หน้าแรก » หนุ่มสกล » คอร์ดเพลง รักเธอที่สุดในโลก – หนุ่มสกล

คอร์ดเพลง รักเธอที่สุดในโลก – หนุ่มสกล


Tune to Eb
INTRO | G D | Em | C D | G |

 
ในโลกใ
บนี้ 
 
 
มีผู้คนมา
Em 
กมาย
แต่ไม่ได้หมายถึงคนที่
รักและคนบูชา
Em 
พ่อให้กำเนิดฉัน 
 
 
Bm 
แม่ให้ฉันเกิดมา
Em 
นั่นคือสุดบู
Am 
ชา 
 
 
ยกเอาไว้เป็
นหนึ่ง

 
ในโลกใ
บนี้ 
 
 
กับผู้คนมา
Em 
กมาย
สิ่งที่ฉันหมาย 
 
คือคู่
รักคู่เคียงกายา
Em 
คนที่ปราถนา 
 
ป็นเหมือนดังแก้
Bm 
วตา
Am 
เป็นยาใจ.
.. 
 
เป็นความหมายและทุ
กๆ สิ่ง  
G7 

 
ธอคนเดียว 
 
ที่
ฉันเฝ้ารักเฝ้
Em 
าห่วง
 
ธอคนเดียว 
 
หัว
Bm 
ใจทั้งดวงใ
Am 
ห้เธอ
Em 
เธอคนเดียว 
 
มอบ
Bm 
รักสม่ำเ
Em 
สมอ
 
รั
Am 
กเธอ.
.. 
 
ที่สุดในโ
ลก

INSTRU | G D | Em | G | D |
INSTRU | Em | Bm | Am | D | G |

 
ในโลกใ
บนี้ 
 
 
กับผู้คนมา
Em 
กมาย
สิ่งที่ฉันหมาย 
 
คือคู่
รักคู่เคียงกายา
Em 
คนที่ปราถนา 
 
ป็นเหมือนดังแก้
Bm 
วตา
Am 
เป็นยาใจ.
.. 
 
เป็นความหมายและทุ
กๆ สิ่ง  
G7 

 
ธอคนเดียว 
 
ที่
ฉันเฝ้ารักเฝ้
Em 
าห่วง
 
ธอคนเดียว 
 
หัว
Bm 
ใจทั้งดวงใ
Am 
ห้เธอ
Em 
เธอคนเดียว 
 
มอบ
Bm 
รักสม่ำเ
Em 
สมอ
 
รั
Am 
กเธอ.
.. 
 
ที่สุดในโ
ลก

 
ธอคนเดียว 
 
ที่
ฉันเฝ้ารักเฝ้
Em 
าห่วง
 
ธอคนเดียว 
 
หัว
Bm 
ใจทั้งดวงใ
Am 
ห้เธอ
Em 
เธอคนเดียว 
 
มอบ
Bm 
รักสม่ำเ
Em 
สมอ
 
รั
Am 
กเธอ.
.. 
 
ที่สุดในโ
ลก

OUTRO | G D | Em | C D | G |

 โฆษณา