คอร์ดเพลง บทเรียนหัวใจ ก้อย กินรี

  
Text   
คอร์ดเพลง บทเรียนหัวใจ ศิลปิน ก้อย กินรี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #1

Capo #1
INTRO | F | G |

C 
  เจ็บซ้ำ
G 
  นอน
Am 
กอดน้ำตาเอาไ
G 
ว้นานไป
 
  เท่าไ
F 
หร่ก็มีแต่
Em 
ทำร้ายใจ
 
  ให้
Dm 
มันยิ่งทรม
G 
าน

C 
  บาดแผล
G 
  ที่โ
Am 
ดนทำร้ายใน
G 
วันวาน
 
  จด
F 
จำไว้ 
 
เมื่อ
Em 
พ้นผ่าน
 
  ว่า
Dm 
เราต้องไม่เจ็บ
G 
ซ้ำ

 
ให้
Am 
น้ำตา 
 
มัน
G 
รินไหล
 
มาล้
F 
างใจที่เจ็บ
C 
ช้ำ
 
ให้ทุกเ
Am 
รื่องราวความ
G 
ผิดหวัง
 
ให้
F 
มันเป็นแค่ฝันร้
G 
าย

C 
จดจำ 
 
 
Em 
ไว้เป็นบ
Am 
ทเรียน
 
บัน
G 
ทึกลงในใจเ
F 
ขียน 
 
ให้
Em 
จำเก็บ
 
เจ็บ
Dm 
ซ้ำมันเป็นอย่างไ
G 
C 
จดมัน
Em 
ลงไว้ตรง
Am 
หัวใจ
 
ก่อน
G 
ที่จะคิดเริ่
F 
มใหม่ 
 
ไป
Em 
รักใคร
 
ให้
Dm 
จำว่าเจ็บแค่ไ
G 
หนที่ผ่านมา

INSTRU | C Em | Am G | F | G |

 
ให้
Am 
น้ำตา 
 
มัน
G 
รินไหล
 
มาล้
F 
างใจที่เจ็บ
C 
ช้ำ
 
ให้ทุกเ
Am 
รื่องราวความ
G 
ผิดหวัง
 
ให้
F 
มันเป็นแค่ฝันร้
G 
าย

C 
จดจำ 
 
 
Em 
ไว้เป็นบ
Am 
ทเรียน
 
บัน
G 
ทึกลงในใจเ
F 
ขียน 
 
ให้
Em 
จำเก็บ
 
เจ็บ
Dm 
ซ้ำมันเป็นอย่างไ
G 
C 
จดมัน
Em 
ลงไว้ตรง
Am 
หัวใจ
 
ก่อน
G 
ที่จะคิดเริ่
F 
มใหม่ 
 
ไป
Em 
รักใคร
 
ให้
Dm 
จำว่าเจ็บแค่ไ
G 
หนที่ผ่านมา

INSTRU | C Em | Am G |
INSTRU | F | Dm F | G |

C 
จดจำ 
 
 
Em 
ไว้เป็นบ
Am 
ทเรียน
 
บัน
G 
ทึกลงในใจเ
F 
ขียน 
 
ให้
Em 
จำเก็บ
 
เจ็บ
Dm 
ซ้ำมันเป็นอย่างไ
G 
C 
จดมัน
Em 
ลงไว้ตรง
Am 
หัวใจ
 
ก่อน
G 
ที่จะคิดเริ่
F 
มใหม่ 
 
ไป
Em 
รักใคร
 
ให้
Dm 
จำว่าเจ็บแค่ไ
G 
หนที่ผ่านมา

C 
จดจำ 
 
 
Em 
ไว้เป็นบ
Am 
ทเรียน
 
บัน
G 
ทึกลงในใจเ
F 
ขียน 
 
ให้
Em 
จำเก็บ
 
เจ็บ
Dm 
ซ้ำมันเป็นอย่างไ
G 
C 
จดมัน
Em 
ลงไว้ตรง
Am 
หัวใจ
 
ก่อน
G 
ที่จะคิดเริ่
F 
มใหม่ 
 
ไป
Em 
รักใคร
 
ให้
Dm 
จำว่าเจ็บแค่ไ
G 
หนที่ผ่านมา

INSTRU | C Em | Am |

 
ก่อน
G 
ที่จะคิดเริ่
F 
มใหม่ 
 
ไป
Em 
รักใคร
 
ให้
Dm 
จำว่าเจ็บแค่ไ
G 
หนที่ผ่าน
C 
มา

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บทเรียนหัวใจ


เจ็บซ้ำ
นอนกอดน้ำตาเอาไว้นานไป
เท่าไหร่ก็มีแต่ทำร้ายใจ
ให้มันยิ่งทรมาน

บาดแผล
ที่โดนทำร้ายในวันวาน
จดจำไว้ เมื่อพ้นผ่าน
ว่าเราต้องไม่เจ็บซ้ำ

ให้น้ำตา มันรินไหล
มาล้างใจที่เจ็บช้ำ
ให้ทุกเรื่องราวความผิดหวัง
ให้มันเป็นแค่ฝันร้าย

จดจำ ไว้เป็นบทเรียน
บันทึกลงในใจเขียน ให้จำเก็บ
เจ็บซ้ำมันเป็นอย่างไร
จดมันลงไว้ตรงหัวใจ
ก่อนที่จะคิดเริ่มใหม่ ไปรักใคร
ให้จำว่าเจ็บแค่ไหนที่ผ่านมา

( ดนตรี )

ให้น้ำตา มันรินไหล
มาล้างใจที่เจ็บช้ำ
ให้ทุกเรื่องราวความผิดหวัง
ให้มันเป็นแค่ฝันร้าย

จดจำ ไว้เป็นบทเรียน
บันทึกลงในใจเขียน ให้จำเก็บ
เจ็บซ้ำมันเป็นอย่างไร
จดมันลงไว้ตรงหัวใจ
ก่อนที่จะคิดเริ่มใหม่ ไปรักใคร
ให้จำว่าเจ็บแค่ไหนที่ผ่านมา

( ดนตรี )

จดจำ ไว้เป็นบทเรียน
บันทึกลงในใจเขียน ให้จำเก็บ
เจ็บซ้ำมันเป็นอย่างไร
จดมันลงไว้ตรงหัวใจ
ก่อนที่จะคิดเริ่มใหม่ ไปรักใคร
ให้จำว่าเจ็บแค่ไหนที่ผ่านมา

จดจำ ไว้เป็นบทเรียน
บันทึกลงในใจเขียน ให้จำเก็บ
เจ็บซ้ำมันเป็นอย่างไร
จดมันลงไว้ตรงหัวใจ
ก่อนที่จะคิดเริ่มใหม่ ไปรักใคร
ให้จำว่าเจ็บแค่ไหนที่ผ่านมา

( ดนตรี )

ก่อนที่จะคิดเริ่มใหม่ ไปรักใคร
ให้จำว่าเจ็บแค่ไหนที่ผ่านมา

มิวสิควิดีโอ บทเรียนหัวใจ ก้อย กินรี

เพลง : บทเรียนหัวใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง บทเรียนหัวใจ ก้อย กินรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend