คอร์ดเพลง ลองเป็นแฟนกันป่าว (ขยึบขยับ) วุฒิ ป่าบอน ft. อานัส สันละกะยา

  
Text   
คอร์ดเพลง ลองเป็นแฟนกันป่าว (ขยึบขยับ) ศิลปิน วุฒิ ป่าบอน ft. อานัส สันละกะยา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F,Am,Bb,C,Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Bb F | Bb C |
INTRO | F | F | Am | Am |
INTRO | Bb | Bb | C | C |

 
รู้หม้ายละ
F 
น้อง 
 
พี่ยังข้องใ
Dm 
จคืนนั้น
 
ได้มองตา
Bb 
กัน 
 
รู้สึกชอบเ
C 
ธออย่างแรง
 
เมื่อเธอโยกย้
F 
าย 
 
ฮายชาติได้
Dm 
แรง
 
หุ่นเธอเซ็ก
Bb 
ซี่ 
 
ทาปากแดงๆ
 
ยิ้มทีเห็นเห
C 
ล็กดัดฟัน

 
เมื่อเสียงเ
Dm 
พลงขยึบขยับ
 
เธอโยก
Am 
ย้ายกระปึ๊บกระปั๊บ
 
ทุกสาย
Bb 
ตาจ้อง
C 
จับไปที่เ
F 
ธอ
 
ทุกๆ เ
Dm 
พลงที่มีจังหวะ 
 
เธอก็
Am 
เต้นมันส์โคตรสนุก
 
พี่
Bb 
บ่าวขน
C 
ลุกไปหมดแ
F 
ล้ว

 
อยากถามน้อง
Bb 
สาวมีแฟนแล้วหม้าย
 
ได้แลกไลน์กันเลยคืนนี้
 
 
โอ้คน
C 
ดีพี่ชอบเธออย่างแ
F 
รง
 
อยากไปชนแ
Bb 
ก้วสักหิดได้หม้าย
 
คุยทักทายว่าเธอเป็นใคร
 
ทำไ
C 
มน่ารักอย่าง
F 
นี้
 
ยังเรียนหรือเป
Bb 
ล่า
C 
เธอพ่อแม่หวงห
Am 
ม้าย 
 
ล่ะ
Dm 
น้อง
 
พี่
Bb 
บ่าวนั้นอยากครอบครอง 
 
หัวใจของเ
C 
ธอ
 
ลองเป็นแฟนกันป่
F 
าว.. 
 
 
C 

INSTRU | Dm | Am | Bb C | F |
INSTRU | Dm | Am | Bb C | F | F |

 
เมื่อเสียงเ
Dm 
พลงขยึบขยับ
 
เธอโยก
Am 
ย้ายกระปึ๊บกระปั๊บ
 
ทุกสาย
Bb 
ตาจ้อง
C 
จับไปที่เ
F 
ธอ
 
ทุกๆ เ
Dm 
พลงที่มีจังหวะ 
 
เธอก็
Am 
เต้นมันส์โคตรสนุก
 
พี่
Bb 
บ่าวขน
C 
ลุกไปหมดแ
F 
ล้ว

 
อยากถามน้อง
Bb 
สาวมีแฟนแล้วหม้าย
 
ได้แลกไลน์กันเลยคืนนี้
 
 
โอ้คน
C 
ดีพี่ชอบเธออย่างแ
F 
รง
 
อยากไปชนแ
Bb 
ก้วสักหิดได้หม้าย
 
คุยทักทายว่าเธอเป็นใคร
 
ทำไ
C 
มน่ารักอย่าง
F 
นี้
 
ยังเรียนหรือเป
Bb 
ล่า
C 
เธอพ่อแม่หวงห
Am 
ม้าย 
 
ล่ะ
Dm 
น้อง
 
พี่
Bb 
บ่าวนั้นอยากครอบครอง 
 
หัวใจของเ
C 
ธอ

 
อยากถามน้อง
Bb 
สาวมีแฟนแล้วหม้าย
 
ได้แลกไลน์กันเลยคืนนี้
 
 
โอ้คน
C 
ดีพี่ชอบเธออย่างแ
F 
รง
 
อยากไปชนแ
Bb 
ก้วสักหิดได้หม้าย
 
คุยทักทายว่าเธอเป็นใคร
 
ทำไ
C 
มน่ารักอย่าง
F 
นี้
 
ยังเรียนหรือเป
Bb 
ล่า
C 
เธอพ่อแม่หวงห
Am 
ม้าย 
 
ล่ะ
Dm 
น้อง
 
พี่
Bb 
บ่าวนั้นอยากครอบครอง 
 
หัวใจของเ
C 
ธอ

 
อยากถามน้อง
Bb 
สาวมีแฟนแล้วหม้าย
 
ได้แลกไลน์กันเลยคืนนี้
 
 
โอ้คน
C 
ดีพี่ชอบเธออย่างแ
F 
รง
 
อยากไปชนแ
Bb 
ก้วสักหิดได้หม้าย
 
คุยทักทายว่าเธอเป็นใคร
 
ทำไ
C 
มน่ารักอย่าง
F 
นี้
 
ยังเรียนหรือเป
Bb 
ล่า
C 
เธอพ่อแม่หวงห
Am 
ม้าย 
 
ล่ะ
Dm 
น้อง
 
พี่
Bb 
บ่าวนั้นอยากครอบครอง 
 
หัวใจของเ
C 
ธอ
 
ลองเป็นแฟนกันป่
F 
าว.. 
 
 
C 

OUTRO | Dm | Am | Bb C | F | F |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ลองเป็นแฟนกันป่าว (ขยึบขยับ)


รู้หม้ายละน้อง พี่ยังข้องใจคืนนั้น
ได้มองตากัน รู้สึกชอบเธออย่างแรง
เมื่อเธอโยกย้าย ฮายชาติได้แรง
หุ่นเธอเซ็กซี่ ทาปากแดงๆ
ยิ้มทีเห็นเหล็กดัดฟัน

เมื่อเสียงเพลงขยึบขยับ
เธอโยกย้ายกระปึ๊บกระปั๊บ
ทุกสายตาจ้องจับไปที่เธอ
ทุกๆ เพลงที่มีจังหวะ เธอก็เต้นมันส์โคตรสนุก
พี่บ่าวขนลุกไปหมดแล้ว

อยากถามน้องสาวมีแฟนแล้วหม้าย
ได้แลกไลน์กันเลยคืนนี้
โอ้คนดีพี่ชอบเธออย่างแรง
อยากไปชนแก้วสักหิดได้หม้าย
คุยทักทายว่าเธอเป็นใคร ทำไมน่ารักอย่างนี้
ยังเรียนหรือเปล่า
เธอพ่อแม่หวงหม้าย ล่ะน้อง
พี่บ่าวนั้นอยากครอบครอง หัวใจของเธอ
ลองเป็นแฟนกันป่าว..

( ดนตรี )

เมื่อเสียงเพลงขยึบขยับ
เธอโยกย้ายกระปึ๊บกระปั๊บ
ทุกสายตาจ้องจับไปที่เธอ
ทุกๆ เพลงที่มีจังหวะ เธอก็เต้นมันส์โคตรสนุก
พี่บ่าวขนลุกไปหมดแล้ว

อยากถามน้องสาวมีแฟนแล้วหม้าย
ได้แลกไลน์กันเลยคืนนี้
โอ้คนดีพี่ชอบเธออย่างแรง
อยากไปชนแก้วสักหิดได้หม้าย
คุยทักทายว่าเธอเป็นใคร ทำไมน่ารักอย่างนี้
ยังเรียนหรือเปล่า
เธอพ่อแม่หวงหม้าย ล่ะน้อง
พี่บ่าวนั้นอยากครอบครอง หัวใจของเธอ

อยากถามน้องสาวมีแฟนแล้วหม้าย
ได้แลกไลน์กันเลยคืนนี้
โอ้คนดีพี่ชอบเธออย่างแรง
อยากไปชนแก้วสักหิดได้หม้าย
คุยทักทายว่าเธอเป็นใคร ทำไมน่ารักอย่างนี้
ยังเรียนหรือเปล่า
เธอพ่อแม่หวงหม้าย ล่ะน้อง
พี่บ่าวนั้นอยากครอบครอง หัวใจของเธอ

อยากถามน้องสาวมีแฟนแล้วหม้าย
ได้แลกไลน์กันเลยคืนนี้
โอ้คนดีพี่ชอบเธออย่างแรง
อยากไปชนแก้วสักหิดได้หม้าย
คุยทักทายว่าเธอเป็นใคร ทำไมน่ารักอย่างนี้
ยังเรียนหรือเปล่า
เธอพ่อแม่หวงหม้าย ล่ะน้อง
พี่บ่าวนั้นอยากครอบครอง หัวใจของเธอ
ลองเป็นแฟนกันป่าว..

มิวสิควิดีโอ ลองเป็นแฟนกันป่าว (ขยึบขยับ) วุฒิ ป่าบอน ft. อานัส สันละกะยา

เพลง : ลองเป็นแฟนกันป่าว (ขยึบขยับ) (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟร์คซอง
เรียบเรียง : บอย พาโล ธารามีเดีย
มิกซ์มาสเตอร์ : บอย พาโล ธารามีเดี
คอร์ดเพลง ลองเป็นแฟนกันป่าว (ขยึบขยับ) วุฒิ ป่าบอน ft. อานัส สันละกะยา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend