คอร์ดเพลง บักขี้เหล้า ฝ้าย เมฆะ

  
Text   
คอร์ดเพลง บักขี้เหล้า ศิลปิน ฝ้าย เมฆะ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am Em F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Am G | F | Am G | F | G |

Am 
แนมเบิ่งหน้าเจ้าข
G 
อง
 
สิเอาอิห
F 
ยังไปสู้กับเ
C 
ขา
Am 
ทรงกินแต่เหล้าข
G 
าวจั่งอ้ายคน
F 
นี้..

 
บ่ได้
Am 
มีเงินมากมายคือเ
G 
ขา
 
ในกระเ
F 
ป๋ามีซาวบาทขาด
C 
โต
 
บ่อยากให้
Am 
มือ.. 
 
ของเ
G 
จ้ามาเปื้อนขี้
F 
ดิน 
 
G 
ฮ..

 
เฮาอยู่ด้วย
Am 
กันมาตั้งดนแล้ว
 
พ่อแม่เ
G 
จ้าให้ไปสู่ขอ 
 
ให้จัดง
F 
านพิธีสู่ข
C 
วัญ
 
แต่ว่าใ
Am 
นกระเป๋าสตางค์ของอ้
G 
ายบ่มีแบงค์พัน
 
สิเอาอิห
F 
ยัง..ไปสู้ขอเ
G 
จ้า..

 
ต้องนั่งลี่
F 
ไห้ซดเหล้าทั้งน้ำตา
 
บ่มีปัญ
Em 
ญาสิไปขอเจ้า
 
บักคนขี้เห
F 
ล้าเมายาจั่งอ้
G 
าย 
 
สิดูแลไผ
C 
ได้
 
เก็บใจเอา
F 
ไว้ 
 
จำใส่สมอง
 
มาอยู่นำ
Em 
อ้าย 
 
บ่มีอน
Am 
าคต
 
อยากให้เ
F 
จ้าพ้อคนที่เ
G 
ขา..
 
เบิ่งแ
F 
งงเจ้าได้
G 
ดีกว่าอ้ายค
C 
นนี้..
G 

 
บ่ไ
Am 
ด้เหลือใจเจ้าข
G 
อง
 
อยากให้ผู้ส
F 
าวของเฮาได้
C 
มี..
Am 
ชีวิตที่
G 
ดี 
 
บ่ต้องเมือยห
F 
ลาย

Am 
พ่อแม่เจ้าบอก
G 
ว่า..
 
เพิ่นอยากให้เ
F 
จ้าพ้อคนที่
C 
ดี
 
เพิ่น
Am 
จอบเบิ่งลูกเศรษ
G 
ฐี 
 
เขามีเงินห
F 
ลาย..
 
โอโฮะโ
G 
อย..

INSTRU | Am G | F C |
INSTRU | Am G | F | G |
INSTRU | Am G | F C |
INSTRU | Am G | F | G | G |

 
ต้องนั่งลี่
F 
ไห้ซดเหล้าทั้งน้ำตา
 
บ่มีปัญ
Em 
ญาสิไปขอเจ้า
 
บักคนขี้เห
F 
ล้าเมายาจั่งอ้
G 
าย 
 
สิดูแลไผ
C 
ได้
 
เก็บใจเอา
F 
ไว้ 
 
จำใส่สมอง
 
มาอยู่นำ
Em 
อ้าย 
 
บ่มีอน
Am 
าคต
 
อยากให้เ
F 
จ้าพ้อคนที่เ
G 
ขา..
 
เบิ่งแ
F 
งงเจ้าได้
G 
ดีกว่าอ้ายค
C 
นนี้..
G 

 
ต้องนั่งลี่
F 
ไห้ซดเหล้าทั้งน้ำตา
 
บ่มีปัญ
Em 
ญาสิไปขอเจ้า
 
บักคนขี้เห
F 
ล้าเมายาจั่งอ้
G 
าย 
 
สิดูแลไผ
C 
ได้
 
เก็บใจเอา
F 
ไว้ 
 
จำใส่สมอง
 
มาอยู่นำ
Em 
อ้าย 
 
บ่มีอน
Am 
าคต
 
อยากให้เ
F 
จ้าพ้อคนที่เ
G 
ขา..
 
เบิ่งแ
F 
งงเจ้าได้
G 
ดีกว่าอ้ายค
C 
นนี้..

 
อยากให้เ
F 
จ้าพ้อคนที่เ
G 
ขา
 
เบิ่งแ
F 
งงเจ้าได้
G 
ดีกว่าอ้ายคน
C 
นี้

OUTRO | Am G | F C |
OUTRO | Am G | F | G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บักขี้เหล้า


แนมเบิ่งหน้าเจ้าของ สิเอาอิหยังไปสู้กับเขา
ทรงกินแต่เหล้าขาวจั่งอ้ายคนนี้
บ่ได้มีเงินมากมายคือเขา ในกระเป๋ามีซาวบาทขาดโต
บ่อยากให้มือ ของเจ้ามาเปื้อนขี้ดิน

เฮาอยู่ด้วยกันมาตั้งดลแล้ว
พ่อแม่เจ้าให้ไปสู่ขอ ให้จัดงานพิธีสู่ขวัญ
แต่ว่าในกระเป๋าสตางค์ ของอ้ายบ่มีแบงค์พัน
สิเอาอิหยัง..ไปสู้ขอเจ้า

ต้องนั่งลี่ไห้ซดเหล้าทั้งน้ำตา บ่มีปัญญาสิไปขอเจ้า
บักคนขี้เหล้าเมายาจั่งอ้ายสิดูแลไผได้
เก็บใจเอาไว้จำใส่สมอง มาอยู่นำอ้ายบ่มีอนาคต
อยากให้เจ้าพ้อคนที่เขา เบิ่งแยงเจ้าได้ดีกว่าอ้ายคนนี้

บ่ได้เหลือใจเจ้าของ อยากให้ผู้สาวของเฮาได้มี
ชีวิตที่ดีบ่ต้องเมือยหลาย
พ่อแม่เจ้าบอกว่า เพิ่นอยากให้เจ้าพ้อคนที่ดี
เพิ่นจอบเบิ่งลูกเศรษฐีเขามีเงินหลาย โอ..

( ดนตรี )

ต้องนั่งลี่ไห้ซดเหล้าทั้งน้ำตา บ่มีปัญญาสิไปขอเจ้า
บักคนขี้เหล้าเมายาจั่งอ้ายสิดูแลไผได้
เก็บใจเอาไว้จำใส่สมอง มาอยู่นำอ้ายบ่มีอนาคต
อยากให้เจ้าพ้อคนที่เขา เบิ่งแยงเจ้าได้ดีกว่าอ้ายคนนี้

ต้องนั่งลี่ไห้ซดเหล้าทั้งน้ำตา บ่มีปัญญาสิไปขอเจ้า
บักคนขี้เหล้าเมายาจั่งอ้ายสิดูแลไผได้
เก็บใจเอาไว้จำใส่สมอง มาอยู่นำอ้ายบ่มีอนาคต
อยากให้เจ้าพ้อคนที่เขา เบิ่งแยงเจ้าได้ดีกว่าอ้ายคนนี้

อยากให้เจ้าพ้อคนที่เขา เบิ่งแยงเจ้าได้ดีกว่าอ้ายคนนี้

มิวสิควิดีโอ บักขี้เหล้า ฝ้าย เมฆะ

เพลง : บักขี้เหล้า (คอร์ด)
ศิลปิน : ฝ้าย เมฆะ
เนื้อร้อง/ทำนอง : พงศธร นาคสังข์
เรียบเรียง : JAME ROCKSTUDIO22
ติดต่องานศิลปิน : 0821236552 (ฝ้ายเมฆะ)
คอร์ดเพลง บักขี้เหล้า ฝ้าย เมฆะ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend