คอร์ดเพลง ส้นตีน ติ๊ก ชิโร่

  
Text   
คอร์ดเพลง ส้นตีน ศิลปิน ติ๊ก ชิโร่ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo

INTRO | G | C | Em | D |
INTRO | G | C | Em | D |

G 
ตีน.. 
 
 
C 
เพลงนี้คือเพลงส้น
G 
ตีน
Em 
อวัยวะต่ำติด
C 
ดิน 
 
 
D 
  ส้นตีนที่พาเราเ
G 
ดิน
G 
ตีน.. 
 
 
C 
ตีนไม่มีตา
G 
ดู 
 
 
Em 
เหยียบเศษแก้ 
 
ตะ
C 
ปู
D 
เจ็บปวดแต่ยังทนเ
G 
ดิน โอ่.. โอ้ย

G 
ตีน.. 
 
 
C 
ทำหน้าที่สำ
G 
คัญ
 
(ตีนพาเราเดิน ตีนพาเราวิ่ง)
 
Em 
แบกร่างกายคนทุกช
C 
ั้น
 
(ไม่ว่าจะรวยหรือจน)
 
D 
เห็นความสำคัญของตีนหรือเป
G 
ล่า

 
แต่
C 
ตีน.. 
 
ต้องน้อยใ
D 
จ 
 
 
Bm 
ไร้คนมา
Em 
อวย
 
มีแต่คำเฮง
Am 
ซวย 
 
(เฮงซวย)
D 
แล้วตีนไปเกี่ยวตรงไ
G 
หน

 
ซื้อหวย 2
C 
4 ดันมาออก 2
D 
5
 
ก็ด่าไอ้หวยส้น
G 
ตีน 
 
(หวยส้นตีน)
 
พูดกัน
C 
ดีๆ 
 
พอพูดไม่เข้าหู
D 
มา
 
ก็ว่าพูดจาส้น
G 
ตีน 
 
(พูดจาส้นตีน)
 
ขับรถไม่
C 
ดีปาดหน้าไป
D 
มา
 
ก็ว่าขับรถส้น
G 
ตีน 
 
(ขับรถส้นตีน)
 
พอได้ยินเพ
C 
ลงที่มันไม่ถูกใ
D 
 
ก็ด่าว่าเพลงส้น
G 
ตีน 
 
(เพลงส้นตีน)

 
พาด
Am 
พิงจนตีนต้องมาทวง
Em 
สิทธิ์
 
อย่า
G 
คิดว่าตีนนั้นไ
Bm 
ม่ดี 
 
ถ้าไม่มีตีนเ
C 
ดิน
 
มนุษย์ก็ไม่เ
Am 
จริญ 
 
อย่าประเมินต่ำไ
F 
 
ตีนนั้นเป็นของ
D 
สูง 
 
ไม่ใช่ของต่ำ

INSTRU | G | C | Em | D |
INSTRU | G | C | Em | D |

 
หมาข้างบ้านเ
C 
ห่ารำคาญใจใครเ
D 
ข้า
 
ก็ด่าไอ้หมาส้น
G 
ตีน 
 
(ไอ้หมาส้นตีน)
 
โกรธกันแล้ว
C 
ด่าไม่ชอบขี้ห
D 
น้า
 
ก็ด่าไอ้หน้าส้น
G 
ตีน 
 
(ไอ้หน้าส้นตีน)
 
อาหารการ
C 
กินไม่อร่อยถูกใ
D 
 
ก็ว่าอาหารส้น
G 
ตีน 
 
(อาหารส้นตีน)
 
แค่คนเดินผ่
C 
านเหลือบไปสบ
D 
ตา
 
ว่ามองหน้าหาส้น
G 
ตีน 
 
(มองหน้าหาส้นตีน)

 
พาด
Am 
พิงจนตีนต้องมาทวง
Em 
สิทธิ์
 
อย่า
G 
คิดว่าตีนนั้นไ
Bm 
ม่ดี 
 
ถ้าไม่มีตีนเ
C 
ดิน
 
มนุษย์ก็ไม่เ
Am 
จริญ 
 
อย่าประเมินต่ำไ
F 
 
ตีนนั้นเป็นของ
D 
สูง 
 
ไม่ใช่ของต่ำ

INSTRU | G | C | Em | D |
INSTRU | G | C | Em | D |

G 
ตีนนะมะตีน 
 
นะมะตีน
 
นะมะตีน นะมะ
D 
ตีน
 
สดุดี ส้น
G 
ตีน
Em 
ตีนนะมะตีน 
 
นะมะ
C 
ตีน
 
นะมะตีน นะมะ
D 
ตีน
 
นี้คือเพลงส้น
G 
ตีน

G 
ตีนนะมะตีน 
 
นะมะ
C 
ตีน
 
นะมะตีน นะม
D 
ะตีน
 
ส้นตีนเขาน้อยใ
G 
Em 
ตีนนะมะตีน 
 
นะมะ
C 
ตีน
 
นะมะตีน นะมะ
D 
ตีน
 
โปรดเห็นใจส้น
G 
ตีน

G 
ตีนนะมะตีน 
 
นะมะ
C 
ตีน
 
นะมะตีน นะมะ
D 
ตีน
 
ระวังจะโดนส้น
G 
ตีน
Em 
ตีนนะมะตีน 
 
นะมะ
C 
ตีน
 
นะมะตีน นะมะ
D 
ตีน
 
ระวังจะโดนส้น
G 
ตีน

G 
ตีนนะมะตีน 
 
นะมะ
C 
ตีน
 
นะมะตีน นะมะ
D 
ตีน
 
เดี๋ยวจะโดนส้น
G 
ตีน

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ส้นตีน


ตีน.. เพลงนี้คือเพลงส้นตีน
อวัยวะต่ำติดดิน ส้นตีนที่พาเราเดิน
ตีน.. ตีนไม่มีตาดู เหยียบเศษแก้ ตะปู
เจ็บปวดแต่ยังทนเดิน โอ่.. โอ้ย

ตีน.. ทำหน้าที่สำคัญ
(ตีนพาเราเดิน ตีนพาเราวิ่ง)
แบกร่างกายคนทุกชั้น
(ไม่ว่าจะรวยหรือจน)
เห็นความสำคัญของตีนหรือเปล่า

แต่ตีน.. ต้องน้อยใจ ไร้คนมาอวย
มีแต่คำเฮงซวย (เฮงซวย)
แล้วตีนไปเกี่ยวตรงไหน

ซื้อหวย 24 ดันมาออก 25
ก็ด่าไอ้หวยส้นตีน (หวยส้นตีน)
พูดกันดีๆ พอพูดไม่เข้าหูมา
ก็ว่าพูดจาส้นตีน (พูดจาส้นตีน)
ขับรถไม่ดีปาดหน้าไปมา
ก็ว่าขับรถส้นตีน (ขับรถส้นตีน)
พอได้ยินเพลงที่มันไม่ถูกใจ
ก็ด่าว่าเพลงส้นตีน (เพลงส้นตีน)

พาดพิงจนตีนต้องมาทวงสิทธิ์
อย่าคิดว่าตีนนั้นไม่ดี ถ้าไม่มีตีนเดิน
มนุษย์ก็ไม่เจริญ อย่าประเมินต่ำไป
ตีนนั้นเป็นของสูง ไม่ใช่ของต่ำ

( ดนตรี )

หมาข้างบ้านเห่ารำคาญใจใครเข้า
ก็ด่าไอ้หมาส้นตีน (ไอ้หมาส้นตีน)
โกรธกันแล้วด่าไม่ชอบขี้หน้า
ก็ด่าไอ้หน้าส้นตีน (ไอ้หน้าส้นตีน)
อาหารการกินไม่อร่อยถูกใจ
ก็ว่าอาหารส้นตีน (อาหารส้นตีน)
แค่คนเดินผ่านเหลือบไปสบตา
ว่ามองหน้าหาส้นตีน (มองหน้าหาส้นตีน)

พาดพิงจนตีนต้องมาทวงสิทธิ์
อย่าคิดว่าตีนนั้นไม่ดี ถ้าไม่มีตีนเดิน
มนุษย์ก็ไม่เจริญ อย่าประเมินต่ำไป
ตีนนั้นเป็นของสูง ไม่ใช่ของต่ำ

( ดนตรี )

ตีนนะมะตีน นะมะตีน
นะมะตีน นะมะตีน
สดุดี ส้นตีน
ตีนนะมะตีน นะมะตีน
นะมะตีน นะมะตีน
นี้คือเพลงส้นตีน

ตีนนะมะตีน นะมะตีน
นะมะตีน นะมะตีน
ส้นตีนเขาน้อยใจ
ตีนนะมะตีน นะมะตีน
นะมะตีน นะมะตีน
โปรดเห็นใจส้นตีน

ตีนนะมะตีน นะมะตีน
นะมะตีน นะมะตีน
ระวังจะโดนส้นตีน
ตีนนะมะตีน นะมะตีน
นะมะตีน นะมะตีน
ระวังจะโดนส้นตีน

ตีนนะมะตีน นะมะตีน
นะมะตีน นะมะตีน
เดี๋ยวจะโดนส้นตีน

มิวสิควิดีโอ ส้นตีน ติ๊ก ชิโร่

เพลง : ส้นตีน (คอร์ด)
ศิลปิน : ติ๊ก ชิโร่
เนื้อร้อง/ทำนอง : Nid Partime,Tik Shiro,Poramin niyomphan
เรียบเรียง : Tik Shiro,Pana Nawongwan
ติดต่องานศิลปิน : 0986459545
คอร์ดเพลง ส้นตีน ติ๊ก ชิโร่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend