คอร์ดเพลง เก็บไว้ในใจ พ็อก บิ๊กอายส์

  
Text   
คอร์ดเพลง เก็บไว้ในใจ ศิลปิน พ็อก บิ๊กอายส์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | C#m | Bm E | A E |

 
คอยเตือนหัว
A 
ใจ 
 
อย่า
C#m 
เข้าไปใกล้
F#m 
กว่านี้
 
เท่าที่ฉัน
D 
มี 
 
เท่า
E 
นี้ก็ดีเท่าไ
A 
หร่ 
 
 
A7 
 
ได้พูดได้
D 
จา 
 
เวลาเธอไม่เหลือ
C#m 
ใคร
 
นึกถึงเป็นคนสุด
Bm 
ท้าย 
 
เป็นที่พักใจยามเธอทุกข์ต
E 
รม

 
มันเอาแต่
A 
ข่ม 
 
ความระ
C#m 
ทมที่มีข้า
F#m 
งใน
 
เก็บความหวั่
D 
นไหว 
 
เวลาอยู่ใ
E 
กล้หัวใจมัน
A 
สั่น
 
ไอ้คำว่า
D 
รัก 
 
ที่ชาตินี้คงไม่กล้า
C#m 
เอ่ยมัน
 
เพราะรู้ว่าไกลเกิน
Bm 
ฝัน 
 
ความจริงของ
E 
ฉันคือไม่
A 
คู่ควร

 
ปั่นป่วนใน
D 
หัว 
 
ทั้งที่รู้
E 
ตัวว่าห่าง
F#m 
ชั้นเธอ
 
ยอมรับว่าเผ
D 
ลอ 
 
แอบจูบรูปเ
E 
ธอก่อนนอนหลายค
A 
รั้ง
 
ย้ำกับตัวเ
D 
อง 
 
อยู่เสมอว่าต้อง
Bm 
ระวัง
 
ได้แค่เ
E 
พื่อนก็ดีแล้ว
D 
มั้ง 
 
ไม่มีสิทธิ์
Bm 
หวังไปเป็นอย่าง
E 
อื่น

 
ได้แต่
Bm 
ฝืนใจข่ม 
 
พูดกับ
C#m 
ลมว่าพอ
F#m 
แค่นี้
 
หน้า
Bm 
ที่คอยยิน
E 
ดีกับเธอทุ
A 
กอย่าง
 
อย่าคิด
Bm 
เกินกว่านั้น 
 
ความสัม
C#m 
พันธ์เราอาจ
F#m 
จะพัง
 
กลัวทำเ
Bm 
พื่อนอย่างเธอผิดหวังจนต้องห่า
E 
งกัน

INSTRU | A C#m | F#m E | D E | A |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A |

 
ปั่นป่วนใน
D 
หัว 
 
ทั้งที่รู้
E 
ตัวว่าห่าง
F#m 
ชั้นเธอ
 
ยอมรับว่าเผ
D 
ลอ 
 
แอบจูบรูปเ
E 
ธอก่อนนอนหลายค
A 
รั้ง
 
ย้ำกับตัวเ
D 
อง 
 
อยู่เสมอว่าต้อง
Bm 
ระวัง
 
ได้แค่เ
E 
พื่อนก็ดีแล้ว
D 
มั้ง 
 
ไม่มีสิทธิ์
Bm 
หวังไปเป็นอย่าง
E 
อื่น

 
ได้แต่
Bm 
ฝืนใจข่ม 
 
พูดกับ
C#m 
ลมว่าพอ
F#m 
แค่นี้
 
หน้า
Bm 
ที่คอยยิน
E 
ดีกับเธอทุ
A 
กอย่าง
 
อย่าคิด
Bm 
เกินกว่านั้น 
 
ความสัม
C#m 
พันธ์เราอาจ
F#m 
จะพัง
 
กลัวทำเ
Bm 
พื่อนอย่างเธอผิดหวังจนต้องห่า
E 
งกัน

 
เก็บเอา
Bm 
ไว้ในใจอย่าง
E 
นี้ 
 
ดีกว่าแล้ว
A 
กัน
 
เก็บเอา
Bm 
ไว้ในใจอย่าง
E 
นั้น.. 
 
ว่าฉันรักเธอ..

OUTRO | D E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เก็บไว้ในใจ


คอยเตือนหัวใจ อย่าเข้าไปใกล้กว่านี้
เท่าที่ฉันมี เท่านี้ก็ดีเท่าไหร่
ได้พูดได้จา เวลาเธอไม่เหลือใคร
นึกถึงเป็นคนสุดท้ายเป็นที่พักใจยามเธอทุกข์ตรม

มันเอาแต่ข่ม ความระทมที่มีข้างใน
เก็บความหวั่นไหว เวลาอยู่ใกล้หัวใจมันสั่น
ไอ้คำว่ารัก ที่ชาตินี้คงไม่กล้าเอ่ยมัน
เพราะรู้ว่าไกลเกินฝัน ความจริงของฉันคือไม่คู่ควร

ปั่นป่วนในหัวทั้งที่รู้ตัวว่าห่างชั้นเธอ
ยอมรับว่าเผลอ แอบจูบรูปเธอก่อนนอนหลายครั้ง
ย้ำกับตัวเอง อยู่เสมอว่าต้องระวัง
ได้แค่เพื่อนก็ดีแล้วมั้ง ไม่มีสิทธิ์หวังไปเป็นอย่างอื่น

ได้แต่ฝืนใจข่ม พูดกับลมว่าพอแค่นี้
หน้าที่คอยยินดีกับเธอทุกอย่าง
อย่าคิดเกินกว่านั้น ความสัมพันธ์เราอาจจะพัง
กลัวทำเพื่อนอย่างเธอผิดหวังจนต้องห่างกัน

( ดนตรี )

ปั่นป่วนในหัวทั้งที่รู้ตัวว่าห่างชั้นเธอ
ยอมรับว่าเผลอ แอบจูบรูปเธอก่อนนอนหลายครั้ง
ย้ำกับตัวเอง อยู่เสมอว่าต้องระวัง
ได้แค่เพื่อนก็ดีแล้วมั้ง ไม่มีสิทธิ์หวังไปเป็นอย่างอื่น

ได้แต่ฝืนใจข่ม พูดกับลมว่าพอแค่นี้
หน้าที่คอยยินดีกับเธอทุกอย่าง
อย่าคิดเกินกว่านั้น ความสัมพันธ์เราอาจจะพัง
กลัวทำเพื่อนอย่างเธอผิดหวังจนต้องห่างกัน

เก็บเอาไว้ในใจอย่างนั้น ดีกว่าแล้วกัน
เก็บเอาไว้ในใจอย่างนั้น.. ว่าฉันรักเธอ

มิวสิควิดีโอ เก็บไว้ในใจ พ็อก บิ๊กอายส์

เพลง : เก็บไว้ในใจ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เท่ห์ พอใจ
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานศิลปิน : 062- 3849355
คอร์ดเพลง เก็บไว้ในใจ พ็อก บิ๊กอายส์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend