คอร์ดเพลง สมมาพาควร ศาล สานศิลป์ x ปูเล่ สวรรค์นา

  
Text   
คอร์ดเพลง สมมาพาควร ศิลปิน ศาล สานศิลป์ x ปูเล่ สวรรค์นา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | G#m | C#m | B |
INTRO | A | G#m C#m | F#m | B |

 
บ่เข้า
E 
ใจเจ้าของคือกัน
 
ว่าเป็น
G#m 
หยังคือยังคิดฮอดอยู่
C#m 
สมควรสิลืมแต่บ่เคยลืม 
 
 
B 
จักว่าเป็นจังได๋
 
พยาย
A 
ามสิลบ
Am 
สุมื้อ
 
เพราะทรง
G#m 
สิคือกะมีหน้าจ่องให้
C#m 
กลับไป
 
ล้ม
F#m 
เหลว 
 
จักยาม
B 
ใดเฮาสิเซาอ่อ
E 
นแอ 
 
 
A 
 
B 

 
สมมาพาค
A 
วร 
 
สิลืมแล้วเด้
G#m 
หัวใจ
 
เขามีคนใ
A 
หม่ 
 
ที่ใช้
B 
คำนำหน้า
E 
ว่าแฟน
 
ตั้งใ
A 
จสิลบทุก
Am 
อย่าง 
 
ลองเริ่ม
G#m 
ใหม่ก็ยังบ่
C#m 
แม่น
 
อ้อม
F#m 
แขน 
 
หัวใ
B 
จบ่ยอมให้ไผแท
E 
นเจ้า 
 
 
A 
 
B 

 
ยังคงเจ็บทุกค
A 
รั้งที่คิดถึงเธอ
 
ใจมัน
G#m 
ร้องว่ายังต้องการ
 
ภาพเ
A 
ก่า 
 
ที่เ
E 
กิดขึ้นในวันวาน
 
ยังคงต
A 
ามหลอกหลอนทุก
Am 
ตอน
 
บ่เคยหา
B 
ยไป..

INSTRU | E | G#m | C#m | B |
INSTRU | A Am | G#m C#m | F#m | B |

 
(โอ้น้อ คำเอ๊ย แม่นได้ยินเพลงนี้
 
 
ภาวนาชาติหน้ามีขอได้เที่ยวน้อทางเก่า
 
 
ชาตินี้ยอมจบฮักเฮา ขอเพียงเจ้าได้ฮับฮู้
 
 
ว่าฮักแท้ มีแต่นาง คำเอ้ย)
 

 
สมมาพาค
A 
วร 
 
สิลืมแล้วเด้
G#m 
หัวใจ
 
เขามีคนใ
A 
หม่ 
 
ที่ใช้
B 
คำนำหน้า
E 
ว่าแฟน
 
ตั้งใ
A 
จสิลบทุก
Am 
อย่าง 
 
ลองเริ่ม
G#m 
ใหม่ก็ยังบ่
C#m 
แม่น
 
อ้อม
F#m 
แขน 
 
หัวใ
B 
จบ่ยอมให้ไผแท
E 
นเจ้า 
 
 
A 
 
B 

 
ยังคงเจ็บทุกค
A 
รั้งที่คิดถึงเธอ
 
ใจมัน
G#m 
ร้องว่ายังต้องการ
 
ภาพเ
A 
ก่า 
 
ที่เ
G#m 
กิดขึ้นในวันวาน
 
ยังคงต
A 
ามหลอกหลอนทุก
Am 
ตอน
 
บ่เคยหา
B 
ยไป

 
สมมาพาค
A 
วร 
 
สิลืมแล้วเด้
G#m 
หัวใจ
 
เขามีคนใ
A 
หม่ 
 
ที่ใช้
B 
คำนำหน้า
E 
ว่าแฟน
 
ตั้งใ
A 
จสิลบทุก
Am 
อย่าง 
 
ลองเริ่ม
G#m 
ใหม่ก็ยังบ่
C#m 
แม่น
 
อ้อม
F#m 
แขน 
 
หัวใ
B 
จบ่ยอมให้ไผแท
E 
นเจ้า

 
อ้อม
F#m 
แขน 
 
หัวใ
B 
จบ่ยอมให้ไผ..แทนเจ้า..
E 

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m | B | B | E

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สมมาพาควร


บ่เข้าใจเจ้าของคือกัน
ว่าเป็นหยังคือยังคิดฮอดอยู่
สมควรสิลืมแต่บ่เคยลืม จักว่าเป็นจังได๋
พยายามสิลบสุมื้อ
เพราะทรงสิคือกะมีหน้าจ่องให้กลับไป
ล้มเหลว จักยามใดเฮาสิเซาอ่อนแอ

สมมาพาควร สิลืมแล้วเด้หัวใจ
เขามีคนใหม่ ที่ใช้คำนำหน้าว่าแฟน
ตั้งใจสิลบทุกอย่าง ลองเริ่มใหม่ก็ยังบ่แม่น
อ้อมแขน หัวใจบ่ยอมให้ไผแทนเจ้า

ยังคงเจ็บทุกครั้งที่คิดถึงเธอ
ใจมันร้องว่ายังต้องการ
ภาพเก่า ที่เกิดขึ้นในวันวาน
ยังคงตามหลอกหลอนทุกตอน
บ่เคยหายไป

โอ้น้อ คำเอ๊ย แม่นได้ยินเพลงนี้
ภาวนาชาติหน้ามีขอได้เที่ยวน้อทางเก่า
ชาตินี้ยอมจบฮักเฮา ขอเพียงเจ้าได้ฮับฮู้
ว่าฮักแท้ มีแต่นาง คำเอ้ย

สมมาพาควร สิลืมแล้วเด้หัวใจ
เขามีคนใหม่ ที่ใช้คำนำหน้าว่าแฟน
ตั้งใจสิลบทุกอย่าง ลองเริ่มใหม่ก็ยังบ่แม่น
อ้อมแขน หัวใจบ่ยอมให้ไผแทนเจ้า

ยังคงเจ็บทุกครั้งที่คิดถึงเธอ
ใจมันร้องว่ายังต้องการ
ภาพเก่า ที่เกิดขึ้นในวันวาน
ยังตามหลอกหลอนทุกตอน
บ่เคยหายไป

สมมาพาควร สิลืมแล้วเด้หัวใจ
เขามีคนใหม่ ที่ใช้คำนำหน้าว่าแฟน
ตั้งใจสิลบทุกอย่าง ลองเริ่มใหม่ก็ยังบ่แม่น
อ้อมแขน หัวใจบ่ยอมให้ไผแทนเจ้า

อ้อมแขน หัวใจบ่ยอมให้ไผ..แทนเจ้า

มิวสิควิดีโอ สมมาพาควร ศาล สานศิลป์ x ปูเล่ สวรรค์นา

เพลง : สมมาพาควร (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชนิตา เนินภู
เรียบเรียง : เสถียร เที่ยงธรรม
ติดต่องานศิลปิน : 098-083-4881
คอร์ดเพลง สมมาพาควร ศาล สานศิลป์ x ปูเล่ สวรรค์นา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend