คอร์ดเพลง หนึ่งรักภักดี หนุ่มสกล

  
Text   


Capo #1
INTRO | A C#m | F#m E | D E | A E |

 
F#m 
ยากมีใครสักคน.. 
 
C#m 
นรักเราจริงใจ
 
มี
บ้างไหม 
 
ใค
รช่วยตอบที
 
มั
F#m 
นเกิดเป็นคำถาม.. 
 
C#m 
ามตัวเราทุกที
 
โอ้
คนดี 
 
เธ
อคนนี้อยู่ไห
น.. 
 
 

 
F#m 
ยากมีใครครอบครอง 
 
C#m 
องเห็นความสำคัญ
 
เธ
อเท่านั้น 
 
ฉั
นจะมอบใจ
 
F#m 
กหักมาหลายครั้ง 
 
พั
C#m 
งเพราะคนใจร้าย
 
รั
กแทบตาย 
 
สุดท้า
ยก็ทิ้งฉันไ
ป 
 
 

 
ร้อยคนรั
ก 
 
อยากมี
C#m 
หนึ่งคนภั
F#m 
กดี 
 
 
 
ล้านคนในโล
กนี้ 
 
ขอมี
หนึ่งคนจริงใ
จ 
 
 
A7 
 
หนึ่งไม่มีส
อง 
 
ต้องกา
รเพียงเธอชิดใก
ล้ 
 
 
F#m 
 
ตอบหน่อยได้ไห
Bm 
ม..ว่าใค
B7 
รอยู่ในใจเธ

 
F#m 
ยากมีใครสักคน 
 
C#m 
นที่รักเราแน่
 
เป็
นเพื่อนแท้ 
 
แล
ะจริงใจเสม
 
F#m 
ต่วันนี้ฉันพบ..เข
C#m 
าคนนั้นคือเธอ
 
อย
ากพบเจอ..เธ
อคนนี้ทุกวั
น.. 
 
 

INSTRU | F#m | C#m | D E | A E |
INSTRU | A C#m | F#m E | D E | A E |

 
ร้อยคนรั
ก 
 
อยากมี
C#m 
หนึ่งคนภั
F#m 
กดี 
 
 
 
ล้านคนในโล
กนี้ 
 
ขอมี
หนึ่งคนจริงใ
จ 
 
 
A7 
 
หนึ่งไม่มีส
อง 
 
ต้องกา
รเพียงเธอชิดใก
ล้ 
 
 
F#m 
 
ตอบหน่อยได้ไห
Bm 
ม..ว่าใค
B7 
รอยู่ในใจเธ

 
ร้อยคนรั
ก 
 
อยากมี
C#m 
หนึ่งคนภั
F#m 
กดี 
 
 
 
ล้านคนในโล
กนี้ 
 
ขอมี
หนึ่งคนจริงใ
จ 
 
 
A7 
 
หนึ่งไม่มีส
อง 
 
ต้องกา
รเพียงเธอชิดใก
ล้ 
 
 
F#m 
 
ตอบหน่อยได้ไห
Bm 
ม..ว่าใค
รอยู่ในใจเธ
อ 
 
 
F#m 

 
ตอบหน่อยได้ไห
Bm 
ม..ว่าใค
รอยู่ในใจเธ

INSTRU | A |

มิวสิควิดีโอ หนึ่งรักภักดี หนุ่มสกล

เพลง : หนึ่งรักภักดี
ศิลปิน : หนุ่มสกล
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend