คอร์ดเพลง หนุ่มอ่อนหัด หนุ่มสกล

  
Text   


INTRO | Em D | Am Em |
INTRO | Em D | Am Em | Em |

 
เป็
Em 
นคนไม่เคยทันเก
 
Am 
อนยากเย็น สมองช้
Em 
 
ด้
Em 
อยคารม อ่อนวิช
 
อยู่น
Am 
อกสายตา บุญไม่ถึ
Em 

 
เป็
นอย่างนี้ตั้งแต่เกิ
Am 
ด..
 
ติ
ดตามตัวจนวัยหนุ่
Em 
 
ขัดเกล
Em 
าเท่าไรไม่คุ้มทุ
Am 
น..
 
ตั้ง
มั่นรักเดียวใจเดี
ยว

 
รู้
Em 
เรื่องเข้าใจตัวเอ
 
เล
Am 
ห์ไม่เป็นอย่างใครเข
Em 
 
ไม่
Em 
เอาถ่านบางเรื่องรา
 
Am 
ลาญใจสาวไร้ปัญญ
Em 

 
ถูกสอ
Am 
นยากเย็น ไม่รู้
จักจำ
 
ให้ก
Am 
ระทำย่ำยีหัว
Em 
ใจ
 
ต่อให้
Am 
ถูกฝัง เฆี่ยนตี
ปางตาย
 
จากสิ่ง
แวดล้อมที่ล่อลว

 
ให้เจ้าชู้
Em 
ประตูดิน ลวงใจหญิ
งมาทำลาย
 
ให้เป็นชา
Am 
ยที่มากใจ ขึ้นบอร์ดไว้
Em 
แล้วลงขัน
 
ให้อ้อร้
Em 
อไม่เลือกหน้า แหลงสัญญ
าประเภทนั้น
 
บอกได้เล
Am 
ยไม่ใช่ฉัน..แน่นอ
Em 

INSTRU | Em D | Am Em |
INSTRU | Em D | Am Em | Em |

 
เป็
นคนซื่อๆ 
 
เซ
อๆ
 
Am 
วงหลอกเหรอ 
 
ทำไม่เป็
Em 
 
ได้
Em 
แล้วทิ้งใช่ของเล่
 
คนอ่อ
Am 
นหัดอย่างฉันไม่เอื้อมอ
Em 
าจ
 
ถูกสอ
Am 
นยากเย็น ไม่รู้
จักจำ
 
ให้ก
Am 
ระทำย่ำยีหัว
Em 
ใจ
 
ต่อให้
Am 
ถูกฝัง เฆี่ยนตี
ปางตาย
 
จากสิ่ง
แวดล้อมที่ล่อลว

 
ให้เจ้าชู้
Em 
ประตูดิน ลวงใจหญิ
งมาทำลาย
 
ให้เป็นชา
Am 
ยที่มากใจ ขึ้นบอร์ดไว้
Em 
แล้วลงขัน
 
ให้อ้อร้
Em 
อไม่เลือกหน้า แหลงสัญญ
าประเภทนั้น
 
บอกได้เล
Am 
ยไม่ใช่ฉัน..แน่นอ
Em 

 
ให้เจ้าชู้
Em 
ประตูดิน ลวงใจหญิ
งมาทำลาย
 
ให้เป็นชา
Am 
ยที่มากใจ ขึ้นบอร์ดไว้
Em 
แล้วลงขัน
 
ให้อ้อร้
Em 
อไม่เลือกหน้า แหลงสัญญ
าประเภทนั้น
 
บอกได้เล
Am 
ยไม่ใช่ฉัน..แน่นอ
Em 

INSTRU | Em D | Am Em |

 
ไม่
Em 
ใช่ฉันแน่นอ
น.. 
 
 
Am 
 
Em 

มิวสิควิดีโอ หนุ่มอ่อนหัด หนุ่มสกล

เพลง : หนุ่มอ่อนหัด
ศิลปิน : หนุ่มสกล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend