คอร์ดเพลง ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง(ดอกไม้ฤดูหนาว) เรนิษรา


INTRO | G | D | C | Cm |
INTRO | G | D | C | Cm |

G 
  ทำไมยังเป็น
D 
ฉันที่ต้องผิดห
C 
วัง
 
  รักใ
Cm 
ครกี่ครั้งต้องปวดร้าว
G 
  กอดตัวเองทุกค
D 
รั้ง 
 
เมื่ออากาศห
C 
นาว
 
  ค่ำ
Cm 
เย็นจนเช้าก็ยังเหงา

Em 
  ถ้าหากฉันจะ
D 
ขอพรบ้างได้ไ
C 
หม
 
  ขอใครได้ไ
Cm 
หม 
 
ให้เขาอยู่ยาว
Em 
  คนที่กอดฉันไ
D 
ว้ 
 
เมื่ออากาศห
C 
นาว
 
  มันจะมีใช่ไ
D 
หม

 
ก็เ
G 
มื่อฉันรักใคร 
 
ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง
 
สุดท้า
D 
ยเมื่อรักไป 
 
หัวใจต้องแตกทุกครั้ง
 
ทำไมต้องเ
Em 
ป็นฉัน.. 
 
ผู้ถูกเลือกให้ผิดห
C 
วัง.. 
 
 
D 

 
อากาศห
G 
นาว
 
ทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง
 
 
ลม
D 
พัดเธอหายไป 
 
เหลือไว้แค่เพียงความหลัง
 
สุดท้ายก็
Em 
เป็นฉัน.. 
 
ผู้ถูกเลือกให้ผิดห
C 
วัง.. 
 
 
D 
 
เหมือนเดิม..
 

INSTRU | G | D | C | Cm |
INSTRU | G | D | C | Cm |

G 
  ในช่วงที่ความ
D 
รักผลิบานอีกค
C 
รั้ง
 
  พระ
Cm 
จันทร์และดอกไม้ดูเปลี่ยนไป
G 
  มองกลับมาที่
D 
ฉันยังไม่ไปไ
C 
หน
 
  ทุก
Cm 
คนจากไป 
 
ไม่กลับมา

Em 
  ถ้าหากฉันจะ
D 
ขอพรบ้างได้ไ
C 
หม
 
  ขอใครได้ไ
Cm 
หม 
 
ให้เขาอยู่ยาว
Em 
  คนที่กอดฉันไ
D 
ว้ 
 
เมื่ออากาศห
C 
นาว
 
  มันจะมีใช่ไ
D 
หม

 
ก็เ
G 
มื่อฉันรักใคร 
 
ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง
 
สุดท้า
D 
ยเมื่อรักไป 
 
หัวใจต้องแตกทุกครั้ง
 
ทำไมต้องเ
Em 
ป็นฉัน.. 
 
ผู้ถูกเลือกให้ผิดห
C 
วัง.. 
 
 
D 

 
อากาศห
G 
นาว
 
ทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง
 
 
ลม
D 
พัดเธอหายไป 
 
เหลือไว้แค่เพียงความหลัง
 
สุดท้ายก็
Em 
เป็นฉัน.. 
 
ผู้ถูกเลือกให้ผิดห
C 
วัง.. 
 
 
D 
 
เหมือนเดิม..
 

 
สิ้นหน้าห
G 
นาว 
 
คงทำให้ใจฉันมีความหวังอีกครั้ง
 
ดอกไ
D 
ม้ข้างในหัวใจฉันไม่เฉาเหมือนวันนั้น
 
ขอให้ไม่
Em 
เป็นฉัน..ผู้ถูกเลือกให้ผิดห
C 
วัง.. 
 
 
D 
 
อีกเ
G 
ลย..


ทำไมยังเป็นฉันที่ต้องผิดหวัง
รักใครกี่ครั้งต้องปวดร้าว
กอดตัวเองทุกครั้ง เมื่ออากาศหนาว
ค่ำเย็นจนเช้า ก็ยังเหงา

ถ้าหากฉันจะขอพรบ้างได้ไหม
ขอใครได้ไหม ให้เขาอยู่ยาว
คนที่กอดฉันไว้ เมื่ออากาศหนาว
มันจะมีใช่ไหม..

ก็เมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง
สุดท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง
ทำไมต้องเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง

อากาศหนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง
ลมพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง
สุดท้ายก็เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
เหมือนเดิม..

ดนตรี

ในช่วงที่ความรัก ผลิบานอีกครั้ง
พระจันทร์และดอกไม้ ดูเปลี่ยนไป
มองกลับมาที่ฉัน ยังไม่ไปไหน
ทุกคนจากไป ไม่กลับมา

ถ้าหากฉันจะขอพรบ้างได้ไหม
ขอใครได้ไหม ให้เขาอยู่ยาว
คนที่กอดฉันไว้ เมื่ออากาศหนาว
จะเป็นเธอใช่ไหม

ก็เมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง
สุดท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง
ทำไมต้องเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง

อากาศหนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง
ลมพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง
สุดท้ายก็เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
เหมือนเดิม

ดนตรี

สิ้นหน้าหนาว คงทำให้ใจฉันมีความหวังอีกครั้ง
ดอกไม้ข้างในหัวใจฉันไม่เฉาเหมือนวันนั้น
ขอให้ไม่เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
อีกเลย..

มิวสิควิดีโอ ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง(ดอกไม้ฤดูหนาว) เรนิษรา

เพลง : ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง(ดอกไม้ฤดูหนาว)
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชยพล ล้วนเส้ง, เรนิษรา ลี​ประโคน
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องาน : 063-902-6988
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด