คอร์ดเพลง ร้องไห้กับความเสียใจบ้างก็ได้ เรนิษรา

  
Text   
คอร์ดเพลง ร้องไห้กับความเสียใจบ้างก็ได้ ศิลปิน เรนิษรา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | A | D | E |
INTRO | A | A | D | E |

 
เธอ
Bm 
นั้นเก่งมากแล้ว
 
ที่ผ่านปัญหา
มากขนาดนี้ 
 
 
F#m 
 
ก็โลก
Bm 
นั้นมันโหดร้าย
 
กับเธอมากมาย
ขึ้นกว่าทุกที 
 
 
F#m 
 
แต่ฉัน
Bm 
ขออยู่ข้างเธอ
 
ให้เธอยิ้มได้บ้
างก็ยังดี 
 
 
F#m 
 
ยิ้ม
Bm 
ให้โลกใบนี้ที
มันโหดร้าย

 
แค่ร้
F#m 
องไห้กับความเสียใจบ้
Bm 
างก็ได้
 
แล้วก็ผ่าน
มันไป 
 
ให้น้ำตามันไหล
 
ไม่ต้องกลั้น

 
เพียงแค่  
จับมือ 
 
 
ฉันไว้  
Bm 
 
ไม่ต้อง
ไปกลัว
อะไร  
Bm 
 
แค่เรา
กอดกันโลกก็จะเ
Gm 
ปลี่ยนผัน
 
เป็นดีแ
ล้วไง 
 
อยู่ข้าง
ฉันไว้
 
เธอไม่ต้
Gm 
องกลัวอีกแล้ว
 

INSTRU | A | A | D | E |
INSTRU | A | A | D | E |

 
เธอ
Bm 
นั้นอยู่ไม่ได้ถ้
าเขาจากไป 
 
 
 
และไม่กลับมา
F#m 
 
แต่ไม่ว่
Bm 
าใครต้องตาย
 
เธอยังอยู่ได้  
ในทุกๆ 
 
ครา
F#m 
 
เพราะฉัน
Bm 
ก็รู้ว่าเธอ
 
นั้นยืนขึ้นได้  
แม้ความทุกข์มา
F#m 
 
ยิ้ม
Bm 
ให้กับปัญหา
ที่มันโหดร้าย
 
แค่ร้
F#m 
องไห้กับความเสียใจบ้
Bm 
างก็ได้
 
แล้วก็ผ่าน
มันไป
 
ให้น้ำตามันไหล ไม่ต้องกลั้น

 
เพียงแค่  
จับมือ
ฉันไว้  
Bm 
 
ไม่ต้อง
ไปกลัว
อะไร  
Bm 
 
แค่เรา
กอดกันโลกก็จะ
Gm 
เปลี่ยนผัน
 
เป็นดีแ
ล้วไง
 
อยู่ข้าง
ฉันไว้เธอไม่ต้
Gm 
องกลัวอีกแล้ว

 
เพียงแค่  
จับมือ 
 
 
ฉันไว้  
Bm 
 
ไม่ต้อง
ไปกลัว
อะไร  
Bm 
 
แค่เรา
กอดกันโลกก็จะ
Gm 
เปลี่ยนผัน
 
เป็นดีแ
ล้วไง
 
อยู่ข้าง
ฉันไว้ 
 
เธอไม่ต้
Gm 
องกลัวอีกแล้ว

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ร้องไห้กับความเสียใจบ้างก็ได้


เธอนั้นเก่งมากแล้วที่ผ่านปัญหามากขนาดนี้
ก็โลกนั้นมันโหดร้ายกับเธอมากมายขึ้นกว่าทุกที
แต่ฉันขออยู่ข้างเธอให้เธอยิ้มได้บ้างก็ยังดี
ยิ้มให้โลกใบนี้ทีมันโหดร้าย

แค่ร้องไห้กับความเสียใจบ้างก็ได้
แล้วก็ผ่านมันไป ให้น้ำตามันไหล ไม่ต้องกลั้น

เพียงแค่จับมือฉันไว้
ไม่ต้องไปกลัวอะไร
แค่เรากอดกันโลกก็จะเปลี่ยนผันเป็นดีแล้วไง
อยู่ข้างฉันไว้เธอไม่ต้องกลัวอีกแล้ว

( ดนตรี )

เธอนั้นอยู่ไม่ได้ถ้าเขาจากไป แล้วไม่กลับมา
แต่ไม่ว่าใครต้องตายเธอยังอยู่ได้ในทุกๆครา
แต่ฉันก็รู้ว่าเธอนั้นยืนขึ้นได้แม้ความทุกข์มา
ยิ้มให้กับปัญหาที่มันโหดร้าย

แค่ร้องไห้กับความเสียใจบ้างก็ได้
แล้วก็ผ่านมันไป ให้น้ำตามันไหล ไม่ต้องกลั้น

เพียงแค่จับมือฉันไว้
ไม่ต้องไปกลัวอะไร
แค่เรากอดกันโลกก็จะเปลี่ยนผันเป็นดีแล้วไง
อยู่ข้างฉันไว้เธอไม่ต้องกลัวอีกแล้ว

เพียงแค่จับมือฉันไว้
ไม่ต้องไปกลัวอะไร
แค่เรากอดกันโลกก็จะเปลี่ยนผันเป็นดีแล้วไง
อยู่ข้างฉันไว้เธอไม่ต้องกลัวอีกแล้ว

มิวสิควิดีโอ ร้องไห้กับความเสียใจบ้างก็ได้ เรนิษรา

เพลง : ร้องไห้กับความเสียใจบ้างก็ได้ (คอร์ด)
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง : ชยพล ล้วนเส้ง, เรนิษรา ลีประโคน
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องานศิลปิน : +66 65-516-5453
คอร์ดเพลง ร้องไห้กับความเสียใจบ้างก็ได้ เรนิษรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend