คอร์ดเพลง เค้าลูกเจ้าสัว เราลูกเจ้าของวัว วงกามเทพ

  
Text   
คอร์ดเพลง เค้าลูกเจ้าสัว เราลูกเจ้าของวัว วงกามเทพ

ศิลปิน : วงกามเทพ
เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ (จิรพันธ์) วงกามเทพ
คอร์ด : C,D,Bm,Em,Am,G


INTRO | C | D | Bm | Em |
INTRO | Am | D | G | G |
INTRO | C D | Bm Em | Am D | G |
INTRO | C D | Bm Em | Am D | G | D |

G 
  ไม่มีปัญญาจะสู้อ
Bm 
ะไรกับ
Em 
เขา
Am 
  ใส่ทองเส้นเ
D 
ถ้าเท่าหน้าเเ
G 
ค้ง
G 
  บ้านก็ไฮโซรถก็
Bm 
ดูโก้ดู
Em 
แพง
Am 
  เธอเลยอยากไปเ
D 
ป็นตุ๊กตาห
G 
น้ารถ

Am 
เเต่เรามันสกป
D 
รก
Bm 
วันๆไม่ได้ส่องกระ
Em 
จก
Am 
เธอคงแลว่า
D 
มกไม่เข้
G 
าท่า
Am 
ใส่เสื้อจากหลาด
D 
นัด
 
กางเกงงาน
Bm 
วัดแรกงานชัก
Em 
พระ
Am 
เธอไม่ถูกชะ
D 
ตากับค
G 
นจนๆ

 
ไม่ใช่ลูกเจ้า
C 
สัว 
 
ฉันมันลูกเจ้าขอ
D 
งวัว
 
สา
Bm 
กลัว 
 
กลัวว่าเธอไม่ส
Em 
นใจ
 
เเค่เด็กบ้
Am 
านๆ 
 
ที่ไม่ทันส
D 
มัย
 
ไม่โดนใจ เลยเจีย
G 
มตัว
 
ไม่ใช่บ้านเศรษ
C 
ฐีที่มีสระว่าย
D 
น้ำ
 
บ้านฉันมีแค่หน้า
Bm 
บ้านเอาไว้ล่าม
Em 
วัว
 
เธอไม่
Am 
ชอบเลยบัด
D 
หัว
 
ทำแบน
Am 
ปากพอเห็นเราจูง
D 
วัว
 
เดินข้างทาง
 

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | G | G |
INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | Am | D | D |

Am 
เเต่เรามันสกป
D 
รก
Bm 
วันๆไม่ได้ส่องกระ
Em 
จก
Am 
เธอคงแลว่า
D 
มกไม่เข้
G 
าท่า
Am 
ใส่เสื้อจากหลาด
D 
นัด
 
กางเกงงาน
Bm 
วัดแรกงานชัก
Em 
พระ
Am 
เธอไม่ถูกชะ
D 
ตากับค
G 
นจนๆ

 
ไม่ใช่ลูกเจ้า
C 
สัว 
 
ฉันมันลูกเจ้าขอ
D 
งวัว
 
สา
Bm 
กลัว 
 
กลัวว่าเธอไม่ส
Em 
นใจ
 
เเค่เด็กบ้
Am 
านๆ 
 
ที่ไม่ทันส
D 
มัย
 
ไม่โดนใจ เลยเจีย
G 
มตัว
 
ไม่ใช่บ้านเศรษ
C 
ฐีที่มีสระว่าย
D 
น้ำ
 
บ้านฉันมีแค่หน้า
Bm 
บ้านเอาไว้ล่าม
Em 
วัว
 
เธอไม่
Am 
ชอบเลยบัด
D 
หัว
 
ทำแบน
Am 
ปากพอเห็นเราจูง
D 
วัว

 
ไม่ใช่ลูกเจ้า
C 
สัว 
 
ฉันมันลูกเจ้าขอ
D 
งวัว
 
สา
Bm 
กลัว 
 
กลัวว่าเธอไม่ส
Em 
นใจ
 
เเค่เด็กบ้
Am 
านๆ 
 
ที่ไม่ทันส
D 
มัย
 
ไม่โดนใจ เลยเจีย
G 
มตัว
 
ไม่ใช่บ้านเศรษ
C 
ฐีที่มีสระว่าย
D 
น้ำ
 
บ้านฉันมีแค่หน้า
Bm 
บ้านเอาไว้ล่าม
Em 
วัว
 
เธอไม่
Am 
ชอบเลยบัด
D 
หัว
 
ทำแบน
Am 
ปากพอเห็นเราจูง
D 
วัว

 
ไม่ใช่ลูกเจ้า
C 
สัว 
 
ฉันมันลูกเจ้าขอ
D 
งวัว
 
สา
Bm 
กลัว 
 
กลัวว่าเธอไม่ส
Em 
นใจ
 
เเค่เด็กบ้
Am 
านๆ 
 
ที่ไม่ทันส
D 
มัย
 
ไม่โดนใจ เลยเจีย
G 
มตัว
 
ไม่ใช่บ้านเศรษ
C 
ฐีที่มีสระว่าย
D 
น้ำ
 
บ้านฉันมีแค่หน้า
Bm 
บ้านเอาไว้ล่าม
Em 
วัว
 
เธอไม่
Am 
ชอบเลยบัด
D 
หัว
 
ทำแบน
Am 
ปากพอเห็นเราจูง
D 
วัว
 
เดินข้างทาง..
 

OUTRO | C D | Bm Em | Am D | G |
OUTRO | C D | Bm Em | Am D | G | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เค้าลูกเจ้าสัว เราลูกเจ้าของวัว


ไม่มีปัญญาจะสู้อะไรกับเขา
ใส่ทองเส้นเถ้าเท่าหน้าเเค้ง
บ้านก็ไฮโซรถก็ดูโก้ดูแพง
เธอเลยอยากไปเป็นตุ๊กตาหน้ารถ

เเต่เรามันสกปรก
วันๆไม่ได้ส่องกระจก
เธอคงแลว่ามกไม่เข้าท่า
ใส่เสื้อจากหลาดนัด
กางเกงงานวัดแรกงานชักพระ
เธอไม่ถูกชะตากับคนจนๆ

ไม่ใช่ลูกเจ้าสัว ฉันมันลูกเจ้าของวัว
สากลัว กลัวว่าเธอไม่สนใจ
เเค่เด็กบ้านๆ ที่ไม่ทันสมัย
ไม่โดนใจ เลยเจียมตัว
ไม่ใช่บ้านเศรษฐีที่มีสระว่ายน้ำ
บ้านฉันมีแค่หน้าบ้านเอาไว้ล่ามวัว
เธอไม่ชอบเลยบัดหัว
ทำแบนปากพอเห็นเราจูงวัว
เดินข้างทาง

( ดนตรี )

เเต่เรามันสกปรก
วันๆไม่ได้ส่องกระจก
เธอคงแลว่ามกไม่เข้าท่า
ใส่เสื้อจากหลาดนัด
กางเกงงานวัดแรกงานชักพระ
เธอไม่ถูกชะตากับคนจนๆ

ไม่ใช่ลูกเจ้าสัว ฉันมันลูกเจ้าของวัว
สากลัว กลัวว่าเธอไม่สนใจ
เเค่เด็กบ้านๆ ที่ไม่ทันสมัย
ไม่โดนใจ เลยเจียมตัว
ไม่ใช่บ้านเศรษฐีที่มีสระว่ายน้ำ
บ้านฉันมีแค่หน้าบ้านเอาไว้ล่ามวัว
เธอไม่ชอบเลยบัดหัว
ทำแบนปากพอเห็นเราจูงวัว

ไม่ใช่ลูกเจ้าสัว ฉันมันลูกเจ้าของวัว
สากลัว กลัวว่าเธอไม่สนใจ
เเค่เด็กบ้านๆ ที่ไม่ทันสมัย
ไม่โดนใจ เลยเจียมตัว
ไม่ใช่บ้านเศรษฐีที่มีสระว่ายน้ำ
บ้านฉันมีแค่หน้าบ้านเอาไว้ล่ามวัว
เธอไม่ชอบเลยบัดหัว
ทำแบนปากพอเห็นเราจูงวัว

ไม่ใช่ลูกเจ้าสัว ฉันมันลูกเจ้าของวัว
สากลัว กลัวว่าเธอไม่สนใจ
เเค่เด็กบ้านๆ ที่ไม่ทันสมัย
ไม่โดนใจ เลยเจียมตัว
ไม่ใช่บ้านเศรษฐีที่มีสระว่ายน้ำ
บ้านฉันมีแค่หน้าบ้านเอาไว้ล่ามวัว
เธอไม่ชอบเลยบัดหัว
ทำแบนปากพอเห็นเราจูงวัว
เดินข้างทาง

มิวสิควิดีโอ เค้าลูกเจ้าสัว เราลูกเจ้าของวัว วงกามเทพ

เพลง : เค้าลูกเจ้าสัว เราลูกเจ้าของวัว
ศิลปิน : วงกามเทพ
เรียบเรียง : บอย พาโล
ติดต่องานแสดง : 0620717076
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend