คอร์ดเพลง อ้ายขอได้บ่ ยศ ภิญโญ

  
Text   


 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
ให้อ้าย
Bm 
พ้อเธอ
Em 
อีกสักครั้ง
 
บ่
Am 
ว่าสถานะห
D 
ยัง 
 
ขอเทื่อสุดท้
G 
าย
 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
มอบของ
Bm 
ขวัญแทนใ
Em 
จของอ้าย
 
ก่อน
Am 
ที่ลมหายใ
D 
จของอ้ายสิห
G 
มดลม

INSTRU | Em D | Em | C D | Em |

 
อ้าย
Em 
ยอมรับว่าที่ผ่าน
D 
มาอ้ายเป็น
Em 
คนซั่ว
 
หน้า
C 
มืด 
 
ตา
D 
มัวเฮ็ดแน
G 
วบ่ดี
C 
จนพลาดพลั้ง 
 
เฮ็ดเ
D 
จ้าเสียใจ
 
อ้ายขอ
Bm 
โทษจากใจ
Em 
อีหลี
 
ให้อ
C 
ภัยอ้ายเด้อคน
D 
ดี 
 
อ้ายขอแ
Em 
ก้ตัว 
 
 
D 

 
บ่โทษ
Am 
เขาบ่โทษใ
D 
คร 
 
บ่โทษไ
Bm 
ผทั้ง
Em 
นั้น
 
C 
ดีตอ้ายยอมรับมัน 
 
แต่ปัจจุ
D 
บันอ้ายขอแก้ตัว

 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
ให้อ้าย
Bm 
พ้อเธอ
Em 
อีกสักครั้ง
 
บ่
Am 
ว่าสถานะห
D 
ยัง 
 
ขอเทื่อสุดท้
G 
าย
 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
มอบของ
Bm 
ขวัญแทนใ
Em 
จของอ้าย
 
ก่อน
Am 
ที่ลมหายใ
D 
จของอ้า
G 
ยสิหมดลม

INSTRU | Em D | Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
บ่โทษ
Am 
เขาบ่โทษใ
D 
คร 
 
บ่โทษไ
Bm 
ผทั้ง
Em 
นั้น
 
C 
ดีตอ้ายยอมรับมัน 
 
แต่ปัจจุ
D 
บันอ้ายขอแก้ตัว

 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
ให้อ้าย
Bm 
พ้อเธอ
Em 
อีกสักครั้ง
 
บ่
Am 
ว่าสถานะห
D 
ยัง 
 
ขอเทื่อสุดท้
G 
าย
 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
มอบของ
Bm 
ขวัญแทนใ
Em 
จของอ้าย
 
ก่อน
Am 
ที่ลมหายใ
D 
จของอ้า
G 
ยสิหมดลม

 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
ให้อ้าย
Bm 
พ้อเธอ
Em 
อีกสักครั้ง
 
บ่
Am 
ว่าสถานะห
D 
ยัง 
 
ขอเทื่อสุดท้
G 
าย
 
อ้าย
C 
ขอไ
D 
ด้บ่ 
 
มอบของ
Bm 
ขวัญแทนใ
Em 
จของอ้าย
 
ก่อน
Am 
ที่ลมหายใ
D 
จของอ้า
G 
ยสิหมดลม

 
ก่อน
Am 
ที่ลมหา
D 
ยใจ..ของอ้ายสิหมดลม.. 
 
 
G 


อ้ายขอได้บ่ ให้อ้ายพ้อเธออีกสักครั้ง
บ่ว่าสถานะหยัง ขอเทื่อสุดท้าย
อ้ายขอได้บ่ มอบของขวัญแทนใจของอ้าย
ก่อนที่ลมหายใจของอ้ายสิหมดลม

ดนตรี

อ้ายยอมรับว่าที่ผ่านมาอ้ายเป็นคนซั่ว
หน้ามืดตามัวเฮ็ดแนวบ่ดี
จนพลาดพลั้งเฮ็ดเจ้าเสียใจ
อ้ายขอโทษจากใจอีหลี
ให้อภัยอ้ายเด้อคนดี อ้ายขอแก้ตัว

บ่โทษเขาบ่โทษใคร บ่โทษไผทั้งนั้น
อดีตอ้ายยอมรับมัน แต่ปัจจุบันอ้ายขอแก้ตัว

อ้ายขอได้บ่ ให้อ้ายพ้อเธออีกสักครั้ง
บ่ว่าสถานะหยัง ขอเทื่อสุดท้าย
อ้ายขอได้บ่ มอบของขวัญแทนใจของอ้าย
ก่อนที่ลมหายใจของอ้ายสิหมดลม

ดนตรี

บ่โทษเขาบ่โทษใคร บ่โทษไผทั้งนั้น
อดีตอ้ายยอมรับมัน แต่ปัจจุบันอ้ายขอแก้ตัว

อ้ายขอได้บ่ ให้อ้ายพ้อเธออีกสักครั้ง
บ่ว่าสถานะหยัง ขอเทื่อสุดท้าย
อ้ายขอได้บ่ มอบของขวัญแทนใจของอ้าย
ก่อนที่ลมหายใจของอ้ายสิหมดลม

อ้ายขอได้บ่ ให้อ้ายพ้อเธออีกสักครั้ง
บ่ว่าสถานะหยัง ขอเทื่อสุดท้าย
อ้ายขอได้บ่ มอบของขวัญแทนใจของอ้าย
ก่อนที่ลมหายใจของอ้ายสิหมดลม

ก่อนที่ลมหายใจ..ของอ้ายสิหมดลม

มิวสิควิดีโอ อ้ายขอได้บ่ ยศ ภิญโญ

เพลง : อ้ายขอได้บ่ (คอร์ด)
ศิลปิน : ยศ ภิญโญ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้นฮัก พรมจันทร์
เรียบเรียง : กล้าชัย ไทยหนองคาย
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend