คอร์ดเพลง ขอให้ความเสียใจฉันหายไปกับฝน เรนิษรา (คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอให้ความเสียใจฉันหายไปกับฝน ศิลปิน เรนิษรา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Am A7 Dm Fm G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C | C | Am | A7 |
INTRO | Dm | Dm | Fm | G |

 
เมื่อเสียงของ
C 
ฝนซาไป
 
น้ำตาข้างในนั้นคงเปียก
Am 
ปอนหัวใจ 
 
 
A7 
 
คงมีแค่เราที่กอดตัว
Dm 
เราเอาไว้
 
ปลอบหัวใจว่าต่อ
Fm 
ไป 
 
จะไม่ผิดห
G 
วัง

 
ความเหงายังแ
C 
ข็งในใจ
 
ทำไมฝนไปแต่ความเศร้าไ
Am 
ม่เคยจาง 
 
 
A7 
 
แต่กลิ่นของเธอที่ยังคง
Dm 
หอมแต่อ้างว้าง
 
หัวใจเปราะบางจะวัน
Fm 
ไหน 
 
ก็ไม่สมห
G 
วัง

Dm 
  แม้ให้ใจแค่ไหน
 
  เขาคงไม่ยอมให้ หัว
C 
ใจ.. 
 
ใจของเขา
Dm 
  ต้องกอดกับความเหงา
 
  หัวใจที่เหี่ยวเฉา ทุกฤ
G 
ดูกาล

 
ขอกอดความสมห
C 
วัง 
 
บ้างได้ไหม
 
ต้องโอบกอดความเ
Am 
หงาอีกนานแค่ไ
A7 
หน
 
ทำไมค
Dm 
วามผิดหวัง มันจะต้องเลือกฉัน เส
G 
มอไป

 
แกล้งทำเป็นเข้มแ
C 
ข็ง 
 
ต่อไม่ไหว
 
ที่เห็นเวลา
Am 
ยิ้มจริง ๆ ร้อง
A7 
ไห้
 
ขอให้
Dm 
ฝนบนฟ้า 
 
ช่วยนำลมพัดพาความเ
G 
สียใจ..
 
ของฉันไปกับฝน..
 

INSTRU | C | C | Am | A7 |
INSTRU | Dm | Dm | Fm | G |

 
กลิ่นฝนที่ล
C 
อย 
 
โชยไป
 
ในคืนหัวใจที่ช้ำน้ำ
Am 
ตาข้างใน 
 
 
A7 
 
ทำฉันย้อนไปในตอนที่
Dm 
เธออยู่ข้างกาย
 
นิทานมากมาย ที่ไม่เ
Fm 
คยได้จบสมห
G 
วัง

 
มีหนึ่งนิท
C 
านดี 
 
 
ดอกไม้ราตรีที่แอบหลง
Am 
รักดวงจันทร์ 
 
 
A7 
 
เมื่อจูบที่หลงรักใครต้อง
Dm 
เจ็บทุกครั้ง
 
กอดความผิดหวังแบบ
Fm 
นี้ 
 
ไปอีกเมื่อไ
G 
หร่

Dm 
  แม้ให้ใจแค่ไหน
 
  เขาคงไม่ยอมให้ หัว
C 
ใจ.. 
 
ใจของเขา
Dm 
  ต้องกอดกับความเหงา
 
  หัวใจที่เหี่ยวเฉา ทุกฤ
G 
ดูกาล

 
ขอกอดความสมห
C 
วัง 
 
บ้างได้ไหม
 
ต้องโอบกอดความเ
Am 
หงาอีกนานแค่ไ
A7 
หน
 
ทำไมค
Dm 
วามผิดหวัง มันจะต้องเลือกฉัน เส
G 
มอไป

 
แกล้งทำเป็นเข้มแ
C 
ข็ง 
 
ต่อไม่ไหว
 
ที่เห็นเวลา
Am 
ยิ้มจริง ๆ ร้อง
A7 
ไห้
 
ขอให้
Dm 
ฝนบนฟ้า 
 
ช่วยนำลมพัดพาความเ
G 
สียใจ..
 
ของฉันไปกับฝน..
 

INSTRU | C | C | Am | A7 |
INSTRU | Dm | Dm | G | G |

 
แกล้งทำเป็นเข้มแ
C 
ข็งต่อไม่ไหว
 
ที่เห็นเวลา
Am 
ยิ้มจริง ๆ ร้อง
A7 
ไห้
 
ขอให้
Dm 
ฝนบนฟ้า 
 
ช่วยนำ
D7 
ลมพัดพา 
 
ความเ
G 
สียใจ..
 
ของฉันไปกับ
C 
ฝน..

TAB: กีตาร์แทป คลิ๊กดูที่นี่ >> INTRO ¦ SOLO

เมื่อเสียงของฝนซาไป
น้ำตาข้างในนั้นคงเปียกปอนหัวใจ
คงมีแค่เราที่กอดตัวเราเอาไว้
ปลอบหัวใจว่าต่อไป จะไม่ผิดหวัง

ความเหงายังแข็งในใจ
ทำไมฝนไปแต่ความเศร้าไม่เคยจาง
แต่กลิ่นของเธอที่ยังคงหอมแต่อ้างว้าง
หัวใจเปราะบางจะวันไหน ก็ไม่สมหวัง

แม้ให้ใจแค่ไหน
เขาคงไม่ยอมให้ หัวใจ.. ใจของเขา
ต้องกอดกับความเหงา
หัวใจที่เหี่ยวเฉา ทุกฤดูกาล

ขอกอดความสมหวัง บ้างได้ไหม
ต้องโอบกอดความเหงาอีกนานแค่ไหน
ทำไมความผิดหวัง
มันจะต้องเลือกฉัน เสมอไป

แกล้งทำเป็นเข้มแข็ง ต่อไม่ไหว
ที่เห็นเวลายิ้มจริง ๆ ร้องไห้
ขอให้ฝนบนฟ้า ช่วยนำลมพัดพา
ความเสียใจ.. ของฉันไปกับฝน

( ดนตรี )

กลิ่นฝนที่ลอย โชยไป
ในคืนหัวใจที่ช้ำน้ำตาข้างใน
ทำฉันย้อนไปในตอนที่เธออยู่ข้างกาย
นิทานมากมาย ที่ไม่เคยได้จบสมหวัง

มีหนึ่งนิทานดี ๆ
ดอกไม้ราตรีที่แอบหลงรักดวงจันทร์
เมื่อจูบที่หลงรักใครต้องเจ็บทุกครั้ง
กอดความผิดหวังแบบนี้ ไปอีกเมื่อไหร่

แม้ให้ใจแค่ไหน
เขาคงไม่ยอมให้ หัวใจ.. ใจของเขา
ต้องกอดกับความเหงา
หัวใจที่เหี่ยวเฉา ทุกฤดูกาล

ขอกอดความสมหวัง บ้างได้ไหม
ต้องโอบกอดความเหงาอีกนานแค่ไหน
ทำไมความผิดหวัง
มันจะต้องเลือกฉัน เสมอไป

แกล้งทำเป็นเข้มแข็ง ต่อไม่ไหว
ที่เห็นเวลายิ้มจริง ๆ ร้องไห้
ขอให้ฝนบนฟ้า ช่วยนำลมพัดพา
ความเสียใจ.. ของฉันไปกับฝน

( ดนตรี )

แกล้งทำเป็นเข้มแข็งต่อไม่ไหว
ที่เห็นเวลายิ้มจริง ๆ ร้องไห้
ขอให้ฝนบนฟ้า ช่วยนำลมพัดพา
ความเสียใจ.. ของฉันไปกับฝน..

มิวสิควิดีโอ ขอให้ความเสียใจฉันหายไปกับฝน เรนิษรา

เพลง : ขอให้ความเสียใจฉันหายไปกับฝน (คอร์ด)
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชยพล ล้วนเส้ง
เรียบเรียง : เรนิษรา ลีประโคน
ติดต่องานศิลปิน : +66 65-516-5453

4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend