คอร์ดเพลง น้อยใจ (hurt) NONT TANONT (นนท์ ธนนท์)

  
Text   
คอร์ดเพลง น้อยใจ (hurt) ศิลปิน NONT TANONT (นนท์ ธนนท์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C D Bm Em G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | C D | Bm C |
INTRO | C D | G Em |

C 
  ฉัน
D 
นั้นพยา
Bm 
ยามแล้ว 
 
 
C 
ทำใจให้มันชิน
C 
  ที่เห็นเ
D 
ธอยืนอยู่กับเ
G 
ขา 
 
 
Em 
 
  มันก็ดีแ
C 
ล้วที่เห็นเธอไปได้
D 
ดี
 
  แต่ใจมัน
Bm 
ฟ้องให้ฉันได้ยินทุกที
 
  ว่ามันคงจะ
C 
ดีกว่า 
 
ถ้าข้
D 
างเธอเป็น
G 
ฉัน.. 
 
 
Em 

 
จะไป
C 
น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ทำ
Bm 
ไม.. 
 
ก็ไม่
C 
รู้
 
ไป
C 
น้อย..
D 
ใจ.. 
 
เธอ
G 
นั้นก็ไ
Em 
ม่รู้
 
ฉันเองก็ไม่ไ
C 
ด้เป็นคน 
 
ที่เธอมีค
D 
วามจำเป็น
Bm 
จะต้องมองเ
C 
ห็น..ในสา
Am 
ยตา
 
ก็ไม่
D 
รู้ทำไมชอบน้อยใจไปเอง

C 
  น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ไปก็
Bm 
เท่านั้น
C 
  น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ไปก็เ
G 
ท่านั้น
Em 
  ทั้งที่ก็
C 
รู้ว่าในใจเธอมีเ
D 
ขาอยู่ในนั้น
 
  ไม่มี
Bm 
ที่ว่างให้ฉันเข้า
C 
ไป
 
  ในมือ
C 
ถือเธอก็มีแต่รูป
D 
คู่เธอกับเขา
 
  ที่มี
G 
ฉันนั้นเป็นคนช่วย
Em 
ถ่าย

 
  แต่ก็ไม่
C 
รู้ทำไม 
 
นะ
D 
หัวใจ
 
  ยังบัง
Bm 
คับให้ฉัน 
 
ต้อง
C 
รอเธอเสมอ.
D 
 
ทุก
G 
ที..
Em 
C 
  เลือก..
D 
เอง 
 
ที่จะ
Bm 
เจ็บช้ำ 
 
 
Em 
 
  
Am 
ร้องไปก็แค่เ
D 
ท่านั้น..

 
จะไป
C 
น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ทำ
Bm 
ไม.. 
 
ก็ไม่
C 
รู้
 
ไป
C 
น้อย..
D 
ใจ.. 
 
เธอ
G 
นั้นก็ไ
Em 
ม่รู้
 
ฉันเองก็ไม่ไ
C 
ด้เป็นคน 
 
ที่เธอมีค
D 
วามจำเป็น
Bm 
จะต้องมองเ
C 
ห็น..ในสา
Am 
ยตา
 
ก็ไม่
D 
รู้ทำไมชอบน้อยใจไปเอง

INSTRU | C D | Bm C |
INSTRU | C D | G Em |
INSTRU | C D | Bm C | Am | D |

Bm 
  ใจไม่ยอมรับค
C 
วามเป็นจริงซะเลย
Bm 
  เอาใจไปลงที่
Em 
เธอคนเดียวเหมือนเคย
 
  ต่อให้
Am 
รู้ว่าเธอกับเขารักกันไปแ
D 
ล้ว..
 
  จะไป
C 
น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ทำ
Bm 
ไมก็ไม่รู้
 
  (
D 
น้อย.. 
 
ใจ..)

 
จะไป
C 
น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ทำ
Bm 
ไม.. 
 
ก็ไม่
C 
รู้
 
ไป
C 
น้อย..
D 
ใจ.. 
 
เธอ
G 
นั้นก็ไ
Em 
ม่รู้
 
ฉันเองก็ไม่ไ
C 
ด้เป็นคน 
 
ที่เธอมีค
D 
วามจำเป็น
Bm 
จะต้องมองเ
C 
ห็น..ในสา
Am 
ยตา
 
ก็ไม่
D 
รู้ทำไมชอบน้อยใจไปเอง

C 
  น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ไปก็
Bm 
เท่านั้น 
 
 
C 
C 
  น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ไปก็เ
G 
ท่านั้น 
 
 
Em 
C 
  น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ไปก็
Bm 
เท่านั้น 
 
 
C 
C 
  น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ไปก็เ
G 
ท่านั้น 
 
 
Em 
C 
  น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ไปก็
Bm 
เท่านั้น 
 
 
C 
C 
  น้อย.. 
 
 
D 
ใจ.. 
 
ไปก็เ
G 
ท่านั้น 
 
 
Em 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง น้อยใจ (hurt)


ฉันนั้นพยายามแล้ว ทำใจให้มันชิน
ที่เห็นเธอยืนอยู่กับเขา
มันก็ดีแล้วที่เห็นเธอไปได้ดี
แต่ใจมันฟ้องให้ฉันได้ยินทุกที
ว่ามันคงจะดีกว่า ถ้าข้างเธอเป็นฉัน..

จะไปน้อย.. ใจ ทำไม.. ก็ไม่รู้
ไปน้อย..ใจ เธอนั้นก็ไม่รู้
ฉันเองก็ไม่ได้เป็นคน ที่เธอมีความจำเป็น
จะต้องมองเห็นในสายตา
ก็ไม่รู้ทำไมชอบน้อยใจไปเอง

น้อย.. ใจ.. ไปก็เท่านั้น
น้อย.. ใจ.. ไปก็เท่านั้น
ทั้งที่ก็รู้ว่าในใจเธอมีเขาอยู่ในนั้น
ไม่มีที่ว่างให้ฉันเข้าไป
ในมือถือเธอก็มีแต่รูปคู่เธอกับเขา
ที่มีฉันนั้นเป็นคนช่วยถ่าย
แต่ก็ไม่รู้ทำไม นะหัวใจ
ยังบังคับให้ฉัน ต้องรอเธอเสมอ.. ทุกที..
เลือกเอง ที่จะเจ็บช้ำ
ร้องไปก็แค่เท่านั้น..

จะไปน้อย.. ใจ ทำไม.. ก็ไม่รู้
ไปน้อย..ใจ เธอนั้นก็ไม่รู้
ฉันเองก็ไม่ได้เป็นคน ที่เธอมีความจำเป็น
จะต้องมองเห็นในสายตา
ก็ไม่รู้ทำไมชอบน้อยใจไปเอง

( ดนตรี )

ใจไม่ยอมรับความเป็นจริงซะเลย
เอาใจไปลงที่เธอคนเดียวเหมือนเคย
ต่อให้รู้ว่าเธอกับเขารักกันไปแล้ว..
จะไปน้อย.. ใจ ทำไมก็ไม่รู้
(น้อย.. ใจ)

จะไปน้อย.. ใจ ทำไม.. ก็ไม่รู้
ไปน้อย..ใจ เธอนั้นก็ไม่รู้
ฉันเองก็ไม่ได้เป็นคน ที่เธอมีความจำเป็น
จะต้องมองเห็นในสายตา
ก็ไม่รู้ทำไมชอบน้อยใจไปเอง

น้อย.. ใจ.. ไปก็เท่านั้น
น้อย.. ใจ.. ไปก็เท่านั้น
น้อย.. ใจ.. ไปก็เท่านั้น
น้อย.. ใจ.. ไปก็เท่านั้น
น้อย.. ใจ.. ไปก็เท่านั้น
น้อย.. ใจ.. ไปก็เท่านั้น

มิวสิควิดีโอ น้อยใจ (hurt) NONT TANONT (นนท์ ธนนท์)

เพลง : น้อยใจ (hurt) (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
Love Is Entertainment
คอร์ดเพลง น้อยใจ (hurt) NONT TANONT (นนท์ ธนนท์)
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend