คอร์ดเพลง นักร้องในดวงใจ pY-1

  
Text   
คอร์ดเพลง นักร้องในดวงใจ ศิลปิน pY-1 คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4

Capo #4
C 
รู้ดี.. 
 
 
A7 
  ว่าเ
F 
สียงฉันไม่ได้เ
Fm 
พราะ
C 
รู้ดี.. 
 
 
A7 
  กี
F 
ต้าร์เล่นได้นิด
Fm 
หน่อย
C 
รู้ดี.. 
 
 
A7 
  ว่า
F 
ดีไม่พอเท่าคน
Fm 
ที่เธอฟัง
 
รู้ทั้ง
Em 
รู้.. 
 
ว่า
Am 
ฉันไม่
A7 
ดีอย่าง
Dm 
เขา
 
แต่
G 
ฉันไม่เคยหยุดร้
C 
อง..เ
A7 
พลง
F 
  มีเธอเป็นแ
G 
รงบันดาลใจให้ฉัน
C 
ได้..
A7 
เเต่ง
F 
  เพลงเพลง
G 
นี้ให้ฟังไง
 
จะยืนร้
C 
องเพลงตร
Am 
งนี้ 
 
เผื่อเ
A7 
ธอผ่า
Dm 
นมา.. 
 
 
G 
 
ถ้าเธอ
Em 
ได้.. 
 
ยิน
Am 
แล้ว 
 
อย่า
A7 
เพิ่ง.. 
 
ผ่าน
Dm 
ไป.. 
 
 
G 

 
อยากจะร้
C 
องเพลงให้เ
A7 
ธอฟัง
F 
เเม้มันไม่ดีซักเท่าไ
G 
หร่
 
ก็จะร้
C 
องเพลง 
 
ให้
A7 
ดังๆ 
 
F 
วังว่าเธอจะใส่
G 
ใจ

 
เสียงฉัน
Em 
ผ่านไหม 
 
 
Am 
ผ่านไป 
 
 
A7 
 
อยากจะ
Dm 
เป็นนักร้องในดว
G 
งใจ
 
สำหรับ
Em 
เธอ.. 
 
ได้
Am 
หรือเปล่า 
 
 
A7 
 
ให้
Dm 
เธอ 
 
หลงใ
G 
หลในเพลงของ
C 
ฉัน.. 
 
 
A7 
 
โว
F 
โอ้.. 
 
หลงไ
Fm 
หลในเพลงขอ
C 
งฉัน 
 
 
A7 
 
F 
 
G 

 
อยากให้เ
C 
ธอมาหลงใหล 
 
คงดี
A7 
ใจถ้าหลงรัก
 
ใน
F 
ตัวนักร้องคน
G 
นี้
 
หน้าตา
C 
ฉันไม่ได้ดี 
 
มีแต่เ
A7 
พลงที่ฉันเขียน
 
ขึ้นเ
F 
องจากใจของ
G 
ฉัน

 
คอร์ดไม่ไ
Em 
ด้ยาก 
 
แต่ว่าเ
Am 
พราะมาก
 
อยากให้
Dm 
เธอได้ลองสักค
G 
รั้ง
 
ฉันสอนใ
Em 
ห้ได้ 
 
ถ้าเธอ
Am 
อยากเล่น
 
บรร
Dm 
เลงในเพลงของ
G 
ฉัน
 
จะยืนร้อง
Em 
เพลง 
 
ตร
Am 
งนี้ 
 
เผื่อเ
A7 
ธอ.. 
 
ผ่าน
Dm 
มา 
 
 
G 
 
ถ้าเธอ
Em 
ได้.. 
 
ยิน
Am 
แล้วอย่าเ
A7 
พิ่ง.. 
 
ผ่า
Dm 
นไป 
 
 
G 

 
อยากจะร้
C 
องเพลงให้เ
A7 
ธอฟัง
F 
เเม้มันไม่ดีซักเท่าไ
G 
หร่
 
ก็จะร้
C 
องเพลง 
 
ให้
A7 
ดังๆ 
 
F 
วังว่าเธอจะใส่
G 
ใจ

 
เสียงฉัน
Em 
ผ่านไหม 
 
 
Am 
ผ่านไป 
 
 
A7 
 
อยากจะ
Dm 
เป็นนักร้องในดว
G 
งใจ
 
สำหรับ
Em 
เธอ.. 
 
ได้
Am 
หรือเปล่า 
 
 
A7 
 
ให้
Dm 
เธอ 
 
หลงใ
G 
หลในเพลงของฉัน

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง นักร้องในดวงใจ


รู้ดี.. ว่าเสียงฉันไม่ได้เพราะ
รู้ดี.. กีต้าร์เล่นได้นิดหน่อย
รู้ดี.. ว่าดีไม่พอเท่าคนที่เธอฟัง
รู้ทั้งรู้.. ว่าฉันไม่ดีอย่างเขา
แต่ฉันไม่เคยหยุดร้อง..เพลง
มีเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันได้..เเต่ง
เพลงเพลงนี้ให้ฟังไง
จะยืนร้องเพลงตรงนี้ เผื่อเธอผ่านมา..
ถ้าเธอได้.. ยินแล้ว อย่าเพิ่ง.. ผ่านไป..

อยากจะร้องเพลงให้เธอฟัง เเม้มันไม่ดีซักเท่าไหร่
ก็จะร้องเพลง ให้ดังๆ หวังว่าเธอจะใส่ใจ

เสียงฉันผ่านไหม ผ่านไป
อยากจะเป็นนักร้องในดวงใจ
สำหรับเธอ.. ได้หรือเปล่า
ให้เธอ หลงใหลในเพลงของฉัน..
โวโอ้.. หลงไหลในเพลงของฉัน

( ดนตรี )

อยากให้เธอมาหลงใหล คงดีใจถ้าหลงรัก
ในตัวนักร้องคนนี้
หน้าตาฉันไม่ได้ดี มีแต่เพลงที่ฉันเขียน
ขึ้นเองจากใจของฉัน

คอร์ดไม่ได้ยาก แต่ว่าเพราะมาก
อยากให้เธอได้ลองสักครั้ง
ฉันสอนให้ได้ ถ้าเธออยากเล่น
บรรเลงในเพลงของฉัน
จะยืนร้องเพลง ตรงนี้ เผื่อเธอ.. ผ่านมา
ถ้าเธอได้.. ยินแล้วอย่าเพิ่ง.. ผ่านไป

อยากจะร้องเพลงให้เธอฟัง เเม้มันไม่ดีซักเท่าไหร่
ก็จะร้องเพลง ให้ดังๆ หวังว่าเธอจะใส่ใจ

เสียงฉันผ่านไหม ผ่านไป
อยากจะเป็นนักร้องในดวงใจ
สำหรับเธอ.. ได้หรือเปล่า
ให้เธอ หลงใหลในเพลงของฉัน..

มิวสิควิดีโอ นักร้องในดวงใจ pY-1

เพลง : นักร้องในดวงใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : pY-1
MIX / MASTER : pY-1
Contact IG : py_1_
คอร์ดเพลง นักร้องในดวงใจ pY-1
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend