คอร์ดเพลง จุดหมายของเธอ หนุ่มสกล

  
Text   

INTRO | E | C#m | A B | E |

 
โอ้คน
E 
ดี 
 
วั
B/D# 
นนี้เจ้าเป็่นอย่
C#m 
างไร
 
ฟ้าสด
A 
ใส 
 
ลมแกว่งใ
B 
กวใบไม้หลาก
E 
สี 
 
 
E7 
 
มองให้
A 
ซึ้ง 
 
สูดอาก
B 
าศสายล
E 
มดีๆ
 
ฟ้าวั
F#m 
นนี้ 
 
มีจุดห
B 
มายที่ใดหนอเ
E 
ธอ

 
นกโบกโ
E 
บย 
 
สู่
B/D# 
ฟ้าอากาศวั
C#m 
นใหม่
 
จุดมุ่งห
A 
มาย 
 
คืออาห
B 
ารที่ได้พบเ
E 
จอ 
 
 
E7 
 
แล้ววัน
A 
นี้ทางสายไ
B 
หน 
 
ในใจของเ
E 
ธอ
 
พร้อมจะ
F#m 
เจอกับปัญ
B 
หาเบื้องหน้ารึ
E 
ยัง

INSTRU | E | C#m | A B | E |
INSTRU | C#m | E | A B | E |

 
โอ้ดวงด
E 
าวเรื่อง
B/D# 
ราวจะเป็นอย่
C#m 
างไร
 
แก้วดวง
A 
ใสส่องประก
B 
ายในใจคง
E 
มั่น 
 
 
E7 
 
เดินไปเ
A 
ถิดโลกนั้นเ
B 
ปิดประตูสู่ท
E 
าง
 
ฟ้า
F#m 
ลางๆ 
 
ไกลสุด
B 
ตาจะคว้ามา
E 
ห่ม 
 
 
E7 

 
ชี
A 
วิตอีกม
B 
ากมาย 
 
บนทางของเ
E 
ธอ
 
ต่
A 
างได้พบเ
B 
จอเรื่องราวมากม
E 
าย 
 
 
E7 
A 
สุขทุกเพียงไ
B 
หน 
 
ก้าว
E 
ไป.. 
 
 
G#m 
ถึง.. 
 
 
C#m 
ชัย
A 
คือกำลังใ
B 
จของวันเว
E 
ลา

INSTRU | E | C#m | A B | E |
INSTRU | C#m | E | A B | E |

 
โอ้คน
E 
ดี 
 
วั
B/D# 
นนี้เจ้าเป็่นอย่
C#m 
างไร
 
ฟ้าสด
A 
ใส 
 
ลมแกว่งใ
B 
กวใบไม้หลาก
E 
สี 
 
 
E7 
 
มองให้
A 
ซึ้ง 
 
สูดอาก
B 
าศสายล
E 
มดีๆ
 
ฟ้าวั
F#m 
นนี้ 
 
มีจุดห
B 
มายที่ใดหนอเ
E 
ธอ

 
มองให้
A 
ซึ้ง 
 
สูดอาก
B 
าศสายลม
E 
ดีๆ
 
ฟ้าวั
F#m 
นนี้ 
 
มีจุดห
B 
มายที่ใดหนอเ
E 
ธอ

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend