คอร์ดเพลง อย่าฝากหัวใจไว้ที่ใคร เรนิษรา

  
Text   
คอร์ดเพลง อย่าฝากหัวใจไว้ที่ใคร ศิลปิน เรนิษรา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Bm Em C D คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | G Em | C D |
INTRO | G Em | C D |

 
อย่า
G 
ฝากหัวใจ
Em 
เธอไว้ 
 
 
C 
 
อย่าเอาให้ใ
D 
ครเลย
 
ถ้าเ
G 
ขาไม่ได้
Em 
เข้าใจ 
 
 
C 
 
ข้างในของเ
D 
ธอเลย

 
เธอไม่ต
G 
ายถ้าเขาไ
Em 
ม่รัก 
 
 
C 
 
เธอไม่ใช่ที่
D 
พักของใคร
 
ไม่ต้อง
G 
ฝืนถ้าใจไม่
Em 
ไหว 
 
 
C 
 
ไม่ต้องรักใ
D 
ครกว่าตัวเอง

INSTRU | G Em | G7 |

 
หากเขาจะ
C 
รัก
 
เธอเป็นแบบไ
D 
หนเขาก็จ
Bm 
ะรัก 
 
 
Em 
 
อย่าเปลี่ยนอ
C 
ะไร
 
แค่เขาไม่ใ
D 
ห้หัวใจของเ
G 
ขา 
 
 
G7 

 
แม้รักเขาแค่ไ
C 
หน 
 
คนมันไม่
D 
ใช่
 
ทุ่ม
Bm 
เทไปก็เท่า
Em 
นั้น
 
เจ็บแล้ว
C 
จำไหม
 
ว่าอย่าฝาก
D 
หัวใจไว้ที่เขา

INSTRU | G Em | C D |
INSTRU | G Em | C D |

 
เพราะเ
G 
ธอมอบใจ
Em 
เอาไว้ 
 
 
C 
 
ให้เขาวันแ
Em 
รกเจอ
 
แต่
G 
ไม่มีใคร
Em 
ใส่ใจ 
 
 
C 
 
ดูแลหัว
D 
ใจเธอ

 
เธอแทบต
G 
ายเมื่อเขา
Em 
ไม่รัก 
 
 
C 
 
ลืมว่าใจ
D 
นั้นของใคร
 
พอเธอ
G 
ฝืน 
 
กลับยืนไม่
Em 
ไหว 
 
 
C 
 
สัญ
D 
ญาไม่รักใครอีกเลย

INSTRU | G Em | G7 |

 
หากเขาจะ
C 
รัก
 
เธอเป็นแบบไ
D 
หนเขาก็จ
Bm 
ะรัก 
 
 
Em 
 
อย่าเปลี่ยนอ
C 
ะไร
 
แค่เขาไม่ใ
D 
ห้หัวใจของเ
G 
ขา 
 
 
G7 

 
แม้รักเขาแค่ไ
C 
หน 
 
คนมันไม่
D 
ใช่
 
ทุ่ม
Bm 
เทไปก็เท่า
Em 
นั้น
 
เจ็บแล้ว
C 
จำไหม
 
ว่าอย่าฝาก
D 
หัวใจเอาไว้ที่เขา

OUTRO | G Em | C D |
OUTRO | G Em | C D |
OUTRO | G Em | C D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อย่าฝากหัวใจไว้ที่ใคร


อย่าฝากหัวใจเธอไว้
อย่าเอาให้ใครเลย
ถ้าเราไม่ได้เข้าใจ
ข้างในของเธอเลย

เธอไม่ตายถ้าเขาไม่รัก
เธอไม่ใช่ที่พักของใคร
ไม่ต้องฝืนถ้าใจไม่ไหว
ไม่ต้องรักใครกว่าตัวเอง

หากเขาจะรัก
เธอเป็นแบบไหนเขาก็จะรัก
อย่าเปลี่ยนอะไร
แค่เขาไม่ให้หัวใจของเขา

แม้รักเขาแค่ไหน
คนมันไม่ใช่ ทุ่มเทไปก็เท่านั้น
เจ็บแล้วจำไหม
ว่าอย่าฝากหัวใจไว้ที่เขา

( ดนตรี )

เพราะเธอมอบใจเอาไว้
ให้เขาวันแรกเจอ
แต่ไม่มีใครใส่ใจ
ดูแลหัวใจเธอ

เธอแทบตายเมื่อเขาไม่รัก
ลืมว่าใจนั้นของใคร
พอเธอฝืน กลับยืนไม่ไหว
สัญญาไม่รักใครอีกเลย

หากเขาจะรัก
เธอเป็นแบบไหนเขาก็จะรัก
อย่าเปลี่ยนอะไร
แค่เขาไม่ให้หัวใจของเขา

แม้รักเขาแค่ไหน
คนมันไม่ใช่ ทุ่มเทไปก็เท่านั้น
เจ็บแล้วจำไหม
ว่าอย่าฝากหัวใจ เอาไว้ที่เขา

มิวสิควิดีโอ อย่าฝากหัวใจไว้ที่ใคร เรนิษรา

เพลง : อย่าฝากหัวใจไว้ที่ใคร (คอร์ด)
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง : ชยพล ล้วนเส้ง, เรนิษรา ลีประโคน
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องานศิลปิน : +66 65-516-5453
คอร์ดเพลง อย่าฝากหัวใจไว้ที่ใคร เรนิษรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend