คอร์ดเพลง ร้องไห้จนเบลอและเผลอลืมตัวเอง เรนิษรา

  
Text   


INTRO | Gm | Cm | Eb | Bb |

 
ที่ผ่านมา
Gm 
ช่วงนี้
 
ฉันต้องรักษาตัว
Cm 
เอง
 
อยู่คนเดียวเปิดเ
Eb 
พลง
 
บรรเลงทุกวันทำให้ฉันนั้น
Bb 
ช้ำใจ

 
แต่มันนานจนป่า
Gm 
นนี้
 
ก็ไม่เคยจะมีวัน
Cm 
ไหน
 
ที่ฉันกล้าบอก
Eb 
ใคร
 
ว่าใจทั้งใจฉันนั้นลืมเรื่อ
Bb 
งเธอ

 
โออูโ
Cm 
วอู้.. 
 
 
F 
ฮูว์..
 
อย่าร้อง
Bb 
ไห้กับฉัน
 
เพราะ
F 
ฉันมันไม่มี
Gm 
หัวใจ
 
ฉันคงไม่
Cm 
ดีพอ..หรอกที่จะรักใ
F 
คร
 
ได้อีกค
Bb 
รั้ง.. 
 
ฮูว์..

Eb 
หัวใจของฉันมันเริ่มด้านชา
Ebm 
ถ้าเธอเข้ามาคงเสียเวลา
Dm 
ตัวฉันคนเดิมคงไม่ย้อนคืนมา
 
กลับ
G7 
มาเป็นแบบเดิม

Eb 
ฉันเคยต้องการเป็นคนสำคัญ
Ebm 
แต่ในความจริงไม่เคยจะเป็นเหมือนใ
Dm 
นฝัน
 
ผิด
G7 
กัน..กั
Cm 
บเธอ
 
ฉันยังต้องร้องไห้จน
Ebm 
เบลอ
 
และเผลอลืมตัวเ
Bb 
อง..

 
ฉันได้ลองทุก
Gm 
วิธี
 
กลับตีสี่นอนตอน
Cm 
เช้า
 
แต่ก็ยังกลับมาเห
Eb 
งา
 
เปิดเพลงตอนเมาทำให้ฉันนั้นเศ
Bb 
ร้าไป

 
แต่มาถึงทุกวั
Gm 
นนี้
 
ก็ไม่เคยมีคน
Cm 
ไหน
 
ที่ทำให้ฉันเปิ
Eb 
ดใจ
 
รับใครต่อใครเข้ามาแทน
Bb 
ที่เธอ

 
โออูโ
Cm 
วอู้.. 
 
 
F 
ฮูว์..
 
อย่าร้อง
Bb 
ไห้กับฉัน
 
เพราะ
F 
ฉันมันไม่มี
Gm 
หัวใจ
 
ฉันคงไม่
Cm 
ดีพอ..หรอกที่จะรักใ
F 
คร..
 
ได้อีกค
Bb 
รั้ง.. 
 
ฮูว์..

Eb 
หัวใจของฉันมันเริ่มด้านชา
Ebm 
ถ้าเธอเข้ามาคงเสียเวลา
Dm 
ตัวฉันคนเดิมคงไม่ย้อนคืนมา
 
กลับ
G7 
มาเป็นแบบเดิม

Eb 
ฉันเคยต้องการเป็นคนสำคัญ
Ebm 
แต่ในความจริงไม่เคยจะเป็นเหมือนใ
Dm 
นฝัน
 
ผิด
G7 
กัน..กั
Cm 
บเธอ
 
ฉันยังต้องร้องไห้จน
Ebm 
เบลอ
 
และเผลอลืมตัวเ
Bb 
อง..

OUTRO | Gm | Cm | Eb | Bb |
OUTRO | Gm | Cm | Eb | Bb | Bb |


ที่ผ่านมาช่วงนี้
ฉันต้องรักษาตัวเอง
อยู่คนเดียวเปิดเพลง
บรรเลงทุกวันทำให้ฉันนั้นช้ำใจ

แต่มันนานจนป่านนี้
ก็ไม่เคยจะมีวันไหน
ที่ฉันกล้าบอกใคร
ว่าใจทั้งใจฉันนั้นลืมเรื่องเธอ

โออูโวอู้.. ฮูว์..
อย่าร้องไห้กับฉัน
เพราะฉันมันไม่มีหัวใจ
ฉันคงไม่ดีพอ..หรอกที่จะรักใคร
ได้อีกครั้ง.. ฮูว์..

หัวใจของฉันมันเริ่มด้านชา
ถ้าเธอเข้ามาคงเสียเวลา
ตัวฉันคนเดิมคงไม่ย้อนคืนมา
กลับมาเป็นแบบเดิม

ฉันเคยต้องการเป็นคนสำคัญ
แต่ในความจริงไม่เคยจะเป็นเหมือนในฝัน
ผิดกัน..กับเธอ
ฉันยังต้องร้องไห้จนเบลอ
และเผลอลืมตัวเอง..

ฉันได้ลองทุกวิธี
กลับตีสี่นอนตอนเช้า
แต่ก็ยังกลับมาเหงา
เปิดเพลงตอนเมาทำให้ฉันนั้นเศร้าไป

แต่มาถึงทุกวันนี้
ก็ไม่เคยมีคนไหน
ที่ทำให้ฉันเปิดใจ
รับใครต่อใครเข้ามาแทนที่เธอ

โออูโวอู้.. ฮูว์..
อย่าร้องไห้กับฉัน
เพราะฉันมันไม่มีหัวใจ
ฉันคงไม่ดีพอ..หรอกที่จะรักใคร..
ได้อีกครั้ง.. ฮูว์..

หัวใจของฉันมันเริ่มด้านชา
ถ้าเธอเข้ามาคงเสียเวลา
ตัวฉันคนเดิมคงไม่ย้อนคืนมา
กลับมาเป็นแบบเดิม

ฉันเคยต้องการเป็นคนสำคัญ
แต่ในความจริงไม่เคยจะเป็นเหมือนในฝัน
ผิดกัน..กับเธอ
ฉันยังต้องร้องไห้จนเบลอ
และเผลอลืมตัวเอง..

มิวสิควิดีโอ ร้องไห้จนเบลอและเผลอลืมตัวเอง เรนิษรา

เพลง : ร้องไห้จนเบลอและเผลอลืมตัวเอง
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง : ชยพล ล้วนเส้ง, เรนิษรา ลีประโคน
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องาน : 080-078-9231
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend