คอร์ดเพลง โง่ EBOLA

  
Text   
คอร์ดเพลง โง่ ศิลปิน EBOLA (อีโบลา) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E B | C#m A |
INTRO | E | A | C#m | A B |

E 
  ไม่มีอะไ
B 
รที่เธอต้อง
C#m 
การ
A 
  ถึงฉันพยา
E 
ยามแค่ไหน
 
  ทุ่ม
B 
เทไปให้เธอ
C#m 
หมดใจ 
 
 
A 

E 
  ยิ่งเดินเข้าไ
B 
ปแต่เธอยิ่ง
C#m 
ห่าง
 
  ยิ่งเห็นช่องว่างที่
E 
กั้นเอา
B 
ไว้
 
  ฉันต้องทำอย่า
C#m 
งไร

C#m 
  ใจเธอ
B 
ดังทะเลที่กว้างยิ่ง
A 
นัก
 
  ความรักฉันเป็น
C#m 
แค่ลมเท่านั้น
 
  เป็นแค่
B 
ลมที่มันพัดบ
A 
างๆ
 
  ไม่มีทางจะไปถมทะเล
 

E 
รู้แล้ว 
 
รู้ว่าเธอไม่
A 
รักฉัน
 
แต่ช่างมันเถอะมัน
C#m 
ไม่สำคัญ 
 
 
B 
 
ก็บอกเลยว่าไ
A 
ม่มีคำว่าเสียใจ

 
ได้
E 
รักแท้ 
 
แม้ที่สุดจะโ
A 
ชคร้าย
 
แม้ใครด่าว่า
C#m 
บ้าไม่พอหรือไง
 
มีเพียงเหตุ
A 
ผลง่ายๆ 
 
ว่าฉันรักเธอ

INSTRU | C#m B | A |

E 
  ได้เป็นแค่
B 
คนที่คอย
C#m 
เฝ้าดู
A 
  และได้ช่วยเธอยามอ่อ
E 
นล้า
 
  
B 
มันก็มีค่า
C#m 
กับใจ 
 
 
A 

E 
  ไม่มีอะไ
B 
รให้เธอ
C#m 
ชื่นชม
A 
  และฉันถมใจเ
E 
ธอไม่ไหว
 
  แต่
B 
ฉันก็ไม่ได้ขอ
C#m 
อะไร 
 
 
A 

C#m 
  ใจเธอ
B 
ดังทะเลที่กว้างยิ่ง
A 
นัก
 
  ความรักฉันเป็น
C#m 
แค่ลมเท่านั้น
 
  เป็นแค่
B 
ลมที่มันพัดบ
A 
างๆ
 
  ไม่มีทางจะไปถมทะเล
 

E 
รู้แล้ว 
 
รู้ว่าเธอไม่
A 
รักฉัน
 
แต่ช่างมันเถอะมัน
C#m 
ไม่สำคัญ 
 
 
B 
 
ก็บอกเลยว่าไ
A 
ม่มีคำว่าเสียใจ

 
ได้
E 
รักแท้ 
 
แม้ที่สุดจะโ
A 
ชคร้าย
 
แม้ใครด่าว่า
C#m 
บ้าไม่พอหรือไง
 
มีเพียงเหตุ
A 
ผลง่ายๆ 
 
ว่าฉันรักเธอ..

INSTRU | C#m B | A |
INSTRU | C#m B | A | E | E |

E 
รู้แล้ว 
 
รู้ว่าเธอไม่
A 
รักฉัน
 
แต่ช่างมันเถอะมันไ
C#m 
ม่สำคัญ 
 
 
B 
 
มีเพียงเหตุ
A 
ผลง่ายๆ 
 
ว่าฉันรักเธอ

E 
รู้แล้ว 
 
รู้ว่าเธอไม่
A 
รักฉัน
 
แต่ช่างมันเถอะมัน
C#m 
ไม่สำคัญ 
 
 
B 
 
ก็บอกเลยว่าไ
A 
ม่มีคำว่าเสียใจ

 
ได้
E 
รักแท้ 
 
แม้ที่สุดจะโ
A 
ชคร้าย
 
แม้ใครด่าว่า
C#m 
บ้าไม่พอหรือไง
 
มีเพียงเหตุ
A 
ผลง่ายๆ ว่าฉันรักเธอ..  
E 
 
A 

C#m 
โง่ไม่พอหรือไง
 
มีเพียงเหตุ
A 
ผลง่ายๆ 
 
ว่าฉันรักเ
E 
ธอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง โง่


ไม่มีอะไรที่เธอต้องการ
ถึงฉันพยายามแค่ไหน
ทุ่มเทไปให้เธอหมดใจ

ยิ่งเดินเข้าไปแต่เธอยิ่งห่าง
ยิ่งเห็นช่องว่างที่กั้นเอาไว้
ฉันต้องทำอย่างไร

ใจเธอดังทะเลที่กว้างยิ่งนัก
ความรักฉันเป็นแค่ลมเท่านั้น
เป็นแค่ลมที่มันพัดบาง ๆ
ไม่มีทางจะไปถมทะเล

รู้แล้ว รู้ว่าเธอไม่รักฉัน
แต่ช่างมันเถอะมันไม่สำคัญ
ก็บอกเลยว่าไม่มีคำว่าเสียใจ

ได้รักแท้ แม้ที่สุดจะโชคร้าย
แม้ใครด่าว่าบ้าไม่พอหรือไง
มีเพียงเหตุผลง่าย ๆ ว่าฉันรักเธอ

ได้เป็นแค่คนที่คอยเฝ้าดู
และได้ช่วยเธอยามอ่อนล้า
มันก็มีค่ากับใจ

ไม่มีอะไรให้เธอชื่นชม
และฉันถมใจเธอไม่ไหว
แต่ฉันก็ไม่ได้ขออะไร

ใจเธอดังทะเลที่กว้างยิ่งนัก
ความรักฉันเป็นแค่ลมเท่านั้น
เป็นแค่ลมที่มันพัดบาง ๆ
ไม่มีทางจะไปถมทะเล

รู้แล้ว รู้ว่าเธอไม่รักฉัน
แต่ช่างมันเถอะมันไม่สำคัญ
ก็บอกเลยว่าไม่มีคำว่าเสียใจ

ได้รักแท้ แม้ที่สุดจะโชคร้าย
แม้ใครด่าว่าบ้าไม่พอหรือไง
มีเพียงเหตุผลง่าย ๆ ว่าฉันรักเธอ…

รู้แล้ว รู้ว่าเธอไม่รักฉัน
แต่ช่างมันเถอะมันไม่สำคัญ
มีเพียงเหตุผลง่าย ๆ ว่าฉันรักเธอ

รู้แล้ว รู้ว่าเธอไม่รักฉัน
แต่ช่างมันเถอะมันไม่สำคัญ
ก็บอกเลยว่าไม่มีคำว่าเสียใจ

ได้รักแท้ แม้ที่สุดจะโชคร้าย
แม้ใครด่าว่าบ้าไม่พอหรือไง
มีเพียงเหตุผลง่าย ๆ ว่าฉันรักเธอ…

โง่ไม่พอหรือไง
มีเพียงเหตุผลง่าย ๆ ว่าฉันรักเธอ

มิวสิควิดีโอ โง่ EBOLA

เพลง : โง่ (คอร์ด)
ศิลปิน : EBOLA
คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง : เบนจามิน จุง ทัฟเนลล์, เทวฤทธิ์ ศรีสุข
Arranger : Ebola
คอร์ดเพลง โง่ EBOLA
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend