คอร์ดเพลง ฉันเขียนเรื่องเราไว้บนดวงดาว เรนิษรา

  
Text   


INTRO | C | G | Am | F Fm |

C 
  บนดวงดาวที่ห่างไกล
 
ฉันเคยเขียนเรื่องเรา
G 
ไว้
 
ถึงแม้วันนี้เธอ
Am 
อยู่แสนไกล
 
แต่ถ้าเธอลองมองมันอย่าง
F 
ตั้งใจ
 
ให้รู้ไ
G 
ว้..ว่าฉันไม่ลืมเ
C 
ธอ..

 
แม้นานเท่าไรก็ไ
G 
ม่เจอ
 
คนที่เข้าใจฉันได้อย่างเห
Am 
มือนเธอ
 
เลยยังคิดเรื่องเก่าอยู่เส
F 
มอ..
Fm 

 
แค่อยาก
Am 
รู้เธอเป็นยังไง
 
ส่วนตัว
F 
ฉันยังไม่ได้มีใครหรอกเ
G 
ธอ..

 
แค่อยากขอดวงด
C 
าว 
 
บอกข่าวให้เธอได้
G 
รู้
 
ว่ารักจริงๆ ยัง
Am 
มีอยู่ 
 
ถึงแม้รู้เราไปต่อไ
F 
ม่ไหว..
G 

 
แต่ก็ไม่เป็นไ
C 
ร..ใจฉันต้องเดิน
G 
ต่อไป
 
ถึงแม้ลืมเธอไม่
Am 
ได้
 
แต่ฉันจะเขียนเรื่องราวของเรา
F 
ไว้
 
เขียนมัน
G 
ไว้ 
 
บนดาวห่างไกลตลอดกาล

INSTRU | C | G | Am | F Fm |

C 
  ฉันนั้นเขียนมาจากใจ
 
เหมือนที่เราฝันกัน
G 
ไว้
 
ถึงแม้ใจเธอจะ
Am 
อยู่ที่ใด
 
แต่เมื่อฉันนึกถึงเรื่องเราเ
F 
มื่อไร
 
ให้รู้ไ
G 
ว้..ว่าฉันเขียนมันอยู่เส
C 
มอ..

 
ฉันยังคิดถึงแต่เรื่อ
G 
งเธอ
 
เรื่องราวของเราเมื่อวันแร
Am 
กเจอ
 
ไม่เคยรักใครเหมือนที่เคย
F 
รักเธอ..
Fm 

 
แค่อยาก
Am 
รู้เธอเป็นยังไง
 
ส่วนตัว
F 
ฉันยังไม่ได้มีใครหรอกเ
G 
ธอ..

 
แค่อยากขอดวงด
C 
าว 
 
บอกข่าวให้เธอได้
G 
รู้
 
ว่ารักจริงๆ ยัง
Am 
มีอยู่ 
 
ถึงแม้รู้เราไปต่อไ
F 
ม่ไหว..
G 

 
แต่ก็ไม่เป็นไ
C 
ร 
 
ใจฉันต้องเดิน
G 
ต่อไป
 
ถึงแม้ลืมเธอไม่
Am 
ได้..
 
แต่ฉันจะเขียนเรื่องราวของเรา
F 
ไว้
 
เขียนมัน
G 
ไว้ 
 
บนดาวห่างไกลตลอดกาล

INSTRU | C | G |

 
บนดาวห่างไกลตลอ
C 
ดกาล..


บนดวงดาวที่ห่างไกล
ฉันเคยเขียนเรื่องเราไว้
ถึงแม้วันนี้เธออยู่แสนไกล
แต่ถ้าเธอลองมองมันอย่างตั้งใจ
ให้รู้ไว้..ว่าฉันไม่ลืมเธอ..

แม้นานเท่าไรก็ไม่เจอ
คนที่เข้าใจฉันได้อย่างเหมือนเธอ
เลยยังคิดเรื่องเก่าอยู่เสมอ..

แค่อยากรู้เธอเป็นยังไง
ส่วนตัวฉันยังไม่ได้มีใครหรอกเธอ..

แค่อยากขอดวงดาว บอกข่าวให้เธอได้รู้
ว่ารักจริงๆ ยังมีอยู่ ถึงแม้รู้เราไปต่อไม่ไหว..

แต่ก็ไม่เป็นไร..ใจฉันต้องเดินต่อไป
ถึงแม้ลืมเธอไม่ได้
แต่ฉันจะเขียนเรื่องราวของเราไว้
เขียนมันไว้ บนดาวห่างไกลตลอดกาล

( ดนตรี )

ฉันนั้นเขียนมาจากใจ
เหมือนที่เราฝันกันไว้
ถึงแม้ใจเธอจะอยู่ที่ใด
แต่เมื่อฉันนึกถึงเรื่องเราเมื่อไร
ให้รู้ไว้..ว่าฉันเขียนมันอยู่เสมอ..

ฉันยังคิดถึงแต่เรื่องเธอ
เรื่องราวของเราเมื่อวันแรกเจอ
ไม่เคยรักใครเหมือนที่เคยรักเธอ..

แค่อยากรู้เธอเป็นยังไง
ส่วนตัวฉันยังไม่ได้มีใครหรอกเธอ..

แค่อยากขอดวงดาว บอกข่าวให้เธอได้รู้
ว่ารักจริงๆ ยังมีอยู่ ถึงแม้รู้เราไปต่อไม่ไหว..

แต่ก็ไม่เป็นไร ใจฉันต้องเดินต่อไป
ถึงแม้ลืมเธอไม่ได้..
แต่ฉันจะเขียนเรื่องราวของเราไว้
เขียนมันไว้ บนดาวห่างไกลตลอดกาล

( ดนตรี )

บนดาวห่างไกลตลอดกาล..

มิวสิควิดีโอ ฉันเขียนเรื่องเราไว้บนดวงดาว เรนิษรา

เพลง : ฉันเขียนเรื่องเราไว้บนดวงดาว
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชยพล ล้วนเส้ง, เรนิษรา ลีประโคน
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องาน : 063-902-6988
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend