คอร์ดเพลง สาวภูธร กระดังงา

  
Text   
คอร์ดเพลง สาวภูธร ศิลปิน กระดังงา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D E7 G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | Bm | D | Bm |
INTRO | D | Bm | D | Bm |

D 
  เจอะเธอคนบ้า
Bm 
นไกล
D 
  ถูกใจคนหล
A 
งทาง
D 
  พูดจาก็
Bm 
น่าฟัง
A 
  เบื่อกรุงมาห
D 
รือไร

Bm 
  ถ้าอยากเจอไม้ง
E7 
ามกลางป่า
G 
  ก็ถูกทางแ
A7 
ล้ว

D 
สาวภูธรไม่หลอกใคร
 
รัก
Bm 
แล้วไม่มีจะเปลี่ยนใจ
 
ลอง
D 
คบกันดูก็ได้ไม่คิด
A 
ตังค์
 
ฉันเ
D 
ลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย
 
กิน
Bm 
หอยกินปลาผักริมทาง
 
ชี
D 
วิตพอเพียงแบบนี้สอง
A 
คน
 
ตกลงไ
D 
หม

D 
  หนุ่มกรุงมาเ
Bm 
ที่ยวดอย
D 
  อยากคอยจะเท
A 
คแคร์
D 
  สบตาก็
Bm 
รู้แน่
A 
  ว่าเธอก็ส
D 
นใจ

Bm 
  ถ้าอยากเจอไม้ง
E7 
ามกลางป่า
G 
  ก็ถูกทางแ
A7 
ล้ว

D 
สาวภูธรไม่หลอกใคร
 
รัก
Bm 
แล้วไม่มีจะเปลี่ยนใจ
 
ลอง
D 
คบกันดูก็ได้ไม่คิด
A 
ตังค์
 
ฉันเ
D 
ลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย
 
กิน
Bm 
หอยกินปลาผักริมทาง
 
ชี
D 
วิตพอเพียงแบบนี้สอง
A 
คน
 
ตกลงไ
D 
หม

INSTRU | D | Bm | A | D |

Bm 
  ถ้าอยากเจอไม้ง
E7 
ามกลางป่า
G 
  ก็ถูกทางแ
A7 
ล้ว

D 
สาวภูธรไม่หลอกใคร
 
รัก
Bm 
แล้วไม่มีจะเปลี่ยนใจ
 
ลอง
D 
คบกันดูก็ได้ไม่คิด
A 
ตังค์
 
ฉันเ
D 
ลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย
 
กิน
Bm 
หอยกินปลาผักริมทาง
 
ชี
D 
วิตพอเพียงแบบนี้สอง
A 
คน
 
ตกลงไ
D 
หม 
 
 
Bm 

 
ลอง
D 
คบกันดูก็ได้ไม่คิด
A 
ตังค์
 
ฉันเ
D 
ลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย
 
กิน
Bm 
หอยกินปลาผักริมทาง
 
ชี
D 
วิตพอเพียงแบบนี้สอง
A 
คน
 
ตกลงไหม..
 

OUTRO | D | Bm | D | Bm | D |
( ตกลงไหม )

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สาวภูธร


เจอะเธอคนบ้านไกล
ถูกใจคนหลงทาง
พูดจาก็น่าฟัง
เบื่อกรุงมาหรือไร

ถ้าอยากเจอไม้งามกลางป่า
ก็ถูกทางแล้ว

สาวภูธรไม่หลอกใคร
รักแล้วไม่มีจะเปลี่ยนใจ
ลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์
ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย
กินหอยกินปลาผักริมทาง
ชีวิตพอเพียงแบบนี้สองคน
ตกลงไหม

หนุ่มกรุงมาเที่ยวดอย
อยากคอยจะเทคแคร์
สบตาก็รู้แน่
ว่าเธอก็สนใจ

ถ้าอยากเจอไม้งามกลางป่า
ก็ถูกทางแล้ว

สาวภูธรไม่หลอกใคร
รักแล้วไม่มีจะเปลี่ยนใจ
ลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์
ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย
กินหอยกินปลาผักริมทาง
ชีวิตพอเพียงแบบนี้สองคน
ตกลงไหม

( ดนตรี )

ถ้าอยากเจอไม้งามกลางป่า
ก็ถูกทางแล้ว

สาวภูธรไม่หลอกใคร
รักแล้วไม่มีจะเปลี่ยนใจ
ลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์
ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย
กินหอยกินปลาผักริมทาง
ชีวิตพอเพียงแบบนี้สองคน
ตกลงไหม

ลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์
ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย
กินหอยกินปลาผักริมทาง
ชีวิตพอเพียงแบบนี้สองคน
ตกลงไหม..

ตกลงไหม

มิวสิควิดีโอ สาวภูธร กระดังงา

เพลง : สาวภูธร (คอร์ด)
ศิลปิน : กระดังงา
เนื้อร้อง : ธานินทร์ เคนโพธิ์
เรียบเรียง/ทำนอง : วิสาท โมรา
รถไฟดนตรี โทร. 02-318-6566
คอร์ดเพลง สาวภูธร กระดังงา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend