คอร์ดเพลง ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล เรนิษรา

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล ศิลปิน เรนิษรา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G D C Cm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | G D | C Cm |
INTRO | G D | C Cm |

G 
  ตอนเด็กฉันช
D 
อบแอบร้อง
C 
ไห้ 
 
 
Cm 
G 
  พ่อบอก
D 
ลูกต้องทนให้
C 
ได้ 
 
 
Cm 
 
  เพราะในบางค
G 
รั้งชีวิตก็พัง
 
  และเหมือนกับห
D 
นังดราม่า
 
  บางทีก็เศ
C 
ร้า
 
  จนลืมว่าเรานั้นมันก็มีคุณค่าใน
D 
ตัวเอง

 
บางครั้งความเศ
G 
ร้าก็ทำให้ใ
D 
จของเราไม่มั่น
C 
คง 
 
 
Cm 
 
แต่พอมันผ่านไ
G 
ปเราจะรู้
D 
สึกกับมันน้อย
C 
ลง 
 
 
D 

 
โอ้ที่
G 
รัก 
 
ฉันสัญ
D 
ญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไ
C 
หว
 
ไม่มีควา
Cm 
มเศร้าไหนจะอยู่ตลอด
G 
ไป 
 
 
D 
 
แค่กอดฉัน
C 
ไว้.. 
 
 
D 
  นะที่
G 
รัก
 
อยากร้องก็ร้องออก
D 
มาไม่ต้องมากลั้น
C 
ไว้
 
ให้น้ำ
Cm 
ตาเป็นพยานว่าเธอมีหัว
G 
ใจ 
 
 
D 
 
เพราะไม่มีความเศร้าไ
C 
หน 
 
 
D 
  จะอยู่ตลอดกาล

INSTRU | G D | C Cm |
INSTRU | G D | C Cm |

G 
  มีเรื่องที่
D 
พูดไม่เคย
C 
ได้ 
 
 
Cm 
G 
  นึกถึงเมื่อไ
D 
หร่ต้องร้อ
C 
งไห้ 
 
 
Cm 
 
  เป็นปมใน
G 
ใจ ที่ปิดเอาไว้ ไม่ไ
D 
ด้ระบายออกมา
 
  เมื่อมีใครถ
C 
าม ไม่มีอะไร ต้องทำเป็นเ
Cm 
หมือนเย็นชา
 
  ทุกค
D 
รั้ง

 
ก็กลัวร้องไ
G 
ห้ 
 
กลายเป็นอ่อน
D 
แอต่อหน้าทุกๆ
C 
คน 
 
 
Cm 
 
แต่ไม่พูดออก
G 
มาก็ทำให้ใ
D 
จของเราไม่มั่น
C 
คง 
 
 
D 

 
โอ้ที่
G 
รัก 
 
ฉันสัญ
D 
ญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไ
C 
หว
 
ไม่มีควา
Cm 
มเศร้าไหนจะอยู่ตลอด
G 
ไป 
 
 
D 
 
แค่กอดฉัน
C 
ไว้.. 
 
 
D 
  นะที่
G 
รัก
 
อยากร้องก็ร้องออก
D 
มาไม่ต้องมากลั้น
C 
ไว้
 
ให้น้ำ
Cm 
ตาเป็นพยานว่าเธอมีหัว
G 
ใจ 
 
 
D 
 
เพราะไม่มีความเศร้าไ
C 
หน 
 
 
D 
  จะอยู่ตลอดกาล

G 
  ฉันสัญ
D 
ญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไหว
 
  ไม่มีความเศร้า
Cm 
ไหนจะอยู่ตลอด
G 
ไป 
 
 
D 
 
  แค่กอดตัวเอง
C 
ไว้.. 
 
 
D 
  นะที่รัก

G 
  ฉันสัญ
D 
ญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไหว
 
  ไม่มีความเศร้า
Cm 
ไหนจะอยู่ตลอด
G 
ไป 
 
 
D 
 
  แค่กอดตัวเอง
C 
ไว้.. 
 
 
D 
  นะที่รัก

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล


ตอนเด็กฉันชอบแอบร้องไห้ พ่อบอกลูกต้องทนให้ได้
เพราะในบางครั้งชีวิตก็พังและเหมือนกับหนังดราม่า
บางทีก็เศร้าจนลืมว่าเรานั้นมันก็มีคุณค่าในตัวเอง

บางครั้งความเศร้าก็ทำให้ใจของเราไม่มั่นคง
แต่พอมันผ่านไปเราจะรู้สึกกับมันน้อยลง

โอ้ที่รัก ฉันสัญญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไหว
ไม่มีความเศร้าไหนจะอยู่ตลอดไป
แค่กอดฉันไว้ นะที่รัก
อยากร้องก็ร้องออกมาไม่ต้องมากลั้นไว้
ให้น้ำตาเป็นพยานว่าเธอมีหัวใจ
เพราะไม่มีความเศร้าไหน จะอยู่ตลอดกาล

( ดนตรี )

มีเรื่องที่พูดไม่เคยได้ นึกถึงเมื่อไหร่ต้องร้องไห้
เป็นปมในใจ ที่ปิดเอาไว้ ไม่ได้ระบายออกมา
เมื่อมีใครถาม ไม่มีอะไร ต้องทำเป็นเหมือนเย็นชา
ทุกครั้ง

ก็กลัวร้องไห้ กลายเป็นอ่อนแอต่อหน้าทุกๆคน
แต่ไม่พูดออกมาก็ทำให้ใจของเราไม่มั่นคง

โอ้ที่รัก ฉันสัญญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไหว
ไม่มีความเศร้าไหนจะอยู่ตลอดไป
แค่กอดฉันไว้ นะที่รัก
อยากร้องก็ร้องออกมาไม่ต้องมากลั้นไว้
ให้น้ำตาเป็นพยานว่าเธอมีหัวใจ
เพราะไม่มีความเศร้าไหน จะอยู่ตลอดกาล

โอ้ที่รัก ฉันสัญญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไหว
ไม่มีความเศร้าไหนจะอยู่ตลอดไป
แค่กอดตัวเองไว้ นะที่รัก

ฉันสัญญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไหว
ไม่มีความเศร้าไหนจะอยู่ตลอดไป
แค่กอดตัวเองไว้ นะที่รัก

มิวสิควิดีโอ ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล เรนิษรา

เพลง : ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล (คอร์ด)
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง : ชยพล ล้วนเส้ง, เรนิษรา ลีประโคน
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องานศิลปิน : +66 65-516-5453
คอร์ดเพลง ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล เรนิษรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend