คอร์ดเพลง ผู้ชายง่ายๆ หนุ่มสกล

  
Text   
คอร์ดเพลง ผู้ชายง่ายๆ ศิลปิน หนุ่มสกล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Em D Em D | Em D Em D | Em |

 
  
Em 
ฉัน..
D 
  คือผู้ชาย
Em 
ง่ายๆ
D 
  มีหัวใจ
Em 
ติดดิน
C 
  ดีดดิ้น
D 
รนเพียง
Em 
ลำพัง 
 
 
D 
 
  
Em 
ไกล..
D 
  เส้นทางไกลมุ่ง
Em 
หวัง
D 
  เก็บเกี่ยวไว้ประสบ
Em 
การณ์
C 
  เป็นพ
D 
ลังชี้นำ
Em 
ทาง 
 
 
D 

 
  
Em 
เคย..
C 
  อยากจะมีใ
D 
คร
Em 
สักคน
C 
  บนเส้นท
D 
างเคียง
Em 
คู่เดิน
C 
  แต่ดูเ
D 
กินไกลความ
Em 
จริง 
 
 
D 
 
  แต่
Em 
ฉัน..
C 
  ยังปลุกห
D 
วังให้โบ
Em 
กบิน
C 
  โดดเดี่ย
D 
วแม้ขาดบา
Em 
งสิ่ง
C 
  ความเป็นจริง
D 
นั้นไม่ถึง
Em 
ตาย 
 
 
D 

INSTRU | Em D | Em D | Em D | Em D |
INSTRU | Em D Em D | Em D Em D | Em |

 
  
Em 
เคย..
C 
   อยากจะมีใ
D 
คร
Em 
สักคน
C 
  บนเส้นท
D 
างเคียง
Em 
คู่เดิน
C 
  แต่ดูเ
D 
กินไกลความ
Em 
จริง 
 
 
D 
 
  แต่
Em 
ฉัน..
C 
   ยังปลุกห
D 
วังให้โบ
Em 
กบิน
C 
  โดดเดี่ย
D 
วแม้ขาดบา
Em 
งสิ่ง
C 
  ความเป็นจริง
D 
นั้นไม่ถึง
Em 
ตาย 
 
 
D 

 
  
Em 
ฉัน..
D 
Em 
   คือผู้
D 
ชายเรื่อ
Em 
ยไป 
 
 
D 
Em 
  ลมหลาย
D 
รสพัดผ่าน
Em 
หาย 
 
 
D 
Em 
  แต่หัว
D 
ใจยัง
Em 
คงอยู่ 
 
 
D 
Em 
D 
 
  
Em 
ขอ..
D 
Em 
   อยู่อย่าง
D 
นี้เพียง
Em 
ได้รู้ 
 
 
D 
Em 
  ส่งรอย
D 
ยิ้มปริ่มพรุ่ง
Em 
พรู 
 
 
D 
Em 
  อยู่ด้วย
D 
กันอย่าง
Em 
เสรี 
 
 
D 
Em 
D 

 
  
Em 
ฉัน..
D 
Em 
   คือผู้
D 
ชายเรื่อ
Em 
ยไป 
 
 
D 
Em 
  ลมหลาย
D 
รสพัดผ่าน
Em 
หาย 
 
 
D 
Em 
  แต่หัว
D 
ใจยัง
Em 
คงอยู่ 
 
 
D 
Em 
D 
 
  
Em 
ขอ..
D 
Em 
   อยู่อย่าง
D 
นี้เพียง
Em 
ได้รู้ 
 
 
D 
Em 
  ส่งรอย
D 
ยิ้มปริ่มพรุ่ง
Em 
พรู 
 
 
D 
Em 
  อยู่ด้วย
D 
กันอย่าง
Em 
เสรี 
 
 
D 
Em 
D 
Em 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ผู้ชายง่ายๆ


ฉัน..คือผู้ชายง่ายๆ
มีหัวใจติดดิน
ดีดดิ้นรนเพียงลำพัง
ไกล..เส้นทางไกลมุ่งหวัง
เก็บเกี่ยวไว้ประสบการณ์
เป็นพลังชี้นำทาง

เคย..อยากจะมีใครสักคน
บนเส้นทางเคียงคู่เดิน
แต่ดูเกินไกลความจริง
แต่ฉัน..ยังปลุกหวังให้โบกบิน
โดดเดี่ยวแม้ขาดบางสิ่ง
ความเป็นจริงนั้นไม่ถึงตาย

( ดนตรี )

เคย.. อยากจะมีใครสักคน
บนเส้นทางเคียงคู่เดิน
แต่ดูเกินไกลความจริง
แต่ฉัน.. ยังปลุกหวังให้โบกบิน
โดดเดี่ยวแม้ขาดบางสิ่ง
ความเป็นจริงนั้นไม่ถึงตาย

ฉัน.. คือผู้ชายเรื่อยไป
ลมหลายรสพัดผ่านหาย
แต่หัวใจยังคงอยู่
ขอ.. อยู่อย่างนี้เพียงได้รู้
ส่งรอยยิ้มปริ่มพรุ่งพรู
อยู่ด้วยกันอย่างเสรี

ฉัน.. คือผู้ชายเรื่อยไป
ลมหลายรสพัดผ่านหาย
แต่หัวใจยังคงอยู่
ขอ.. อยู่อย่างนี้เพียงได้รู้
ส่งรอยยิ้มปริ่มพรุ่งพรู
อยู่ด้วยกันอย่างเสรี

มิวสิควิดีโอ ผู้ชายง่ายๆ หนุ่มสกล

เพลง : ผู้ชายง่ายๆ (คอร์ด)
ศิลปิน : หนุ่มสกล
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน : รถไฟดนตรี
คอร์ดเพลง ผู้ชายง่ายๆ หนุ่มสกล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend