีความสุขเลย
แต่ความรักที่เป็นความลับ
สุดท้ายแล้วก็ต้องลงเอย
แบบเปิดเผยตัวไม่ได้

นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ที่เราได้อยู่ด้วยกัน
อาจเป็นช่วงเวลาที่แสนสั้น
เธอจะอยู่ในใจฉัน..ตลอดไป

ผ่านมาเพียงได้รัก ไม่ได้เป็นคู่ชีวิต
ไม่มีไครเป็นคนผิด
แค่เราต่าง บังเอิญเดินมาเจอกัน
ไม่ผิดที่เราจะรู้สึกดีกับคืนเเละวัน
ที่ผ่านมาคือเรารักกัน
แค่ผิดเวลาเท่านั้น ที่เจอกันช้าไป

( ดนตรี )

นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ที่เราได้อยู่ด้วยกัน
อาจเป็นช่วงเวลาที่แสนสั้น
เธอจะอยู่ในใจฉัน..ตลอดไป

ผ่านมาเพียงได้รัก ไม่ได้เป็นคู่ชีวิต
ไม่มีไครเป็นคนผิด
แค่เราต่าง บังเอิญเดินมาเจอกัน
ไม่ผิดที่เราจะรู้สึกดีกับคืนเเละวัน
ที่ผ่านมาคือเรารักกัน
แค่ผิดเวลาเท่านั้น ที่เจอกันช้าไป

ผ่านมาเพียงได้รัก ไม่ได้เป็นคู่ชีวิต
ไม่มีไครเป็นคนผิด
แค่เราต่าง บังเอิญเดินมาเจอกัน
ไม่ผิดที่เราจะรู้สึกดีกับคืนเเละวัน
ที่ผ่านมาคือเรารักกัน
แค่ผิดเวลาเท่านั้น ที่เจอกันช้าไป

แค่ผิดเวลาเท่านั้น.. ที่เจอกันช้าไป

มิวสิควิดีโอ ผ่านมาเพียงได้รัก วงกามเทพ

เพลง : ผ่านมาเพียงได้รัก (คอร์ด)
ศิลปิน : วงกามเทพ
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว, จัมโบ้ วงกามเทพ
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 0620717076
คอร์ดเพลง ผ่านมาเพียงได้รัก วงกามเทพ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend