คอร์ดเพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว – ยศ ภิญโญ

  
Text   

คอร์ดเพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว – ยศ ภิญโญ

ยศ ภิญโญ

คอร์ดเพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว

ศิลปิน : ยศ ภิญโญ

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว - ยศ ภิญโญ
คอร์ด

INTRO | Am | F | G | Am | ( 2 Times )

 
ม่ว
Am 
นยุบ้อคนดี 
 
 
F 
ที่ทำร้ายคนเหงา
 
เฮ็
G 
ดคือมีใจน้อเจ้า 
 
ทั้ง
C 
ที่มีเขาข้า
E 
งกาย
 
คนมี
Am 
คู่บ่ฮู้ดอกว่า 
 
คั่นนาง
F 
ฟ้าลงมาให้พ้อ
 
หม
G 
าวัดบ่ได้รีรอ 
 
คึด
F 
ต่อฮ้องเห่าออ
G 
กไป

 
** อ้ายแฮงเห
F 
งา 
 
เจ้าแฮง
G 
ตั๋ว
 
มันหาหม่อง
Em 
ปัวยากเด้หั
Am 
วใจ
 
เจ้าอาจสิม่
F 
วน 
 
แต่อ้ายอุ
G 
กใจ
 
บ่แฟร์ปาน
C 
ใด๋การฮู้จั
E 
กกัน
 
อ้ายแฮงเห
F 
งาเจ้าแฮงเฮ็ดให้ห
G 
ลง
 
บอกตร
Em 
งๆ 
 
ว่าอ้ายก
Am 
ดดัน
 
คนเหงา
F 
ใจมันทร
G 
มาน 
 
ได้โปรดส
E7 
งสาร
 
(อย่าตั๋
Am 
วอ้ายเถาะ)

INSTRU | Am | F | G | C E |
INSTRU | Am | F | G | Em |

( *, **, ** )

 
บ่หลูโ
F 
ตนคนเหงาใจแหน่
G 
บ้อ
 
อ้ายแฮ
Em 
งเหงา 
 
เจ้าแฮงมาตั๋ว…

OUTRO | Am | F | G | Am | Am |

เนื้อเพลง
ม่วนยุบ้อคนดี ที่ทำร้ายคนเหงา
เฮ็ดคือมีใจน้อเจ้า ทั้งที่มีเขาข้างกาย

* คนมีคู่บ่ฮู้ดอกว่า คั่นนางฟ้าลงมาให้พ้อ
หมาวัดบ่ได้รีรอ คึดต่อฮ้องเฮ่าออกไป

** อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว
มันหาหม่องปัวยากเด้หัวใจ
เจ้าอาจสิม่วน แต่อ้ายอุกใจ
บ่แฟร์ปานใด๋การฮู้จักกัน
อ้ายแฮงเหงาเจ้าแฮงเฮ็ดให้หลง
บอกตรงๆ ว่าอ้ายกดดัน
คนเหงาใจมันทรมาน ได้โปรดสงสาร
(อย่าตั๋วอ้ายเถาะ)

( ดนตรี )

( *, **, ** )

บ่หลูโตนคนเหงาใจแหน่บ้อ
อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงมาตั๋ว…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : ยศ พิญโญ
คำร้อง/ทำนอง อ.ภานุวัติ วิเศษวงษ์ษา
เรียบเรียง : อ.หมาหลง เซอร์ลาว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend