คอร์ดเพลง นางฟ้าเบาะซ้าย วงกามเทพ

  
Text   
คอร์ดเพลง นางฟ้าเบาะซ้าย วงกามเทพ

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : วงกามเทพ
เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้(จิรพันธ์) วงกามเทพ
คอร์ด : A,B,C#m,E,G#m


 
อยู่กับเ
A 
ขา 
 
ใส่ทองทั้ง
B 
ตัว
 
อยู่กับ
G#m 
ฉัน ไม่สามแม่ครัว ก็
C#m 
ปุ้มปุ้ย
 
นั่ง
A 
รถเก๋งตัวขาว
B 
หลุย 
 
เชิดหน้าเ
E 
ชิดตา

INSTRU | A B | G#m C#m |
INSTRU | A B | E B |

E 
  เธอคงจะเบื่อรถเครื่องร้ายคันเก่า
G#m 
  ไปไหน มาไห นก็บัดสีใค
A 
รเขา
 
  ทั้งเ
B 
ก่าและเชย

E 
  เบาะก็ขาด 
 
ป้ายท้ายก็หลุด
G#m 
  จะใส่ชุดสวย ๆ นั่งไม่ได้เ
A 
ลย
 
  กลัว
B 
ชุดอีเข้าในล้อ

C#m 
  เลยไปเป็นนางฟ้าเบาะซ้าย
 
  มัน
G#m 
คงจะเย็นสบาย
 
  คง
A 
ถูกใจเธอใช่ห
B 
ม้าย 
 
ได้ไม่ต้อ
E 
งร้อน
C#m 
  รถเครื่องได้แค่ซ้อนท้าย
 
  รถ
G#m 
เขาพับเบาะนอนได้
 
  จอดตรงไ
A 
หนเขาก็คอยเอาใจเ
G# 
ธอ..

 
อยู่กับเ
A 
ขา 
 
ใส่ทองทั้ง
B 
ตัว
 
อยู่กับ
G#m 
ฉัน ไม่สามแม่ครัว ก็
C#m 
ปุ้มปุ้ย
 
นั่ง
A 
รถเก๋งตัวขาวห
B 
ลุย 
 
เชิดหน้าเ
E 
ชิดตา
 
นั่งรถเ
A 
ขา ถ่ายคลิปลง  
B 
TikTok
 
นั่งรถ
G#m 
เรา 
 
เธอชอบหลบ
C#m 
หน้า
 
ไปเ
A 
ถอะ 
 
นาง
B 
ฟ้า 
 
ไปเป็นตุ๊กตาห
E 
น้ารถ

INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E |

C#m 
  เลยไปเป็นนางฟ้าเบาะซ้าย
 
  มัน
G#m 
คงจะเย็นสบาย
 
  คง
A 
ถูกใจเธอใช่ห
B 
ม้าย 
 
ได้ไม่ต้อ
E 
งร้อน
C#m 
  รถเครื่องได้แค่ซ้อนท้าย
 
  รถ
G#m 
เขาพับเบาะนอนได้
 
  จอดตรงไ
A 
หนเขาก็คอยเอาใจเ
G# 
ธอ..

 
อยู่กับเ
A 
ขา 
 
ใส่ทองทั้ง
B 
ตัว
 
อยู่กับ
G#m 
ฉัน ไม่สามแม่ครัว ก็
C#m 
ปุ้มปุ้ย
 
นั่ง
A 
รถเก๋งตัวขาวห
B 
ลุย 
 
เชิดหน้าเ
E 
ชิดตา
 
นั่งรถเ
A 
ขา ถ่ายคลิปลง  
B 
TikTok
 
นั่งรถ
G#m 
เรา 
 
เธอชอบหลบ
C#m 
หน้า
 
ไปเ
A 
ถอะ 
 
นาง
B 
ฟ้า 
 
ไปเป็นตุ๊กตาห
E 
น้ารถ

 
อยู่กับเ
A 
ขา 
 
ใส่ทองทั้ง
B 
ตัว
 
อยู่กับ
G#m 
ฉัน ไม่สามแม่ครัว ก็
C#m 
ปุ้มปุ้ย
 
นั่ง
A 
รถเก๋งตัวขาวห
B 
ลุย 
 
เชิดหน้าเ
E 
ชิดตา
 
นั่งรถเ
A 
ขา ถ่ายคลิปลง  
B 
TikTok
 
นั่งรถ
G#m 
เรา 
 
เธอชอบหลบ
C#m 
หน้า
 
ไปเ
A 
ถอะ 
 
นาง
B 
ฟ้า 
 
ไปเป็นตุ๊กตาห
E 
น้ารถ

OUTRO | A B | G#m C#m |
OUTRO | A B | E B | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นางฟ้าเบาะซ้าย


อยู่กับเขา ใส่ทองทั้งตัว
อยู่กับฉัน ไม่สามแม่ครัว ก็ปุ้มปุ้ย
นั่งรถเก๋งตัวขาวหลุย เชิดหน้าเชิดตา

( ดนตรี )

เธอคงจะเบื่อรถเครื่องร้ายคันเก่า
ไปไหน มาไห นก็บัดสีใครเขา
ทั้งเก่าและเชย

เบาะก็ขาด ป้ายท้ายก็หลุด
จะใส่ชุดสวย ๆ นั่งไม่ได้เลย
กลัวชุดอีเข้าในล้อ

เลยไปเป็นนางฟ้าเบาะซ้าย
มันคงจะเย็นสบาย
คงถูกใจเธอใช่หม้าย ได้ไม่ต้องร้อน
รถเครื่องได้แค่ซ้อนท้าย
รถเขาพับเบาะนอนได้
จอดตรงไหนเขาก็คอยเอาใจเธอ..

อยู่กับเขา ใส่ทองทั้งตัว
อยู่กับฉัน ไม่สามแม่ครัว กะปุ้มปุ้ย
นั่งรถเก๋งตัวขาวหลุย เชิดหน้าเชิดตา
นั่งรถเขา ถ่ายคลิปลง TikTok
นั่งรถเรา เธอชอบหลบหน้า
ไปเถอะ นางฟ้า ไปเป็นตุ๊กตาหน้ารถ

( ดนตรี )

เลยไปเป็นนางฟ้าเบาะซ้าย
มันคงจะเย็นสบาย
คงถูกใจเธอใช่หม้าย ได้ไม่ต้องร้อน
รถเครื่องได้แค่ซ้อนท้าย
รถเขาพับเบาะนอนได้
จอดตรงไหนเขาก็คอยเอาใจเธอ..

อยู่กับเขา ใส่ทองทั้งตัว
อยู่กับฉัน ไม่สามแม่ครัว กะปุ้มปุ้ย
นั่งรถเก๋งตัวขาวหลุย เชิดหน้าเชิดตา
นั่งรถเขา ถ่ายคลิปลง TikTok
นั่งรถเรา เธอชอบหลบหน้า
ไปเถอะ นางฟ้า ไปเป็นตุ๊กตาหน้ารถ

อยู่กับเขา ใส่ทองทั้งตัว
อยู่กับฉัน ไม่สามแม่ครัว กะปุ้มปุ้ย
นั่งรถเก๋งตัวขาวหลุย เชิดหน้าเชิดตา
นั่งรถเขา ถ่ายคลิปลง TikTok
นั่งรถเรา เธอชอบหลบหน้า
ไปเถอะ นางฟ้า ไปเป็นตุ๊กตาหน้ารถ

มิวสิควิดีโอ นางฟ้าเบาะซ้าย วงกามเทพ

เพลง : นางฟ้าเบาะซ้าย
ศิลปิน : วงกามเทพ
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
ติดต่องานแสดง : 0620717076
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend