คอร์ดเพลง ขับรถออกไปทั้งน้ำตา เรนิษรา

  
Text   


INTRO | C | C | F | F |

C 
ฉันขับรถออกไป 
 
ทั้งที่ใจมีแต่
F 
น้ำตา..
C 
ฉันขับรถออกไป 
 
เพื่อลืมว่าใจถูกทำร้
F 
ายมา..

 
ไปจิบเ
Am 
บียร์สักหน่อย
 
เรื่องความ
G 
รักก็ปล่อยมันไ
F 
ป..
 
เปิดเพลงที่
Am 
ฟังโครตบ่อย
 
แต่ไม่ช่วยให้
G 
ลืมสักหน่อย 
 
ยังไม่
F 
ลืม..

C 
  กี่เรื่องราวที่ยังเก็บ
F 
ไว้
 
  นานเท่าไรไม่เคยจะ
Am 
ลบลืมเลือนกลับ
 
  เห
G 
มือนพึ่งเกิดเมื่อว
F 
าน..

C 
  เจ็บเท่าไหร่ก็ยังไม่ห
F 
าย..
 
  ดื่มให้ตายก็ยิ่งทำ
Am 
ร้ายตัวเอง
 
  เปิดเพ
G 
ลงที่ทำให้
F 
ลืม.. 
 
แต่ก็วนกลับมาที่เดิม

INSTRU | C | C | F | F |
INSTRU | Am | G | F | F |

C 
  ให้แบกรับเท่าไร 
 
คงต้องไหวแม้ใจเริ่
F 
มชา
C 
  แต่ไม่เร็วก็ช้า 
 
แค่รอเวลามันผ่าน
F 
พ้นไป

 
แค่ได้จิบเ
Am 
บียร์สักหน่อย
 
เรื่องความ
G 
รักก็ปล่อยมัน
F 
ไป..
 
เปิดเพลงที่
Am 
ฟังโครตบ่อย
 
แต่ไม่ช่วยให้
G 
ลืมสักหน่อยยังไม่
F 
ลืม..

C 
  กี่เรื่องราวที่ยังเก็บ
F 
ไว้
 
  นานเท่าไรไม่เคยจะ
Am 
ลบลืมเลือนกลับ
 
  เห
G 
มือนพึ่งเกิดเมื่อว
F 
าน..

C 
  เจ็บเท่าไหร่ก็ยังไม่ห
F 
าย..
 
  ดื่มให้ตายก็ยิ่งทำ
Am 
ร้ายตัวเอง
 
  เปิดเพ
G 
ลงที่ทำให้
F 
ลืม.. 
 
แต่ก็วนกลับมาที่เดิม

C 
  เจ็บเท่าไหร่ก็ยังไม่ห
F 
าย..
 
  ดื่มให้ตายก็ยิ่งทำ
Am 
ร้ายตัวเอง
 
  เปิดเพ
G 
ลงที่ทำให้
F 
ลืม.. 
 
แต่ก็วนกลับมาที่เดิม


ฉันขับรถออกไป ทั้งที่ใจมีแต่น้ำตา..
ฉันขับรถออกไป เพื่อลืมว่าใจถูกทำร้ายมา..

ไปจิบเบียร์สักหน่อย
เรื่องความรักก็ปล่อยมันไป..
เปิดเพลงที่ฟังโครตบ่อย
แต่ไม่ช่วยให้ลืมสักหน่อย ยังไม่ลืม..

กี่เรื่องราวที่ยังเก็บไว้
นานเท่าไรไม่เคยจะลบลืมเลือนกลับ
เหมือนพึ่งเกิดเมื่อวาน..

เจ็บเท่าไหร่ก็ยังไม่หาย..
ดื่มให้ตายก็ยิ่งทำร้ายตัวเอง
เปิดเพลงที่ทำให้ลืม.. แต่ก็วนกลับมาที่เดิม

( ดนตรี )

ให้แบกรับเท่าไร คงต้องไหวแม้ใจเริ่มชา
แต่ไม่เร็วก็ช้า แค่รอเวลามันผ่านพ้นไป

แค่ได้จิบเบียร์สักหน่อย
เรื่องความรักก็ปล่อยมันไป..
เปิดเพลงที่ฟังโครตบ่อย
แต่ไม่ช่วยให้ลืมสักหน่อยยังไม่ลืม..

กี่เรื่องราวที่ยังเก็บไว้
นานเท่าไรไม่เคยจะลบลืมเลือนกลับ
เหมือนพึ่งเกิดเมื่อวาน..

เจ็บเท่าไหร่ก็ยังไม่หาย..
ดื่มให้ตายก็ยิ่งทำร้ายตัวเอง
เปิดเพลงที่ทำให้ลืม.. แต่ก็วนกลับมาที่เดิม

เจ็บเท่าไหร่ก็ยังไม่หาย..
ดื่มให้ตายก็ยิ่งทำร้ายตัวเอง
เปิดเพลงที่ทำให้ลืม.. แต่ก็วนกลับมาที่เดิม

มิวสิควิดีโอ ขับรถออกไปทั้งน้ำตา เรนิษรา

เพลง : ขับรถออกไปทั้งน้ำตา
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชยพล ล้วนเส้ง, เรนิษรา ลีประโคน
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องาน : 063-902-6988
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend