คอร์ดเพลง เจ้าหญิงเม็ดทรายกับเจ้าชายดวงจันทร์ เรนิษรา

  
Text   
คอร์ดเพลง เจ้าหญิงเม็ดทรายกับเจ้าชายดวงจันทร์ ศิลปิน เรนิษรา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am C D Em G7 คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | G | G | D | D |
INTRO | C | C | G | G |

G 
ในค่ำคืนนี้มีนิท
D 
านจะฝากฝัน
 
เจ้าหญิงเม็ดท
C 
รายกับเจ้าชายดวง
G 
จันทร์
G 
ผืนทะเลกว้าง 
 
มีแผ่น
D 
น้ำดั่งฟ้าใส
 
กั้นทั้งส
C 
องอยู่ห่างไกล 
 
ไม่อาจใ
D 
กล้ดั่งใจฝัน

 
เจ้าห
C 
ญิงเม็ดทรายขี้เหงา
 
แอบ
G 
รักเจ้าชายพระจันทร์
 
แต่ในรา
Am 
ตรีที่เงียบงัน
 
เจ้าหญิงมอง
D 
จันทร์ 
 
อย่างเดียวด
G 
าย 
 
 
G7 

C 
  แดดยามเ
D 
ช้าเจ้าชายไกลห่
G 
าง 
 
 
G7 
C 
  ทะเลข
D 
วางในยามรา
G 
ตรี 
 
 
G7 
 
  เฝ้า
C 
รอเว
D 
ลา 
 
ท้อง
G 
ฟ้าจะ
D/F# 
เปลี่ยน
Em 
สี
 
  ขอ
Am 
แค่มี 
 
ซัก
D 
ทีที่เธอหัน
G 
มา 
 
 
G7 

INSTRU | C D | G G7 |
INSTRU | C D | G G7 |
INSTRU | C D | G D/F# Em |
INSTRU | Am D | G G7 |

C 
  ฉันก็เ
D 
ป็นแค่เพียงเม็ดท
G 
ราย 
 
 
G7 
D 
  ไม่อาจสุขไ
D 
ด้เมื่อไกลทะ
G 
เล 
 
 
G7 
 
  อยู่
C 
บนพื้น
D 
ดิน 
 
ไม่อาจ
G 
บินไป
D/F# 
เคียง
Em 
จันทร์
 
  จบแล้วนิ
Am 
ทานช่าง
D 
ฝัน
 
  สุดท้ายพระ
Am 
จันทร์ 
 
ก็เ
D 
คียงคู่ด
G 
าว
 
  สุดท้ายพระ
Am 
จันทร์ 
 
ก็เ
D 
คียงคู่ด
G 
าว

OUTRO | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เจ้าหญิงเม็ดทรายกับเจ้าชายดวงจันทร์


ในค่ำคืนนี้มีนิทานจะฝากฝัน
เจ้าหญิงเม็ดทรายกับเจ้าชายดวงจันทร์
ผืนทะเลกว้าง มีแผ่นน้ำดั่งฟ้าใส
กั้นทั้งสองอยู่ห่างไกล ไม่อาจใกล้ดั่งใจฝัน

เจ้าหญิงเม็ดทรายขี้เหงา
แอบรักเจ้าชายพระจันทร์
แต่ในราตรีที่เงียบงัน
เจ้าหญิงมองจันทร์อย่างเดียวดาย

แดดยามเช้าเจ้าชายไกลห่าง
ทะเลขวางในยามราตรี
เฝ้ารอเวลาท้องฟ้าจะเปลี่ยนสี
ขอแค่มีซักทีที่เธอหันมา

( ดนตรี )

ฉันก็เป็นแค่เพียงเม็ดทราย
ไม่อาจสุขได้เมื่อไกลทะเล
อยู่บนพื้นดินไม่อาจบินไปเคียงจันทร์
จบแล้วนิทานช่างฝัน
สุดท้ายพระจันทร์ก็เคียงคู่ดาว
สุดท้ายพระจันทร์ก็เคียงคู่ดาว

มิวสิควิดีโอ เจ้าหญิงเม็ดทรายกับเจ้าชายดวงจันทร์ เรนิษรา

เพลง : เจ้าหญิงเม็ดทรายกับเจ้าชายดวงจันทร์ (คอร์ด)
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชยพล ล้วนเส้ง, เรนิษรา ลีประโคน
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องานศิลปิน : +66 65-516-5453
คอร์ดเพลง เจ้าหญิงเม็ดทรายกับเจ้าชายดวงจันทร์ เรนิษรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend