คอร์ดเพลง เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้ วงกามเทพ

  
Text   
คอร์ดเพลง เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้ วงกามเทพ

คอร์ด :

ศิลปิน : วงกามเทพ

เนื้อร้อง/ทำนอง : จิรพันธ์ เนียมเกลี้ยง

คอร์ดในเพลง : D,A,Bm,F#m,G,Em


| D A | Bm F#m | G F#m | Em A |
| D A/C# | Bm F#m | G F#m | Em A |

Bm 
  เธอคงจะอา
A 
ยคน
 
  แฟนเพื่อนเค้า
G 
เขรถยนต์กัน
D 
เพ
Bm 
  อยู่หล่อทร
A 
งเอแต่เรามันทร
G 
งจน

Bm 
  เธอคงจะอา
A 
ยใคร
 
  ไปไหนมาไ
G 
หนตากแดดตาก
D 
ฝน
Bm 
  เบื่อไหมต้อง
A 
ทนกับคนอย่าง
G 
ฉัน

F#m 
มีเเค่เท่
Bm 
านี้ 
 
 
F#m 
เงินในบัญชีไม่เท่
Bm 
าไร
 
หน้า
G 
ตาก็ติดลบ 
 
เธอยังอยากคบอยู่ไ
A 
หม

 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจให้ใ
A/C# 
ครไม่ได้
 
ไม่มีเงิน
Bm 
ทองมากอง 
 
ให้
F#m 
เธอได้ใช้
 
มี
G 
แต่รถเครื่องคัน
F#m 
ร้ายๆ 
 
 
Em 
เธอจะนั่งได้ห
A 
ม้าย
 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจไม่ไ
A/C# 
ด้สักที
 
เธอคงบัด
Bm 
สีเพื่อนๆขอ
F#m 
งเธอ
 
ที่
G 
คบกับฉันมันไม่
F#m 
ดีเลิศเลอ
 
มีแต่ค
Em 
วามรักที่เธอ
A 
..กินไม่ไ
D 
ด้
A 

| D A/C# | Bm F#m | G F#m | Em A |
| D A/C# | Bm F#m | G F#m | Em A |

F#m 
มีเเค่เท่
Bm 
านี้ 
 
 
F#m 
เงินในบัญชีไม่เท่
Bm 
าไร
 
หน้า
G 
ตาก็ติดลบ 
 
เธอยังอยากคบอยู่ไ
A 
หม

 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจให้ใ
A 
ครไม่ได้
 
ไม่มีเงิน
Bm 
ทองมากอง 
 
ให้
F#m 
เธอได้ใช้
 
มี
G 
แต่รถเครื่องคัน
F#m 
ร้ายๆ 
 
 
Em 
เธอจะนั่งได้ห
A 
ม้าย

 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจไม่ไ
A/C# 
ด้สักที
 
เธอคงบัด
Bm 
สีเพื่อนๆขอ
F#m 
งเธอ
 
ที่
G 
คบกับฉันมันไม่
F#m 
ดีเลิศเลอ
 
มีแต่ค
Em 
วามรักที่เธอ
A 
..

 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจให้ใ
A 
ครไม่ได้
 
ไม่มีเงิน
Bm 
ทองมากอง 
 
ให้
F#m 
เธอได้ใช้
 
มี
G 
แต่รถเครื่องคัน
F#m 
ร้ายๆ 
 
 
Em 
เธอจะนั่งได้ห
A 
ม้าย

 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจไม่ไ
A/C# 
ด้สักที
 
เธอคงบัด
Bm 
สีเพื่อนๆขอ
F#m 
งเธอ
 
ที่
G 
คบกับฉัน 
 
มันไม่
F#m 
ดีเลิศเลอ
 
มีแต่ค
Em 
วามรักที่เธอ
A 
..กินไม่ได้..

OUTRO | D | A | Bm | G | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้


เธอคงจะอายคน
แฟนเพื่อนเค้าเขรถยนต์กันเพ
อยู่หล่อทรงเอแต่เรามันทรงจน
เธอคงจะอายใคร
ไปไหนมาไหนตากแดดตากฝน
เบื่อไหมต้องทนกับคนอย่างฉัน

มีเเค่เท่านี้ เงินในบัญชีไม่เท่าไร
หน้าตาก็ติดลบ เธอยังอยากคบอยู่ไหม

ขอโทษที่เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้
ไม่มีเงินทองมากอง ให้เธอได้ใช้
มีแต่รถเครื่องคันร้ายๆ เธอจะนั่งได้หม้าย
ขอโทษที่เป็นความสบายใจไม่ได้สักที
เธอคงบัดสีเพื่อนๆของเธอ
ที่คบกับฉันมันไม่ดีเลิศเลอ
มีแต่ความรักที่เธอ..กินไม่ได้

มีเเค่เท่านี้ เงินในบัญชีไม่เท่าไร
หน้าตาก็ติดลบ เธอยังอยากคบอยู่ไหม

ขอโทษที่เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้
ไม่มีเงินทองมากอง ให้เธอได้ใช้
มีแต่รถเครื่องคันร้ายๆ เธอจะนั่งได้หม้าย

ขอโทษที่เป็นความสบายใจไม่ได้สักที
เธอคงบัดสีเพื่อนๆของเธอ
ที่คบกับฉันมันไม่ดีเลิศเลอ
มีแต่ความรักที่เธอ..

ขอโทษที่เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้
ไม่มีเงินทองมากอง ให้เธอได้ใช้
มีแต่รถเครื่องคันร้ายๆ เธอจะนั่งได้หม้าย

ขอโทษที่เป็นความสบายใจไม่ได้สักที
เธอคงบัดสีเพื่อนๆของเธอ
ที่คบกับฉัน มันไม่ดีเลิศเลอ
มีแต่ความรักที่เธอ..กินไม่ได้..

มิวสิควิดีโอ เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้ วงกามเทพ

เพลง : เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้
ศิลปิน : วงกามเทพ
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
มิกซ์มาสเตอร์ : อ.สัญญา อิทธิสัน
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend