คอร์ดเพลง รักแท้หรือเเค่ล่าแต้ม วงกามเทพ

  
Text   


INTRO | Fm | Eb | Fm | Eb | Fm | Eb |

Fm 
  เธอง่ายกับฉันแค่คนเ
Eb 
ดียวใช่หม้าย
 
  
Db 
หรือเธอ 
 
 
Eb 
ง่ายกับใครต่อใ
Ab 
คร
Fm 
  คำพูดหวานๆ 
 
ที่เธอ
Eb 
พูดออกไป
 
  ไม่ใช่
Db 
ฉันใช่หม้าย 
 
 
Eb 
ที่เคยได้
Ab 
ฟัง

 
ยัง
Db 
มีคนอีกหลาย
Eb 
คน 
 
ที่
Cm 
เธอเคยผ่า
Fm 
นมา
 
เธอต้อง
Db 
การจะตามหา 
 
รัก
Eb 
แท้ 
 
หรือแค่ล่าแต้ม

 
ไม่ใช่แค่
Ab 
ฉันที่เธอง่าย 
 
แต่กับใ
Fm 
ครๆ 
 
อีกหลายคน
 
ทำไ
Bbm 
มทำตัวซ้ำซ้อน 
 
นอน
Eb 
กับคนโน้นคนนี้
 
ไม่ใช่แค่
Ab 
ฉันที่ได้เธอ 
 
ยังมีอีก
Fm 
เยอะเธอก็รู้ดี
 
ทำไ
Bbm 
มทำตัวแบบนี้ 
 
ปล่อย
Eb 
กายที่มี 
 
ให้ใครต่อใ
Fm 
คร 
 
 
Eb 

Fm 
  มารยาที่เธอใช้ 
 
 
Eb 
เพื่อมัดใจ
 
  
Db 
ใครต่อใ
Eb 
คร 
 
รวมทั้ง
Ab 
ฉัน
Fm 
  แค่เพียงต้องการ 
 
แค่เรื่องเ
Eb 
ดียวเรื่องนั้น
 
  
Db 
แค่รักสนุก 
 
ไม่
Eb 
ผูกพันกับใ
Ab 
คร

 
ยัง
Db 
มีคนอีกหลาย
Eb 
คน 
 
ที่
Cm 
เธอเคยผ่า
Fm 
นมา
 
เธอต้องก
Db 
ารจะตามหา 
 
รัก
Eb 
แท้ 
 
หรือแค่ล่าแต้ม

 
ไม่ใช่แค่
Ab 
ฉันที่เธอง่าย 
 
แต่กับใ
Fm 
ครๆ 
 
อีกหลายคน
 
ทำไ
Bbm 
มทำตัวซ้ำซ้อน 
 
นอน
Eb 
กับคนโน้นคนนี้
 
ไม่ใช่แค่
Ab 
ฉันที่ได้เธอ 
 
ยังมีอีก
Fm 
เยอะเธอก็รู้ดี
 
ทำไ
Bbm 
มทำตัวแบบนี้ 
 
ปล่อย
Eb 
กายที่มี 
 
ให้ใครต่อใคร

INSTRU | Fm | Eb | Db | Eb |

 
ยัง
Db 
มีคนอีกหลาย
Eb 
คน 
 
ที่
Cm 
เธอเคยผ่า
Fm 
นมา
 
เธอต้องก
Db 
ารจะตามหา 
 
รัก
Eb 
แท้ 
 
หรือแค่ล่าแต้ม

 
ไม่ใช่แค่
Ab 
ฉันที่เธอง่าย 
 
แต่กับใ
Fm 
ครๆ 
 
อีกหลายคน
 
ทำไ
Bbm 
มทำตัวซ้ำซ้อน 
 
นอน
Eb 
กับคนโน้นคนนี้
 
ไม่ใช่แค่
Ab 
ฉันที่ได้เธอ 
 
ยังมีอีก
Fm 
เยอะเธอก็รู้ดี
 
ทำไ
Bbm 
มทำตัวแบบนี้ 
 
ปล่อย
Eb 
กายที่มี

 
ไม่ใช่แค่
Ab 
ฉันที่เธอง่าย 
 
แต่กับใ
Fm 
ครๆ 
 
อีกหลายคน
 
ทำไ
Bbm 
มทำตัวซ้ำซ้อน 
 
นอน
Eb 
กับคนโน้นคนนี้
 
ไม่ใช่แค่
Ab 
ฉันที่ได้เธอ 
 
ยังมีอีก
Fm 
เยอะเธอก็รู้ดี
 
ทำไ
Bbm 
มทำตัวแบบนี้ 
 
ปล่อย
Eb 
กายที่มี 
 
ให้ใครต่อใคร

INSTRU | Fm | Eb | Abmaj7 |


เธอง่ายกับฉันแค่คนเดียวใช่หม้าย
หรือเธอ ง่ายกับใครต่อใคร
คำพูดหวานๆ ที่เธอพูดออกไป
ไม่ใช่ฉันใช่หม้าย ที่เคยได้ฟัง

ยังมีคนอีกหลายคน ที่เธอเคยผ่านมา
เธอต้องการจะตามหา รักแท้ หรือแค่ล่าแต้ม

ไม่ใช่แค่ฉันที่เธอง่าย แต่กับใครๆ อีกหลายคน
ทำไมทำตัวซ้ำซ้อน นอนกับคนโน้นคนนี้
ไม่ใช่แค่ฉันที่ได้เธอ ยังมีอีกเยอะเธอก็รู้ดี
ทำไมทำตัวแบบนี้ ปล่อยกายที่มี ให้ใครต่อใคร

มารยาที่เธอใช้ เพื่อมัดใจ
ใครต่อใคร รวมทั้งฉัน
แค่เพียงต้องการ แค่เรื่องเดียวเรื่องนั้น
แค่รักสนุก ไม่ผูกพันกับใคร

ยังมีคนอีกหลายคน ที่เธอเคยผ่านมา
เธอต้องการจะตามหา รักแท้ หรือแค่ล่าแต้ม

ไม่ใช่แค่ฉันที่เธอง่าย แต่กับใครๆ อีกหลายคน
ทำไมทำตัวซ้ำซ้อน นอนกับคนโน้นคนนี้
ไม่ใช่แค่ฉันที่ได้เธอ ยังมีอีกเยอะเธอก็รู้ดี
ทำไมทำตัวแบบนี้ ปล่อยกายที่มี ให้ใครต่อใคร

( ดนตรี )

ยังมีคนอีกหลายคน ที่เธอเคยผ่านมา
เธอต้องการจะตามหา รักแท้ หรือแค่ล่าแต้ม

ไม่ใช่แค่ฉันที่เธอง่าย แต่กับใครๆ อีกหลายคน
ทำไมทำตัวซ้ำซ้อน นอนกับคนโน้นคนนี้
ไม่ใช่แค่ฉันที่ได้เธอ ยังมีอีกเยอะเธอก็รู้ดี
ทำไมทำตัวแบบนี้ ปล่อยกายที่มี

ไม่ใช่แค่ฉันที่เธอง่าย แต่กับใครๆ อีกหลายคน
ทำไมทำตัวซ้ำซ้อน นอนกับคนโน้นคนนี้
ไม่ใช่แค่ฉันที่ได้เธอ ยังมีอีกเยอะเธอก็รู้ดี
ทำไมทำตัวแบบนี้ ปล่อยกายที่มี ให้ใครต่อใคร

มิวสิควิดีโอ รักแท้หรือเเค่ล่าแต้ม วงกามเทพ

เพลง : รักแท้หรือเเค่ล่าแต้ม
ศิลปิน : วงกามเทพ
เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ วงกามเทพ
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง : 0954171217, 0620717076
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend