หน้าแรก » หนุ่มสกล » คอร์ดเพลง มดเบื่อ – หนุ่มสกล (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง มดเบื่อ – หนุ่มสกล (คอร์ดง่ายๆ)


INTRO | C D | G Em | Am D | G D7 |

 
ก็หวานกับเธอมาน
าน 
 
านเสียจนมดเ
Em 
บื่อ 
 
 
 
ก็อยู่กับเธอนานเห
ลือ 
 
ขี้ยวเสือเลยไม่
Em 
มี 
 
 
 
ก็อยู่กันมาหลาย
ปี 
 
ไม่
D7 
มี 
 
ไม่มีจริ
ง ๆ  
Em 
 
ไอ้เรื่อง ผู้หญิง ผู้
Am 
หญิงยิงเ
D7 
รือเสือสางไม่เ
อา 
 
 

 
ก็รักแต่เธอคนเ
ดียว 
 
ลเหลียวใครไม่เ
Em 
คย 
 
 
 
ให้เชื่อเถอะแม่คุณเ
อ๋ย 
 
ไม่เ
คย 
 
พี่กินแต่เ
Em 
หล้า 
 
 
G7 
 
เย็นหลับ กลับเ
ช้า 
 
เพราะเ
มาพี่ยังไม่
ฟื้น 
 
 
Em 
 
ก็คุยเรื่องงานทั้ง
Am 
คืน 
 
ตื่น
D7 
มายังค้างอยู่เ
ลย

 
เมีย
Bm 
กง เมียเก็บ เมียเด็ก เมียว
Em 
สาว
 
ไม่เคยเลยสักค
Am 
ราว 
 
ไม่เ
อา ไม่เอา ไม่เ
คย
 
หนึ่งเ
Bm 
ดียว เหี่ยวย่น ขุ่นข้นส
Em 
เบย
 
น้องโอ๋ น้อง
Am 
เอย 
 
ใครเ
ลยเท่าเทียบขวัญ
ตา
 
เชื่อ
Bm 
เหอะ เชื่อเหอะ เชื่อพี่เถอะ
Em 
หนา
 
ก็มีเพียงน้อง
Am 
ยา 
 
บู
ชาเกินค่าสิ่งใ
ด 
 
 

 
กินอยู่ด้วยกันนาน
นม 
 
 
ผมก็เริ่มจะห
Em 
งอก 
 
 
 
ไอ้จะไปนึกไปช
อบ 
 
อกได้เลยเนื้อก
Em 
ลอย 
 
 
G7 
 
ก็วัยมันถดมันถ
อย 
 
เมีย
นง เมียน้อย อย่าห่
วง 
 
 
Em 
 
เชื่อใจเถอะแม่พุ่ม
Am 
พวง 
 
อย่าห่
วงไปเลยคน
ดี

 
ก็อยู่กับเธอมาน
าน 
 
านเสียตาลหมด
Em 
ต้น 
 
 
 
หมดแรง ไปซุก ไป
ซน 
 
มดแล้วไฟไม่
Em 
มี 
 
 
G7 
 
ก็อยู่กับงานเป็น
ปี 
 
ส่งเ
มีย 
 
ใช้หนี้ค่าเห
ล้า 
 
 
Em 
 
จะเอายังไงก็
Am 
เอา 
 
เย็น
D7 
หลับ กลับเช้า ตา
มเคย  

INSTRU | G D | Em D | G D | Em G |
INSTRU | C D | G Em | Am D | G |

 
เมีย
Bm 
กง เมียเก็บ เมียเด็ก เมียว
Em 
สาว
 
ไม่เคยเลยสักค
Am 
ราว 
 
ไม่เ
อา ไม่เอา ไม่เ
คย
 
หนึ่งเ
Bm 
ดียว เหี่ยวย่น ขุ่นข้นส
Em 
เบย
 
น้องโอ๋ น้อง
Am 
เอย 
 
ใครเ
ลยเท่าเทียบขวัญ
ตา
 
เชื่อ
Bm 
เหอะ เชื่อเหอะ เชื่อพี่เถอะ
Em 
หนา
 
ก็มีเพียงน้อง
Am 
ยา 
 
บู
ชาเกินค่าสิ่งใ
ด 
 
 

 
ก็หวานกับเธอมาน
าน 
 
านเสียจนมดเ
Em 
บื่อ 
 
 
 
ก็อยู่กับเธอนานเห
ลือ 
 
ขี้ยวเสือเลยไม่
Em 
มี 
 
 
 
ก็อยู่กันมาหลาย
ปี 
 
ไม่
D7 
มีไม่มีจริ
งๆ 
 
 
Em 
 
ไอ้เรื่อง ผู้หญิง ผู้
Am 
หญิง 
 
ยิง
D7 
เรือเสือสางไม่เ
อา 
 
 
Em 

 
ไอ้เรื่อง ผู้หญิง ผู้
Am 
หญิง 
 
ยิง
D7 
เรือเสือสางไม่เ
อา…

 โฆษณา