คอร์ดเพลง รักสุดท้าย ทราย ศิวพร feat. วุฒิ ป่าบอน

  
Text   
คอร์ดเพลง รักสุดท้าย ศิลปิน ทราย ศิวพร feat. วุฒิ ป่าบอน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C G/B | Am G | F | G |

C 
  รักเกิดจาการได้
Em 
พบได้คบได้คุย
Am 
  จากเป็นคนเ
G 
ฉยๆ 
 
ก็เริ่มรู้สึกดี
F 
  ที่มีใครสัก
Em 
คนเข้ามา 
 
 
Dm 
เติมเต็มในชี
G 
วิต

C 
  ไม่เคยจะคาด
Em 
คิดคะเน 
 
มาก่อนเลย
Am 
  เราปลูกต้น
G 
รักก็เริ่มจะงอกงาม
F 
  จนกลายเป็น
Em 
บาน
 
  อยากอยู่กับ
Dm 
คนนี้ไปไห้
Em 
นานๆ
 
  จวบถึง
F 
จน 
 
ตอนอวส
G 
านของละครชี
C 
วิต

 
ไม่
Dm 
ว่าจะเกิดอะไรกับเรา 
 
ใน
Em 
วันพรุ่งนี้
 
เธอสัญ
F 
ญากับฉันได้ไหม 
 
ว่าจะไม่ไปไ
G 
หน

 
รับปากกับฉันได้ไ
F 
หม
 
จะอยู่ด้วย
G 
กันจนแก่เฒ่าเป็น
C 
ตายาย
 
จะอยู่ด้วย
F 
กันจนวันสุดท้
G 
าย 
 
บั้นปลายของ
C 
ชีวิต
 
ถ้าหากวัน
F 
ใดที่เจอปัญ
G 
หาเข้ามา
 
เธอจะ
Em 
มีฉันอยู่ค่อยจับ
Am 
มือเธอไว้..
 
ตราบยังมี
Dm 
ลมหายใจ 
 
รักสุดท้
G 
ายของฉัน
 
ก็
C 
คือเธอ

INSTRU | F G | C Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Bb C | D |

 
ไม่
Am 
ว่าจะเกิดอะไรกับเรา 
 
ใน
Bm 
วันพรุ่งนี้
 
เธอสัญ
C 
ญากับฉันได้ไหม 
 
ว่าจะไม่ไปไ
D 
หน

 
รับปากกับฉันได้ไ
C 
หม
 
จะอยู่ด้วย
D 
กันจนแก่เฒ่าเป็น
G 
ตายาย
 
จะอยู่ด้วย
C 
กันกว่าจนวันสุดท้
D 
าย 
 
บั้นปลายของ
G 
ชีวิต
 
ถ้าหากวัน
C 
ไดที่เจอปัญ
D 
หาเข้ามา
 
เธอจะ
Bm 
มีฉันอยู่ค่อยจับ
Em 
มือเธอไว้..
 
ตราบยังมี
Am 
ลมหายใจ 
 
รักสุดท้
D 
ายของฉัน
 
ก็
G 
คือเธอ

 
รับปากกับฉันได้ไ
C 
หม
 
จะอยู่ด้วย
D 
กันจนแก่เฒ่าเป็น
G 
ตายาย
 
จะอยู่ด้วย
C 
กันกว่าจนวันสุดท้
D 
าย 
 
บั้นปลายของ
G 
ชีวิต
 
ถ้าหากวัน
C 
ไดที่เจอปัญ
D 
หาเข้ามา
 
เธอจะ
Bm 
มีฉันอยู่ค่อยจับ
Em 
มือเธอไว้..
 
ตราบยังมี
Am 
ลมหายใจ 
 
รักสุดท้
D 
ายของฉัน
 
ก็
G 
คือเธอ

 
ตราบยังมี
C 
ลมหายใจ 
 
รักสุดท้
D 
ายของฉัน..
 
ก็คือเ
C 
ธอ 
 
 
Cm 
 
G 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รักสุดท้าย


รักเกิดจาการได้พบได้คบได้คุย
จากเป็นคนเฉยๆ ก็เริ่มรู้สึกดี
ที่มีใครสักคนเข้ามา เติมเต็มในชีวิต

ไม่เคยจะคาดคิดคะเน มาก่อนเลย
เราปลูกต้นรักก็เริ่มจะงอกงาม
จนกลายเป็นบาน
อยากอยู่กับคนนี้ไปไห้นานๆ
ถึงจน ตอนอวสานของละครชีวิต

ไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเรา ในวันพรุ่งนี้
เธอสัญญากับฉันได้ไหม ว่าจะไม่ไปไหน

รับปากกับฉันได้ไหม
จะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าเป็นตายาย
จะอยู่ด้วยกว่าจนวันสุดท้าย บั้นปลายของชีวิต
ถ้าหากวันไดที่เจอปัญหาเข้ามา
เธอจะมีฉันอยู่ค่อยจับมือเธอไว้..
ตราบยังมีลมหายใจ รักสุดท้ายของฉันก็คือเธอ

( ดนตรี )

ไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเรา ในวันพรุ่งนี้
เธอสัญญากับฉันได้ไหม ว่าจะไม่ไปไหน

รับปากกับฉันได้ไหม
จะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าเป็นตายาย
จะอยู่ด้วยกว่าจนวันสุดท้าย บั้นปลายของชีวิต
ถ้าหากวันไดที่เจอปัญหาเข้ามา
เธอจะมีฉันอยู่ค่อยจับมือเธอไว้..
ตราบยังมีลมหายใจ รักสุดท้ายของฉันก็คือเธอ

รับปากกับฉันได้ไหม
จะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าเป็นตายาย
จะอยู่ด้วยกว่าจนวันสุดท้าย บั้นปลายของชีวิต
ถ้าหากวันไดที่เจอปัญหาเข้ามา
เธอจะมีฉันอยู่ค่อยจับมือเธอไว้..
ตราบยังมีลมหายใจ รักสุดท้ายของฉันก็คือเธอ

ตราบยังมีลมหายใจ รักสุดท้ายของฉัน..ก็คือเธอ

มิวสิควิดีโอ รักสุดท้าย ทราย ศิวพร feat. วุฒิ ป่าบอน

เพลง : รักสุดท้าย (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : สกาย พิชากร
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานศิลปิน : 0931424470
คอร์ดเพลง รักสุดท้าย ทราย ศิวพร feat. วุฒิ ป่าบอน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend