คอร์ดเพลง อีกนิดนะ พลพล

  
Text   
คอร์ดเพลง อีกนิดนะ ศิลปิน พลพล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INSTRU | G Bm | Am D |

 
อีก
G 
นิดนะ 
 
อีก
Bm 
สักหน่อย 
 
อย่าเพิ่ง
Am 
ปล่อยมือ 
 
 
D 
 
ใกล้
G 
ถึงวัน 
 
ที่
Bm 
ฝันไว้แล้วไม่ใ
Am 
ช่หรือ 
 
 
D 
 
ไม่ใช่ว่า
G 
ฉันไม่เห็น
Bm 
น้ำตา 
 
ที่ซ่อนอยู่
Am 
หลังรอยยิ้มของเ
D 
ธอ
 
และยังได้
G 
ยินถ้อยคำว่า
Bm 
รักเสมอ 
 
ถึง
Am 
เธอไม่พูดออก
D 
มา

 
ก็แค่พา
G 
ยุหนึ่ง 
 
อีก
Bm 
ฝนหนึ่ง 
 
ประเ
Am 
ดี๋ยวหนึ่งฝนก็
D 
ซาไป
 
แค่ห
G 
นาวหนึ่ง 
 
อีก
Bm 
นิดหนึ่ง 
 
จะ
Am 
เอาหนึ่งชีวิต
D 
นี้เป็นฟืนเ
G 
ติมไฟ
 
เอาควา
Bm 
มรักและ
Am 
หัวใจ 
 
 
D 
ก่อกองไฟอุ่
G 
นเธอ 
 
 
D 

 
ขอบใจเด้อห
G 
ล่า 
 
ที่เคียงข้า
Bm 
งมา 
 
อดไว้
Am 
สาก่อน 
 
 
D 
 
เก็บเอาไว้ก่
G 
อน 
 
คำว่าลา
Bm 
ก่อน 
 
อย่าเว้าออ
Am 
กมา 
 
 
D 
 
บ่อโดนปาน
G 
ได๋ 
 
อีกแค่
Bm 
อึดใจ
 
สิ่งที่ร่วม
Am 
ทุกข์ล้มลุกสร้าง
D 
มาจะปรากฏ
C 
ตัว
 
อย่าก
D 
ลัวจนเดินจากไป

INSTRU | G Bm | Am D |

 
อีก
G 
นิดนะ 
 
อีก
Bm 
สักหน่อย 
 
 
Am 
ฟ้าก็จะใส 
 
 
D 
 
จะใ
G 
สกว่าที่เคย
Bm 
พบมา 
 
แค่อย่า
Am 
ถอดใจ 
 
 
D 
 
ไม่ใช่ว่า
G 
ฉันไม่เห็น
Bm 
น้ำตา 
 
ที่ซ่อนอยู่
Am 
หลังรอยยิ้มของเ
D 
ธอ
 
และยังได้
G 
ยินถ้อยคำว่า
Bm 
รักเสมอ
 
ถึงเ
Am 
ธอไม่พูดออก
D 
มา 
 
ว่าจะขา
G 
ดใจ 
 
 
D 

 
ขอบใจเด้อห
G 
ล่า 
 
ที่เคียงข้า
Bm 
งมา 
 
อดไว้
Am 
สาก่อน 
 
 
D 
 
เก็บเอาไว้ก่
G 
อน 
 
คำว่าลา
Bm 
ก่อน 
 
อย่าเว้าออ
Am 
กมา 
 
 
D 
 
บ่อโดนปาน
G 
ได๋ 
 
อีกแค่
Bm 
อึดใจ
 
สิ่งที่ร่วม
Am 
ทุกข์ล้มลุกสร้าง
D 
มาจะปรากฏ
C 
ตัว
 
อย่าก
D 
ลัวจนเดินจากไป

INSTRU | G Bm | Am D |
INSTRU | G Bm | Am D |

 
ก็แค่พา
G 
ยุหนึ่ง 
 
อีก
Bm 
ฝนหนึ่ง 
 
ประเ
Am 
ดี๋ยวหนึ่งฝนก็
D 
ซาไป
 
แค่ห
G 
นาวหนึ่ง 
 
อีก
Bm 
นิดหนึ่ง 
 
จะ
Am 
เอาหนึ่งชีวิต
D 
นี้เป็นฟืนเ
G 
ติมไฟ
 
เอาควา
Bm 
มรักและ
Am 
หัวใจ 
 
 
D 
ก่อกองไฟอุ่
G 
นเธอ 
 
 
D 

 
ขอบใจเด้อห
G 
ล่า 
 
ที่เคียงข้า
Bm 
งมา 
 
อดไว้
Am 
สาก่อน 
 
 
D 
 
เก็บเอาไว้ก่
G 
อน 
 
คำว่าลา
Bm 
ก่อน 
 
อย่าเว้าออ
Am 
กมา 
 
 
D 
 
บ่อโดนปาน
G 
ได๋ 
 
อีกแค่
Bm 
อึดใจ
 
สิ่งที่ร่วม
Am 
ทุกข์ล้มลุกสร้าง
D 
มาจะปรากฏ
C 
ตัว
 
อย่าก
D 
ลัวจนเดินจาก
G 
ไป 
 
 
Bm 
 
Am 

D 
ใกล้แค่อีก
G 
นิดเดียว 
 
 
Bm 
 
Am 
D 
อีกแค่นิดเดียว..

OUTRO | G Bm | Am D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อีกนิดนะ


อีกนิดนะ อีกสักหน่อย อย่าเพิ่งปล่อยมือ
ใกล้ถึงวัน ที่ฝันไว้แล้วไม่ใช่หรือ
ไม่ใช่ว่าฉันไม่เห็นน้ำตา ที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มของเธอ
และยังได้ยินถ้อยคำว่ารักเสมอ ถึงเธอไม่พูดออกมา

ก็แค่พายุหนึ่ง อีกฝนหนึ่ง ประเดี๋ยวหนึ่งฝนก็ซาไป
แค่หนาวหนึ่ง อีกนิดหนึ่ง จะเอาหนึ่งชีวิตนี้เป็นฟืนเติมไฟ
เอาความรักและหัวใจ ก่อกองไฟอุ่นเธอ

ขอบใจเด้อหล่า ที่เคียงข้างมา อดไว้สาก่อน
เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน อย่าเว้าออกมา
บ่อโดนปานได๋ อีกแค่อึดใจ
สิ่งที่ร่วมทุกข์ล้มลุกสร้างมาจะปรากฏตัว
อย่ากลัวจนเดินจากไป

อีกนิดนะ อีกสักหน่อย ฟ้าก็จะใส
จะใสกว่าที่เคยพบมา แค่อย่าถอดใจ
ไม่ใช่ว่าฉันไม่เห็นน้ำตา ที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มของเธอ
และยังได้ยินถ้อยคำว่ารักเสมอ
ถึงเธอไม่พูดออกมา ว่าจะขาดใจ

ขอบใจเด้อหล่า ที่เคียงข้างมา อดไว้สาก่อน
เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน อย่าเว้าออกมา
บ่อโดนปานได๋ อีกแค่อึดใจ
สิ่งที่ร่วมทุกข์ล้มลุกสร้างมาจะปรากฏตัว
อย่ากลัวจนเดินจากไป

( ดนตรี )

ก็แค่พายุหนึ่ง อีกฝนหนึ่ง ประเดี๋ยวหนึ่งฝนก็ซาไป
แค่หนาวหนึ่ง อีกนิดหนึ่ง จะเอาหนึ่งชีวิตนี้เป็นฟืนเติมไฟ
เอาความรักและหัวใจ ก่อกองไฟอุ่นเธอ

ขอบใจเด้อหล่า ที่เคียงข้างมา อดไว้สาก่อน
เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน อย่าเว้าออกมา
บ่อโดนปานได๋ อีกแค่อึดใจ
สิ่งที่ร่วมทุกข์ล้มลุกสร้างมาจะปรากฏตัว
อย่ากลัวจนเดินจากไป

ใกล้แค่อีกนิดเดียว
อีกแค่นิดเดียว

มิวสิควิดีโอ อีกนิดนะ พลพล

เพลง : อีกนิดนะ (คอร์ด)
ศิลปิน : พลพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : พยัต ภูวิชัย
เรียบเรียง : ป้อม ณรงค์ศักดิ์
IG: palaphol_pholkongseng
คอร์ดเพลง อีกนิดนะ พลพล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend