คอร์ดเพลง รักคงเดิม หนุ่มสกล

  
Text   
คอร์ดเพลง รักคงเดิม ศิลปิน หนุ่มสกล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A A7 Bm D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | Bm | D | E | A |

 
ความรักที่ยัง
F#m 
คงอยู่ 
 
 
A 
 
ความรู้เรื่องราวบาง
F#m 
อย่าง 
 
 
A 
 
หัวใจที่ยอมปล่อย
Bm 
วาง
 
ให้เ
D 
ธอสู่ทางเส
E 
รี 
 
 
A 

 
เส้นทางที่เราร่วม
F#m 
เดิน 
 
 
A 
 
เผชิญปัญหา
F#m 
มากมี 
 
 
A 
 
สิ่งนั้นคือรัก
Bm 
ที่มี
 
กลับเป็น
D 
ที่มองข้
E 
ามของเ
A 
ธอ 
 
 
A7 

D 
  เส้นทางและกาลเว
E 
ลา
 
  อาจ
F#m 
ล้าทั้งฉันและ
Bm 
เธอ
D 
  หลายอย่างกับทางที่เ
E 
จอ
 
  เธออาจ
F#m 
ค้นพบจุด
Bm 
หมาย 
 
 
E 
 
A 

D 
  เส้นทางความรักขอ
Bm 
งฉัน
 
  ยิ่งน
D 
านยิ่งฝังลง
E 
ใจ
A 
  แม้หลากปัญหาอย่า
F#m 
หมาย
 
  ลืม
D 
รัก 
 
ง่ายด
E 
าย 
 
เช่นเ
A 
ธอ

INSTRU | Bm | Bm E | A | F#m |
INSTRU | A | Bm | E | A | A7 |

D 
  เส้นทางและกาลเว
E 
ลา
 
  อาจ
F#m 
ล้าทั้งฉันและ
Bm 
เธอ
D 
  หลายอย่างกับทางที่เ
E 
จอ
 
  เธออาจ
F#m 
ค้นพบจุด
Bm 
หมาย 
 
 
E 
 
A 

D 
  เส้นทางความรักขอ
Bm 
งฉัน
 
  ยิ่งน
D 
านยิ่งฝังลง
E 
ใจ
A 
  แม้หลากปัญหาอย่า
F#m 
หมาย
 
  ลืม
D 
รัก 
 
ง่ายด
E 
าย 
 
เช่นเ
A 
ธอ

 
ความรักที่ยัง
F#m 
คงอยู่ 
 
 
A 
 
ความรู้เรื่องราวบาง
F#m 
อย่าง 
 
 
A 
 
หัวใจที่ยอมปล่อย
Bm 
วาง
 
ให้เ
D 
ธอสู่ทางเส
E 
รี 
 
 
A 

 
ความรักที่ใกล้
F#m 
จืดลง 
 
 
A 
 
ความหลงฝ่ายเดียว
F#m 
เริ่มจบ 
 
 
A 
 
ใช่มีเพียงเธอบน
Bm 
โลก
 
ใจยังโ
D 
ดดดิ้นไกล 
 
ไกล
E 
ฝัน 
 
 
A 

 
ความรักของฉัน
F#m 
ยังอยู่ 
 
 
A 
 
ให้รู้แม้นานแสน
F#m 
นาน 
 
 
A 
 
จะไม่มีคำเปลี่ยน
Bm 
ผัน
 
จะ
D 
รักคน
E 
นั้นเหมือนฉันรักเ
A 
ธอ 
 
 
F#m 

 
จะไม่มีคำเปลี่ยน
Bm 
ผัน
 
จะ
D 
รักคน
E 
นั้นเหมือนฉันรักเ
A 
ธอ 
 
 
F#m 

 
จะไม่มีคำเปลี่ยน
Bm 
ผัน
 
จะ
D 
รักคน
E 
นั้นเหมือนฉันรักเ
A 
ธอ

OUTRO | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รักคงเดิม


ความรักที่ยังคงอยู่
ความรู้เรื่องราวบางอย่าง
หัวใจที่ยอมปล่อยวาง
ให้เธอสู่ทางเสรี

เส้นทางที่เราร่วมเดิน
เผชิญปัญหามากมี
สิ่งนั้นคือรักที่มี
กลับเป็นที่มองข้ามของเธอ

เส้นทางและกาลเวลา
อาจล้าทั้งฉันและเธอ
หลายอย่างกับทางที่เจอ
เธออาจค้นพบจุดหมาย

เส้นทางความรักของฉัน
ยิ่งนานยิ่งฝังลงใจ
แม้หลากปัญหาอย่าหมาย
ลืมรัก ง่ายดาย เช่นเธอ

( ดนตรี )

เส้นทางและกาลเวลา
อาจล้าทั้งฉันและเธอ
หลายอย่างกับทางที่เจอ
เธออาจค้นพบจุดหมาย

เส้นทางความรักของฉัน
ยิ่งนานยิ่งฝังลงใจ
แม้หลากปัญหาอย่าหมาย
ลืมรัก ง่ายดาย เช่นเธอ

ความรักที่ยังคงอยู่
ความรู้เรื่องราวบางอย่าง
หัวใจที่ยอมปล่อยวาง
ให้เธอสู่ทางเสรี

ความรักที่ใกล้จืดลง
ความหลงฝ่ายเดียวเริ่มจบ
ใช่มีเพียงเธอบนโลก
ใจยังโดดดิ้นไกล ไกลฝัน

ความรักของฉันยังอยู่
ให้รู้แม้นานแสนนาน
จะไม่มีคำเปลี่ยนผัน
จะรักคนนั้นเหมือนฉันรักเธอ

จะไม่มีคำเปลี่ยนผัน
จะรักคนนั้นเหมือนฉันรักเธอ

จะไม่มีคำเปลี่ยนผัน
จะรักคนนั้นเหมือนฉันรักเธอ

มิวสิควิดีโอ รักคงเดิม หนุ่มสกล

เพลง : รักคงเดิม (คอร์ด)
ศิลปิน : หนุ่มสกล
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
รถไฟดนตรี Tel. 02-319-6535
คอร์ดเพลง รักคงเดิม หนุ่มสกล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend