คอร์ดเพลง ฉันแค่เด็กใต้ วงกามเทพ

  
Text   


Tune to Eb

 
เสื้อยืดเกง
D 
ยีนส์ร้ายๆ 
 
รองเ
A 
ท้าผ้าใบ
 
เธอคง
Bm 
มองว่าไม่เข้าเ
G 
ค้า

INSTRU | C G | F | C G | F |

D 
  เธอคงมองด้วยความประห
A 
ลาด
Bm 
  ไซอยู่น่าขี้ขลาดแถมไ
G 
ม่หล่อ
D 
  เนื้อตัวก็ดำม่อ
A 
ท่อ
Bm 
  อยู่เหมือนเงาะป่าไม่ไ
G 
ด้ถอดรูป

Bm 
  เธอกับ
A 
ฉันเหมือนเหวกั
G 
บฟ้า
Bm 
  รูปร่างหน้า
A 
ตาฉันไม่
G 
น่าดึงดูด
Bm 
  แต่เธอส
A 
วย ดูดี น่
G 
าจูบ
Bm 
  คงไม่ห
A 
วังไปจีบลูกคุ
G 
ณหนู..  
A 

 
เสื้อยืดเกง
D 
ยีนส์ร้ายๆ 
 
รอง
A/C# 
เท้าผ้าใบ
 
เธอคง
Bm 
มองว่าไม่เข้าเ
G 
ค้า
 
ผิวพร
D 
รณหน้าตา 
 
เด็ก
A/C# 
ใต้บ้านเรา
 
มันก็ไ
Bm 
ด้เท่านี้แหละเ
G 
ธอ
 
ไม่ใช่
D 
ลูกผู้ดี 
 
ไม่
A/C# 
มีบีเอ็ม
 
ไม่ได้
Bm 
ขับเบนซ์ 
 
ฟอร์จูนเ
G 
นอร์
 
มีแต่
D 
รถเครื่องร้าย 
 
มัน
A/C# 
คงไม่บาย
 
เธอจะ
Bm 
บัดสีใครห
G 
ม้าย.. 
 
 
A 
โอ.. ก็ฉันแค่เด็กใ
D 
ต้.. 
 
 
A 

INSTRU | Bm A | G | Bm A | G |

Bm 
  เธอกับ
A 
ฉันเหมือนเหวกั
G 
บฟ้า
Bm 
  รูปร่างหน้า
A 
ตาฉันไม่
G 
น่าดึงดูด
Bm 
  แต่เธอส
A 
วย ดูดี น่
G 
าจูบ
Bm 
  คงไม่ห
A 
วังไปจีบลูกคุ
G 
ณหนู..  
A 

 
เสื้อยืดเกง
D 
ยีนส์ร้ายๆ 
 
รอง
A/C# 
เท้าผ้าใบ
 
เธอคง
Bm 
มองว่าไม่เข้าเ
G 
ค้า
 
ผิวพร
D 
รณหน้าตา 
 
เด็ก
A/C# 
ใต้บ้านเรา
 
มันก็ไ
Bm 
ด้เท่านี้แหละเ
G 
ธอ
 
ไม่ใช่
D 
ลูกผู้ดี 
 
ไม่
A/C# 
มีบีเอ็ม
 
ไม่ได้
Bm 
ขับเบนซ์ 
 
ฟอร์จูนเ
G 
นอร์
 
มีแต่
D 
รถเครื่องร้าย 
 
มัน
A/C# 
คงไม่บาย
 
เธอจะ
Bm 
บัดสีใครห
G 
ม้าย..

 
เสื้อยืดเกง
D 
ยีนส์ร้ายๆ 
 
รอง
A/C# 
เท้าผ้าใบ
 
เธอคง
Bm 
มองว่าไม่เข้าเ
G 
ค้า
 
ผิวพร
D 
รณหน้าตา 
 
เด็ก
A/C# 
ใต้บ้านเรา
 
มันก็ไ
Bm 
ด้เท่านี้แหละเ
G 
ธอ
 
ไม่ใช่
D 
ลูกผู้ดี 
 
ไม่
A/C# 
มีบีเอ็ม
 
ไม่ได้
Bm 
ขับเบนซ์ 
 
ฟอร์จูนเ
G 
นอร์
 
มีแต่
D 
รถเครื่องร้าย 
 
มัน
A/C# 
คงไม่บาย
 
เธอจะ
Bm 
บัดสีใครห
G 
ม้าย.. 
 
 
A 
โอ..
 
ก็ฉันแค่เด็กใ
D 
ต้.. 
 
 
A 
 
ฉันแค่เด็กใ
D 
ต้..


เสื้อยืดเกงยีนส์ร้ายๆ รองเท้าผ้าใบ
เธอคงมองว่าไม่เข้าเค้า

( ดนตรี )

เธอคงมองด้วยความประหลาด
ไซอยู่น่าขี้ขลาดแถมไม่หล่อ
เนื้อตัวก็ดำม่อท่อ
อยู่เหมือนเงาะป่าไม่ได้ถอดรูป

เธอกับฉันเหมือนเหวกับฟ้า
รูปร่างหน้าตาฉันไม่น่าดึงดูด
แต่เธอสวย ดูดี น่าจูบ
คงไม่หวังไปจีบลูกคุณหนู..

เสื้อยืดเกงยีนส์ร้ายๆ รองเท้าผ้าใบ
เธอคงมองว่าไม่เข้าเค้า
ผิวพรรณหน้าตา เด็กใต้บ้านเรา
มันก็ได้เท่านี้แหละเธอ
ไม่ใช่ลูกผู้ดี ไม่มีบีเอ็ม
ไม่ได้ขับเบนซ์ ฟอร์จูนเนอร์
มีแต่รถเครื่องร้าย มันคงไม่บาย
เธอจะบัดสีใครหม้าย.. โอ.. ก็ฉันแค่เด็กใต้..

( ดนตรี )

เธอกับฉันเหมือนเหวกับฟ้า
รูปร่างหน้าตาฉันไม่น่าดึงดูด
แต่เธอสวย ดูดี น่าจูบ
คงไม่หวังไปจีบลูกคุณหนู..

เสื้อยืดเกงยีนส์ร้ายๆ รองเท้าผ้าใบ
เธอคงมองว่าไม่เข้าเค้า
ผิวพรรณหน้าตา เด็กใต้บ้านเรา
มันก็ได้เท่านี้แหละเธอ
ไม่ใช่ลูกผู้ดี ไม่มีบีเอ็ม
ไม่ได้ขับเบนซ์ ฟอร์จูนเนอร์
มีแต่รถเครื่องร้าย มันคงไม่บาย
เธอจะบัดสีใครหม้าย..

เสื้อยืดเกงยีนส์ร้ายๆ รองเท้าผ้าใบ
เธอคงมองว่าไม่เข้าเค้า
ผิวพรรณหน้าตา เด็กใต้บ้านเรา
มันก็ได้เท่านี้แหละเธอ
ไม่ใช่ลูกผู้ดี ไม่มีบีเอ็ม
ไม่ได้ขับเบนซ์ ฟอร์จูนเนอร์
มีแต่รถเครื่องร้าย มันคงไม่บาย
เธอจะบัดสีใครหม้าย.. โอ..
ก็ฉันแค่เด็กใต้..
ฉันแค่เด็กใต้..

มิวสิควิดีโอ ฉันแค่เด็กใต้ วงกามเทพ

เพลง : ฉันแค่เด็กใต้
ศิลปิน : วงกามเทพ
เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ วงกามเทพ
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend