คอร์ดเพลง พ่อฮ้าง ยศ ภิญโย

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อฮ้าง ยศ ภิญโย

คอร์ดเพลง พ่อฮ้าง ยศ ภิญโย

เพลง :

ศิลปิน : ยศ ภิญโย

เนื้อร้อง/ทำนอง : สาว ศรีวิไล

คอร์ดทั้งหมด : Em,D,C,B7,G


Tune to Eb

INTRO | Em D | C | Em D | C | B7 | B7 |

 
ของ
Em 
เก่าที่เขาเซาไซ่
 
อ้ายบ่
D 
ตี๋บ่ฮิโตเจ้าดอกหนอ
 
มั่นใ
C 
จว่าเจ้าใช่
D 
พอ 
 
จั่งเข้า
G 
มาหา
 
C 
ย่าไปแคร์คำ
D 
คน อย่าไป
Bm 
สนแค่คำนิ
Em 
นทา
 
เซื่อใ
C 
จอ้ายเด้อน้องหล่า 
 
อ้ายสิอา
B7 
สา
 
ซ่อมใจให้
Em 
เอง

 
อ้ายกะเ
C 
คยถืกถิ่มกลา
D 
งทาง
 
เป็นพ่อ
Bm 
ฮ่างที่เขาโ
Em 
สถิ่ม
 
เขาเ
C 
ห็นอ้ายเป็นไอ
D 
ติม
 
ซิมแล้วกะไ
G 
ปต่อ
B7 
 
ขาด
C 
คนซ่อมแซมหั
D 
วใจ
 
คนอก
Bm 
หักมันเจ็บก
Em 
ะด้อ
 
ถามใ
C 
จของเจ้าได้
D 
บ่ 
 
จริงจังซำ
B7 
ใด๋
 
ฮักเล่นๆรึฮักอี
Em 
หลี 
 
 
B7 

 
ฮักได้
Em 
บ่พ่อฮ้าง 
 
สิดี
Am 
อยู่อ้ายว่า
 
ขั่นเ
D 
ขาบ่ถิ่มบ่ป๋าอ้ายคง
G 
บ่กล้า
B7 
มัก
 
บ่ให้
Em 
เจ็บรอบสอง 
 
มั่นใจ
Am 
เลยว่าฮัก
 
กะ
D 
แค่เขาเฮ็ดเสียหลักซำนี้บ่
G 
ถึงตาย
B7 
 
แค่ถืก
Em 
เขาลวงล่อ 
 
บ่ได้เป็น
Am 
คนใจง่าย
D 
ฮักอีหลีจากใจ 
 
บ่ไ
Em 
ด้มาลวง 
 
 
D 

 
อ้
C 
ายฮักน้องอี
D 
หลี 
 
พร้อมยิ
Bm 
นดีสิพลีหั
Em 
วใจ
 
ทิ้งอ
C 
ดีตที่มันเลวร้
D 
ายได้บ่.
G 
..คนดี 
 
 
B7 
 
สิบ่
Am 
เฮ็ดให้น้องฮ้างตื่ม 
 
พร้อมสิ
Bm 
ยืนข้างเจ้าอี
Em 
หลี
 
C 
ซ็ดน้ำตา 
 
 
D 
ต่อจากนี้สิ
Em 
ดูแลเอง

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G B7 |
INSTRU | C | Bm | Am D | Em |

 
อ้ายกะเ
C 
คยถืกถิ่มกลา
D 
งทาง
 
เป็นพ่อ
Bm 
ฮ่างที่เขาโ
Em 
สถิ่ม
 
เขาเ
C 
ห็นอ้ายเป็นไอ
D 
ติม
 
ซิมแล้วกะไ
G 
ปต่อ
B7 
 
ขาด
C 
คนซ่อมแซมหั
D 
วใจ
 
คนอก
Bm 
หักมันเจ็บก
Em 
ะด้อ
 
ถามใ
C 
จของเจ้าได้
D 
บ่ 
 
จริงจังซำ
B7 
ใด๋
 
ฮักเล่นๆรึฮักอี
Em 
หลี 
 
 
B7 

 
ฮักได้
C 
บ่พ่อฮ้
D 
าง 
 
สิดี
Bm 
อยู่อ้า
Em 
ยว่า
 
ขั่นเ
C 
ขาบ่ถิ่มบ่
D 
ป๋าอ้ายคง
G 
บ่กล้า
B7 
ฮัก
 
บ่ให้เ
C 
จ็บรอบส
D 
อง 
 
มั่นใจ
Bm 
เลยว่
Em 
าฮัก
 
กะ
C 
แค่เขาเฮ็ดเสียหลักซำนี้บ่
D 
ถึงตาย

 
แค่ถืกเ
C 
ขาลวง
D 
ล่อ 
 
บ่ได้เป็น
Bm 
คนใจ
Em 
ง่าย
C 
ฮักอีหลีจากใ
D 
จ 
 
บ่ได้ม
G 
าลวง
 
พ่อฮ้
C 
างคนนี้รับได้.
D 
.. 
 
บ่ได้ม
G 
าลวง

OUTRO | Em D | C | Em D | C | B7 | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พ่อฮ้าง


ของเก่าที่เขาเซาไซ่
อ้ายบ่ตี๋บ่ฮิโตเจ้าดอกหนอ
มั่นใจว่าเจ้าใช่พอ จั่งเข้ามาหา
อย่าไปแคร์คำคนอย่าไปสนแค่คำนินทา
เซื่อใจอ้ายเด้อน้องหล่า อ้ายสิอาสา
ซ่อมใจให้เอง

อ้ายกะเคยถืกถิ่มกลางทาง
เป็นพ่อฮ่างที่เขาโสถิ่ม
เขาเห็นอ้ายเป็นไอติม
ซิมแล้วกะไปต่อ
ขาดคนซ่อมแซมหัวใจ
คนอกหักมันเจ็บกะด้อ
ถามใจของเจ้าได้บ่ จริงจังซำใด๋
ฮักเล่นๆรึฮักอีหลี

ฮักได้บ่พ่อฮ้าง สิดีอยู่อ้ายว่า
ขั่นเขาบ่ถิ่มบ่ป๋าอ้ายคงบ่กล้ามัก
บ่ให้เจ็บรอบสอง มั่นใจเลยว่าฮัก
กะแค่เขาเฮ็ดเสียหลักซำนี้บ่ถึงตาย
แค่ถืกเขาลวงล่อ บ่ได้เป็นคนใจง่าย
ฮักอีหลีจากใจ บ่ได้มาลวง

อ้ายฮักน้องอีหลี พร้อมยินดีสิพลีหัวใจ
ทิ้งอดีตที่มันเลวร้ายได้บ่…คนดี
สิบ่เฮ็ดให้น้องฮ้างตื่ม พร้อมสิยืนข้างเจ้าอีหลี
เซ็ดน้ำตา ต่อจากนี้สิดูแลเอง

( ดนตรี )

อ้ายกะเคยถืกถิ่มกลางทาง
เป็นพ่อฮ่างที่เขาโสถิ่ม
เขาเห็นอ้ายเป็นไอติม
ซิมแล้วกะไปต่อ
ขาดคนซ่อมแซมหัวใจ
คนอกหักมันเจ็บกะด้อ
ถามใจของเจ้าได้บ่ จริงจังซำใด๋
ฮักเล่นๆรึฮักอีหลี

ฮักได้บ่พ่อฮ้าง สิดีอยู่อ้ายว่า
ขั่นเขาบ่ถิ่มบ่ป๋าอ้ายคงบ่กล้าฮัก
บ่ให้เจ็บรอบสอง มั่นใจเลยว่าฮัก
กะแค่เขาเฮ็ดเสียหลักซำนี้บ่ถึงตาย

แค่ถืกเขาลวงล่อ บ่ได้เป็นคนใจง่าย
ฮักอีหลีจากใจ บ่ได้มาลวง
พ่อฮ้างคนนี้รับได้… บ่ได้มาลวง..

มิวสิควิดีโอ พ่อฮ้าง ยศ ภิญโย

เพลง พ่อฮ้าง
ศิลปิน : ยศ ภิญโย
เรียบเรียง อานนท์ เชื้อบุญมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend