คอร์ดเพลง คว้าได้เลย หนุ่มสกล

  
Text   


INTRO | A C#m | F#m | D E | A E |

 
ใจ
..จริ
C#m 
งๆ ไม่เคยนึกโก
F#m 
รธ
 
ไม่เคยโท
Bm 
ษ..ที่เธ
อเปลี่ยนใจจากฉั
น.. 
 
 
A7 
 
ยู่กันไปก็ฝื
น.. คื
นดีคงหมดห
F#m 
วัง
 
ปล่อยเธอไป
Bm 
ตามทาง.
B7 
.ที่เธอเลือกเอ
ง.. 
 
 
E7 

 
หากเข
า..เป็นค
C#m 
นที่เธอต้องก
F#m 
าร
 
ไม่คัดค้
Bm 
าน..ให้เธ
อต้องวุ่นวายใ
จ 
 
 
A7 
 
เพื่
อความสุขแสนหวา
น.. ดุจ
น้ำตาลเคลือบไ
F#m 
ว้
 
อยู่ไม่ไก
Bm 
ล.. ไม่เกิ
B7 
นเธอจะเอื้อมถึ
ง..

 
คว้
าได้เล
C#m 
ย ไม่เคยคิดห้
F#m 
าม
 
หมดคำถา
ม ไม่ขว
างทางเธอกับเ
ขา.. 
 
 
 
ฉั
น..เป็นเพี
C#m 
ยงเศษเดนของเก่
F#m 
 
ที่คอยเฝ้
Bm 
า.. เหลียวมอ
งเธอเดินจากไ
ป.. 
 
 

 
ฉั
น..ยินดี
C#m 
จะเดินแยกท
F#m 
าง
 
ปลดปล่อยวา
Bm 
ง เมื่อเธ
อไม่มีใจใ
ห้ 
 
 
A7 
 
คง
ไม่ใช่คู่กั
น.. ฉัน
ไม่ควรเสียใ
F#m 
 
เก็บซ่อนไว้
Bm 
ข้างใน 
 
 
 
ไม่มีน้ำต
า.. 
 
 

INSTRU | A C#m | F#m | D E | A A7 |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A E |

 
คว้
าได้เล
C#m 
ย ไม่เคยคิดห้
F#m 
าม
 
หมดคำถา
ม ไม่ขว
างทางเธอกับเ
ขา.. 
 
 
 
ฉั
น..เป็นเพี
C#m 
ยงเศษเดนของเก่
F#m 
 
ที่คอยเฝ้
Bm 
า.. เหลียวมอ
งเธอเดินจากไ
ป.. 
 
 
A7 

 
ฉั
น..ไม่เหลื
C#m 
ออะไรต้องเสี
F#m 
 
สุดจะเพลี
ย..หัวใจ
ที่ไม่มีค่
C#m 
 
ไม่
F#m 
เคยคิดโทษเธ
Bm 
อ 
 
ฉันเอ
C#m 
งที่ผิดสัญ
F#m 
ญา
 
ไม่อา
Bm 
จชดเชยเวล
B7 
า..ที่ขาดหายไ
ป..

 
คว้
าได้เล
C#m 
ย ไม่เคยคิดห้
F#m 
าม
 
หมดคำถา
ม ไม่ขว
างทางเธอกับเ
ขา.. 
 
 
 
ฉั
น..เป็นเพี
C#m 
ยงเศษเดนของเก่
F#m 
 
ที่คอยเฝ้
Bm 
า.. เหลียวมอ
งเธอเดินจากไ
ป.. 
 
 

OUTRO | A C#m | F#m | D E | A |

มิวสิควิดีโอ คว้าได้เลย หนุ่มสกล

เพลง : คว้าได้เลย
ศิลปิน : หนุ่มสกล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend