คอร์ดเพลง คนชั้นต่ำ ยศ ภิญโญ

  
Text   
คอร์ดเพลง คนชั้นต่ำ ศิลปิน ยศ ภิญโญ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C Dm Em F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #1

Capo #1
INTRO | Am | Dm | F | E |

Am 
หย่าง 
 
ไปไสมีแต่คน
Em 
ขี้เดียด
F 
เขารังเ
G 
กียจ 
 
ขยะขะแ
C 
ยง  
E 
 
เป็น
Am 
หยังคือจั่งเกิดมา 
 
 
Em 
หรือเทวดาเพิ่นแกล้ง
 
จัดสรรค์
Dm 
ปั้นแต่ง 
 
ให้ทรมานแบ
E 
บนี้

Am 
บ้าน 
 
คือกองขยะเ
C 
น่าๆ
Am 
ข้าว 
 
ที่
G 
กินคือเศ
E 
ษอาหาร
 
เสื้อ
Am 
ผ้าตัวเดียวติดกาย
 
เกิบบ่
Em 
ใส่ 
 
บ่เคยอาบน้ำแปร
Am 
งฝัน
 
อยู่ไป
Dm 
วันๆ 
 
เป็นจันฑ
G 
าล 
 
เป็นค
Am 
นชั่นต่ำ

 
มีแมงส
F 
าบเป็น
G 
หมู่ 
 
มีแต่
Em 
หนูเป็นหมู่
Am 
เว้า
 
ยามหิวข้
F 
าว 
 
มัน
G 
ทรมาน 
 
C 
กิน..
E 
ทน
 
มีชี
F 
วิตแบบบ่มีความห
G 
มาย
 
คันแม่น
Em 
ตาย 
 
สิมีบ้อน้อสั
Am 
กคน
 
เฮ็ดบุญ
Dm 
กุศล 
 
กรวด
G 
น้ำทำบุญ 
 
ให้
C 
มันแน่

INSTRU | Am | F | Am | G | E |
INSTRU | F | C | Dm | E |

Am 
หย่าง 
 
ไปไสมีแต่คน
Em 
ขี้เดียด
F 
เขารังเ
G 
กียจ 
 
ขยะขะแ
C 
ยง  
E 
 
เป็น
Am 
หยังคือจั่งเกิดมา 
 
 
Em 
หรือเทวดาเพิ่นแกล้ง
 
จัดสรรค์
Dm 
ปั้นแต่ง 
 
ให้ทรมานแบ
E 
บนี้

 
มีแมงส
F 
าบเป็น
G 
หมู่ 
 
มีแต่
Em 
หนูเป็นหมู่
Am 
เว้า
 
ยามหิวข้
F 
าว 
 
มัน
G 
ทรมาน 
 
C 
กิน..
E 
ทน
 
มีชี
F 
วิตแบบบ่มีความห
G 
มาย
 
คันแม่น
Em 
ตาย 
 
สิมีบ้อน้อสั
Am 
กคน
 
เฮ็ดบุญ
Dm 
กุศล 
 
กรวด
G 
น้ำทำบุญ 
 
ให้
C 
มันแน่

 
มีแมงส
F 
าบเป็น
G 
หมู่ 
 
มีแต่
Em 
หนูเป็นหมู่
Am 
เว้า
 
ยามหิวข้
F 
าว 
 
มัน
G 
ทรมาน 
 
C 
กิน..
E 
ทน
 
มีชี
F 
วิตแบบบ่มีความห
G 
มาย
 
คันแม่น
Em 
ตาย 
 
สิมีบ้อน้อสั
Am 
กคน
 
เฮ็ดบุญ
Dm 
กุศล 
 
กรวด
G 
น้ำทำบุญ 
 
ให้
C 
มันแน่

 
ขอใคร
Dm 
สักคน.
G 
.. 
 
กรวดน้ำทำบุญให้
C 
มันแน่

OUTRO | Am | F | Am G | E | Am |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คนชั้นต่ำ


หย่าง ไปไสมีแต่คนขี้เดียด
เขารังเกียจ ขยะขะแยง
เป็นหยังคือจั่งเกิดมา รึเทวดาเพิ่นแกล้ง
จัดสรรค์ปั้นแต่ง ให้ทรมานแบบนี้

บ้าน คือกองขยะเน่าๆ
ข้าว ที่กินคือเศษอาหาร
เสื้อผ้าตัวเดียวติดกาย
เกิบบ่ใส่ บ่เคยอาบน้ำแปลงฝัน
อยู่ไปวันๆ เป็นจันฑาล เป็นคนชั่นต่ำ

มีแมงสาบเป็นหมู่ มีแต่หนูเป็นหมู่เว้า
ยามหิวข้าว มันทรมาน เกินทน
มีชีวิตแบบบ่มีความหมาย
คันแม่นตาย สิมีบ้อน้อสักคน
เฮ็ดบุญกุศล กรวดน้ำทำบุญ ให้มันแน่

( ดนตรี )

หย่าง ไปไสมีแต่คนขี้เดียด
เขารังเกียจ ขยะขะแยง
เป็นหยังคือจั่งเกิดมา รึเทวดาเพิ่นแกล้ง
จัดสรรค์ปั้นแต่ง ให้ทรมานแบบนี้

มีแมงสาบเป็นหมู่ มีแต่หนูเป็นหมู่เว้า
ยามหิวข้าว มันทรมาน เกินทน
มีชีวิตแบบบ่มีความหมาย
คันแม่นตาย สิมีบ้อน้อสักคน
เฮ็ดบุญกุศล กรวดน้ำทำบุญ ให้มันแน่

มีแมงสาบเป็นหมู่ มีแต่หนูเป็นหมู่เว้า
ยามหิวข้าว มันทรมาน เกินทน
มีชีวิตแบบบ่มีความหมาย
คันแม่นตาย สิมีบ้อน้อสักคน
เฮ็ดบุญกุศล กรวดน้ำทำบุญ ให้มันแน่

ขอใครสักคน.. กรวดน้ำทำบุญให้มันแน่

มิวสิควิดีโอ คนชั้นต่ำ ยศ ภิญโญ

เพลง : คนชั้นต่ำ (คอร์ด)
ศิลปิน : ยศ ภิญโญ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยศ ภิญโญ
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง คนชั้นต่ำ ยศ ภิญโญ
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend