คอร์ดเพลง ไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่ (แค่กลัวเสียใจ) เรนิษรา

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่ (แค่กลัวเสียใจ) ศิลปิน เรนิษรา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | G | G | D | D |
INTRO | Em | Em | C | D |

 
ไม่ได้กลัว
การเริ่มต้นใหม่
 
แต่ว่ากลัว
จะต้องเสียใจ
 
อีกครั้ง
Em 
.. 
 
อีกครั้ง.
.
 
เพราะว่าเธอ
ยังคงอยู่ในใจ
 
แม้อยากลบ
เธอออกไปเท่าไหร่
 
ลืมไม่ไหว
Em 
.. 
 
ลืมไม่ไหว
..  

 
แค่อยากให้หั
วใจ 
 
กลับมาเหมือนเดิม
 
แต่ยิ่งคิด
เท่าไหร่ 
 
ยิ่งกลับโดนซ้ำเติม
 
เพราะว่าหัว
Em 
ใจ 
 
ที่ฉันมอบให้
 
เธอไม่ใส่ใ
จ 
 
โยนทิ้ง
ขว้างไป
 
ตอนที่เธอ
ทิ้งฉันไป 
 
ยังจำได้ขึ้นใจ
 
แผลที่ลึก
ข้างใน 
 
ทำให้ฉันเข้าใจ
 
ว่าฉันกลัว
Em 
การเริ่มต้นใหม่
 
กลัวว่าฉัน
จะต้องเสียใจ 
 
 
อีกครั้ง

INSTRU | G | G | D | D |
INSTRU | Em | Em | C | D |

 
ลมจะพา
ความเจ็บปวดของฉันไป
 
หมดหน้าหนา
วฉันจะไม่เสียใจ
 
อีกครั้ง
Em 
.. 
 
อีกครั้ง.
.
 
พอหน้าฝน
ฤดูคนเหงาใจ
 
ความผิดหวัง
มันก็เกิดขึ้นใหม่
 
ทุกครั้ง
Em 
.. 
 
ทุกครั้ง.
.  

 
แค่อยากให้หั
วใจ 
 
กลับมาเหมือนเดิม
 
แต่ยิ่งคิด
เท่าไหร่ 
 
ยิ่งกลับโดนซ้ำเติม
 
เพราะว่าหัว
Em 
ใจ 
 
ที่ฉันมอบให้
 
เธอไม่ใส่ใ
จ 
 
โยนทิ้ง
ขว้างไป
 
ตอนที่เธอ
ทิ้งฉันไป 
 
ยังจำได้ขึ้นใจ
 
แผลที่ลึก
ข้างใน 
 
ทำให้ฉันเข้าใจ
 
ว่าฉันกลัว
Em 
การเริ่มต้นใหม่
 
กลัวว่าฉัน
จะต้องเสียใจ 
 
 
อีกครั้ง

INSTRU | G | G | G | G | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่ (แค่กลัวเสียใจ)


ไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่
แต่ว่ากลัวจะต้องเสียใจ
อีกครั้ง อีกครั้ง
เพราะว่าเธอยังคงอยู่ในใจ
แม้จะอยากลืมเธอเท่าไหร่
ลืมไม่ไหว ลืมไม่ไหว

แค่อยากให้หัวใจ กลับมาเหมือนเดิม
แต่ยิ่งคิดเท่าไหร่ ยิ่งกลับโดนซ้ำเติม
เพราะว่าหัวใจ ที่ฉันมอบให้เธอไม่ใส่ใจ
โยนทิ้งขว้างไป
ตอนที่เธอทิ้งฉันไป เหมือนโดนกรีดหัวใจ
แผลที่ลึกข้างใน ทำให้ฉันเข้าใจ
ว่าฉันกลัวการเริ่มต้นใหม่
กลัวว่าฉันจะต้องเสียใจอีกครั้ง

ลมจะพาความเจ็บปวดของฉันไป
หมดหน้าหนาวฉันจะไม่เสียใจ
อีกครั้ง อีกครั้ง
พอหน้าฝนฤดูคนเหงาใจ
ความผิดหวังมันก็เกิดขึ้นใหม่
อีกครั้ง อีกครั้ง

แค่อยากให้หัวใจกลับมาเหมือนเดิม
แต่ยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งกลับโดนซ้ำเติม
เพราะว่าหัวใจ ที่ฉันมอบให้เธอไม่ใส่ใจ
โยนทิ้งขว้างไป
ตอนที่เธอทิ้งฉันไป เหมือนโดนกรีดหัวใจ
แผลที่ลึกข้างใน ทำให้ฉันเข้าใจ
ว่าฉันกลัวการเริ่มต้นใหม่
กลัวว่าฉันจะต้องเสียใจอีกครั้ง

มิวสิควิดีโอ ไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่ (แค่กลัวเสียใจ) เรนิษรา

เพลง : ไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่ (แค่กลัวเสียใจ) (คอร์ด)
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง : ชยพล ล้วนเส้ง, เรนิษรา ลีประโคน
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องานศิลปิน : +66 65-516-5453
คอร์ดเพลง ไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่ (แค่กลัวเสียใจ) เรนิษรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend