คอร์ดเพลง ฉันคือนักสะสมความเศร้า เรนิษรา

  
Text   


INTRO | G | D | C | Cm |
INTRO | G | D | C | Cm |

G 
  คงมีแต่ตัว
D 
ฉันที่แตกสลาย
C 
  เป็นผู้โชค
Cm 
ร้ายให้ต้องผิดหวัง
G 
  พยายามให้ใ
D 
จใครไปกี่ครั้ง
C 
  ต้องอยู่ลำ
Cm 
พังดังโชคชะตา
Am 
  เมื่อไรที่ฉันรักใคร 
 
ฉันต้
C 
องเป็นคนเสีย
D 
ใจ

 
เราพยายามแค่ไ
G 
หน..
 
ก็มีแต่เราใช่ไหมที่
D 
รู้..
 
แตกสลายกี่ครั้งก็ยังต้อง
Em 
ทนอยู่..
 
เพื่อกอบกู้เศษ
Cm 
หัวใจ..ฉัน
D 
ไว้

 
ยังคงเป็นฉันใช่ไ
G 
หม..
 
นักสะสมความเศร้าที่เขาบอก
D 
ไว้..
 
ยังต้องเหงา ไม่ว่าฤดูกาลไ
Em 
หน..
 
เพราะพยายามแค่ไ
C 
หน..
 
ก็
D 
มีแต่เราใช่ไหมที่รู้

INSTRU | G | D | C | Cm |
INSTRU | G | D | C | Cm |

G 
  แสงอาทิตย์ยามเ
D 
ช้าสะท้อนลงมา
C 
  ไม่อาจเยียว
Cm 
ยาความมืดในใจฉัน
G 
  เมื่อพยายามขอ
D 
พรใดจากดวงจันทร์
C 
  ยังต้องผิดหวั
Cm 
งดังโชคชะตา
Am 
  เมื่อไรที่ฉันรักใคร 
 
ฉันต้
C 
องเป็นคนเสีย
D 
ใจ

 
เราพยายามแค่ไ
G 
หน..
 
ก็มีแต่เราใช่ไหมที่
D 
รู้..
 
แตกสลายกี่ครั้งก็ยังต้อง
Em 
ทนอยู่..
 
เพื่อกอบกู้เศษ
Cm 
หัวใจ..ฉัน
D 
ไว้

 
ยังคงเป็นฉันใช่ไ
G 
หม..
 
นักสะสมความเศร้าที่เขาบอก
D 
ไว้..
 
ยังต้องเหงา ไม่ว่าฤดูกาลไ
Em 
หน..
 
เพราะพยายามแค่ไ
C 
หน..
 
ก็
D 
มีแต่เราใช่ไหมที่รู้..

INSTRU | G | G |

Am 
  ฉันภาวนา..กับฟ้าดวงดาวที่แสนไกล
C 
  ถ้าฉันรักใคร 
 
ให้
Cm 
ฉันไม่ต้องเสียใจ
Am 
  เมื่อไรที่ฉันรักใคร 
 
ฉันต้
C 
องเป็นคนเสีย
D 
ใจ

 
เราพยายามแค่ไ
G 
หน..
 
ก็มีแต่เราใช่ไหมที่
D 
รู้..
 
แตกสลายกี่ครั้งก็ยังต้อง
Em 
ทนอยู่..
 
เพื่อกอบกู้เศษ
Cm 
หัวใจ..ฉัน
D 
ไว้

 
ยังคงเป็นฉันใช่ไ
G 
หม..
 
นักสะสมความเศร้าที่เขาบอก
D 
ไว้..
 
ยังต้องเหงาไม่ว่าฤดูกาล
Em 
ไหน..
 
หรือเพราะว่าฉันลืม
C 
ไป..
 
คนที่ใ
D 
ช่นั้นไม่ต้องพยาย
G 
าม


คงมีแต่ตัวฉันที่แตกสลาย
เป็นผู้โชคร้ายให้ต้องผิดหวัง
เมื่อพยายามให้ใจใครไปกี่ครั้ง
ต้องอยู่ลำพัง ดังโชคชะตา

เมื่อไหร่ที่ฉันรักใคร
ฉันต้องเป็นคนเสียใจ

เราพยายามแค่ไหน
ก็มีแต่เราใช่ไหมที่รู้
แตกสลายกี่ครั้ง ก็ยังต้องทนอยู่
เพื่อกอบกู้เศษหัวใจฉันไว้

ยังคงเป็นฉันใช่ไหม
นักสะสมความเศร้าที่เขาบอกไว้
ยังต้องเหงา ไม่ว่าฤดูกาลไหน
เพราะพยายามแค่ไหน ก็มีแต่เราใช่ไหมที่รู้

ดนตรี

แสงอาทิตย์ยามเช้าสะท้อนลงมา
ไม่อาจเยียวยา ความมืดในใจฉัน
เมื่อพยายามขอพรใด จากดวงจันทร์
ยังต้องผิดหวัง ดังโชคชะตา

เมื่อไหร่ที่ฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนเสียใจ

เราพยายามแค่ไหน ก็มีแต่เราใช่ไหมที่รู้
แตกสลายกี่ครั้ง ก็ยังต้องทนอยู่
เพื่อกอบกู้เศษหัวใจฉันไว้

ยังคงเป็นฉันใช่ไหม
นักสะสมความเศร้าที่เขาบอกไว้
ยังต้องเหงา ไม่ว่าฤดูกาลไหน
เพราะพยายามแค่ไหน ก็มีแต่เราใช่ไหมที่รู้

ฉันภาวนากับฟ้าดวงดาวที่แสนไกล
ถ้าฉันรักใคร ให้ฉันไม่ต้องเสียใจ

เพราะเมื่อไหร่ที่ฉันรักใคร
ฉันต้องเป็นคนเสียใจ

เราพยายามแค่ไหน ก็มีแต่เราใช่ไหมที่รู้
แตกสลายกี่ครั้ง ก็ยังต้องทนอยู่
เพื่อกอบกู้เศษหัวใจ..ฉันไว้

ยังคงเป็นฉันใช่ไหม
นักสะสมความเศร้าที่เขาบอกไว้
ยังต้องเหงา ไม่ว่าฤดูกาลไหน
หรือเพราะว่าฉันลืมไป
คนที่ใช่นั้นไม่ต้องพยายาม

มิวสิควิดีโอ ฉันคือนักสะสมความเศร้า เรนิษรา

เพลง : ฉันคือนักสะสมความเศร้า (คอร์ด)
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชยพล ล้วนเส้ง, เรนิษรา ลีประโคน
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องานศิลปิน : 080-078-9231
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend