หน้าแรก » ยศ ภิญโญ » คอร์ดเพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว – ยศ ภิญโญ

คอร์ดเพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว – ยศ ภิญโญ

คอร์ดเพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว – ยศ ภิญโญ

ยศ ภิญโญ

คอร์ดเพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว

ศิลปิน : ยศ ภิญโญ

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว - ยศ ภิญโญ
คอร์ด

INTRO | Am | F | G | Am | ( 2 Times )

 
ม่ว
Am 
นยุบ้อคนดี 
 
 
ที่ทำร้ายคนเหงา
 
เฮ็
ดคือมีใจน้อเจ้า 
 
ทั้ง
ที่มีเขาข้า
งกาย
 
คนมี
Am 
คู่บ่ฮู้ดอกว่า 
 
คั่นนาง
ฟ้าลงมาให้พ้อ
 
หม
าวัดบ่ได้รีรอ 
 
คึด
ต่อฮ้องเห่าออ
กไป

 
** อ้ายแฮงเห
งา 
 
เจ้าแฮง
ตั๋ว
 
มันหาหม่อง
Em 
ปัวยากเด้หั
Am 
วใจ
 
เจ้าอาจสิม่
วน 
 
แต่อ้ายอุ
กใจ
 
บ่แฟร์ปาน
ใด๋การฮู้จั
กกัน
 
อ้ายแฮงเห
งาเจ้าแฮงเฮ็ดให้ห
ลง
 
บอกตร
Em 
งๆ 
 
ว่าอ้ายก
Am 
ดดัน
 
คนเหงา
ใจมันทร
มาน 
 
ได้โปรดส
E7 
งสาร
 
(อย่าตั๋
Am 
วอ้ายเถาะ)

INSTRU | Am | F | G | C E |
INSTRU | Am | F | G | Em |

( *, **, ** )

 
บ่หลูโ
ตนคนเหงาใจแหน่
บ้อ
 
อ้ายแฮ
Em 
งเหงา 
 
เจ้าแฮงมาตั๋ว…

OUTRO | Am | F | G | Am | Am |

เนื้อเพลง
ม่วนยุบ้อคนดี ที่ทำร้ายคนเหงา
เฮ็ดคือมีใจน้อเจ้า ทั้งที่มีเขาข้างกาย

* คนมีคู่บ่ฮู้ดอกว่า คั่นนางฟ้าลงมาให้พ้อ
หมาวัดบ่ได้รีรอ คึดต่อฮ้องเฮ่าออกไป

** อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว
มันหาหม่องปัวยากเด้หัวใจ
เจ้าอาจสิม่วน แต่อ้ายอุกใจ
บ่แฟร์ปานใด๋การฮู้จักกัน
อ้ายแฮงเหงาเจ้าแฮงเฮ็ดให้หลง
บอกตรงๆ ว่าอ้ายกดดัน
คนเหงาใจมันทรมาน ได้โปรดสงสาร
(อย่าตั๋วอ้ายเถาะ)

( ดนตรี )

( *, **, ** )

บ่หลูโตนคนเหงาใจแหน่บ้อ
อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงมาตั๋ว…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : ยศ พิญโญ
คำร้อง/ทำนอง อ.ภานุวัติ วิเศษวงษ์ษา
เรียบเรียง : อ.หมาหลง เซอร์ลาว
 โฆษณา