คอร์ดเพลง ธูปดอกสุดท้าย หนุ่มสกล

  
Text   
คอร์ดเพลง ธูปดอกสุดท้าย ศิลปิน หนุ่มสกล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F | C | Bb C | F | C |

F 
ลูกรัก 
 
ตั้งแต่เ
C 
จ้าจากพ่อไป 
 
 
Bb 
 
ไม่รู้อยู่แห่งหนใ
F 
F 
คิดถึง 
 
กอดสังข
C 
ารห่อเหี่ยวใจ
 
ไม่รู้เมื่อ
Bb 
ใด 
 
จะได้เจออีกค
F 
รั้ง

 
พ่อ
Dm 
เฝ้าคอยโรยแรง 
 
รอ
Gm 
คอยด้วยหวัง
 
สัก
Am 
ครั้งที่ลูกจะหว
Dm 
นมา
 
เรี่ยว
Gm 
แรงก็ร่วงโรย 
 
โรค
Am 
ภัยคืบคลานหา
 
เว
Gm 
ลานั้นใกล้มา
C 
ถึง

F 
ลูกรัก 
 
หาก
C 
รอให้ถึงวันนั้น 
 
 
Bb 
 
คงไม่ทัน ดูใจพ่
F 
อแล้ว
F 
จะฟูมฟาย 
 
เสียใ
C 
จใยดวงแก้ว
 
พ่อจากไปแ
Bb 
ล้ว 
 
ไม่น
C 
านลูกก็ลืมเ
F 
ลือน.. 
 
 
C 

 
ไม่ต้องมา
Am 
เคาะฝาโลง 
 
พ่อคงไม่ได้ยินเสียง
Dm 
เจ้า
 
ไม่ต้อง
Am 
กลัวว่าพ่อจะเหงา 
 
เมื่อคราวที่
Dm 
พ่อหลับตา
 
ไม่ต้องมา
Bb 
ทดแทนคุณ 
 
หลังพ่อจา
Gm 
กลา
 
ขอเ
Bb 
พียงลูกกลับ
C 
มา 
 
ส่งพ่อขึ้น
F 
ฟ้าเบื้องบน 
 
 
C 

INSTRU | F | C | Bb C | F |
INSTRU | F | C | Bb C | F | C |

 
ไม่ต้องมา
Am 
เคาะฝาโลง 
 
พ่อคงไม่ได้ยินเสียง
Dm 
เจ้า
 
ไม่ต้อง
Am 
กลัวว่าพ่อจะเหงา 
 
เมื่อคราวที่
Dm 
พ่อหลับตา
 
ไม่ต้องมา
Bb 
ทดแทนคุณ 
 
หลังพ่อจา
Gm 
กลา
 
ขอเ
Bb 
พียงลูกกลับ
C 
มา 
 
ส่งพ่อขึ้น
F 
ฟ้าเบื้องบน 
 
 
C 

F 
เจ้านั้น 
 
ภา
C 
ระคงมากมาย 
 
 
Bb 
 
มากจนเกินมาดูใจ
F 
พ่อ
F 
เหลือเพียง 
 
อธิษ
C 
ฐานที่ขอ
 
ชาติห
Bb 
น้ารอเป็นลูก
C 
พ่อ 
 
หรือจะ
F 
มีจริง
F 
ไหว้วอน 
 
ก่อนห
C 
มดลมหายใจ
 
ขอเ
Bb 
พียงธูปดอกสุดท้
C 
าย 
 
จุดไว้ให้
F 
พ่อ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ธูปดอกสุดท้าย


ลูกรัก ตั้งแต่เจ้าจากพ่อไป
ไม่รู้อยู่แห่งหนใด
คิดถึง กอดสังขารห่อเหี่ยวใจ
ไม่รู้เมื่อใด จะได้เจออีกครั้ง

พ่อเฝ้าคอยโรยแรง รอคอยด้วยหวัง
สักครั้งที่ลูกจะหวนมา
เรี่ยวแรงก็ร่วงโรย โรคภัยคืบคลานหา
เวลานั้นใกล้มาถึง

ลูกรัก หากรอให้ถึงวันนั้น
คงไม่ทัน ดูใจพ่อแล้ว
จะฟูมฟาย เสียใจใยดวงแก้ว
พ่อจากไปแล้ว ไม่นานลูกก็ลืมเลือน..

ไม่ต้องมาเคาะฝาโลง พ่อคงไม่ได้ยินเสียงเจ้า
ไม่ต้องกลัวว่าพ่อจะเหงา เมื่อคราวที่พ่อหลับตา
ไม่ต้องมาทดแทนคุณ หลังพ่อจากลา
ขอเพียงลูกกลับมา ส่งพ่อขึ้นฟ้าเบื้องบน

( ดนตรี )

ไม่ต้องมาเคาะฝาโลง พ่อคงไม่ได้ยินเสียงเจ้า
ไม่ต้องกลัวว่าพ่อจะเหงา เมื่อคราวที่พ่อหลับตา
ไม่ต้องมาทดแทนคุณ หลังพ่อจากลา
ขอเพียงลูกกลับมา ส่งพ่อขึ้นฟ้าเบื้องบน

เจ้านั้น ภาระคงมากมาย
มากจนเกินมาดูใจพ่อ
เหลือเพียง อธิษฐานที่ขอ
ชาติหน้ารอเป็นลูกพ่อ หรือจะมีจริง
ไหว้วอน ก่อนหมดลมหายใจ
ขอเพียงธูปดอกสุดท้าย จุดไว้ให้พ่อ..

มิวสิควิดีโอ ธูปดอกสุดท้าย หนุ่มสกล

เพลง : ธูปดอกสุดท้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : หนุ่มสกล
เนื้อร้อง/ทำนอง : หนุ่มสกล
เรียบเรียง : ราชันย์ วังทอง
รถไฟดนตรี โทร. 02-318-6566
คอร์ดเพลง ธูปดอกสุดท้าย หนุ่มสกล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend