คอร์ดเพลง นกเขาตู้ – ยศ ภิญโญ (คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   

คอร์ดเพลง : นกเขาตู้ ยศ ภิญโญ

คอร์ดเพลง นกเขาตู้ - ยศ ภิญโญ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ยศ ภิญโญ : นกเขาตู้


Tune to Eb

 
นกเขา
F 
ตู้พรากคู่กะยัง
G 
ขัน
 
กาโต
Em 
ดำพรากฮัง 
 
ยัง
Am 
ฮำฮอน
 
เจ้าผู้
F 
นกกระแดดเด้าจากข
G 
อน
 
เจ้าบินจร บ่คื
C 
นรัง..

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
ความ
C 
ฮักที่อ้ายให้เจ้า
 
มันมั่น
Em 
แก่นคือจั่งเสาเข็ม
 
กะคือจั่งเก
F 
ลือที่บ่เซาเค็ม
 
คือจั่งแ
G 
ก้วตาในดวงใจ
 
ให้อ
C 
ภัยเจ้าตั้งหลายเทื่อ
 
บ่น่า
Em 
เซือเจ้าสิไลลืมง่าย
 
ได้เป็นพ
F 
ญาขี่ช้างโตใหญ่
 
บัดลืมจ้อยผู้ห
G 
ย่างดิน

Am 
ปานปล่อยเอียนลงตม
 
คือบ่
Em 
สมกับที่อ้ายฮัก
 
คือขี่ใส่
F 
ใจคือซางมาเฮ็ดกันคัก
 
กินอิ่มแล้วกะแ
G 
ซ่วหนี

 
นกเขา
F 
ตู้พรากคู่กะยัง
G 
ขัน
 
กาโต
Em 
ดำพรากฮัง 
 
ยัง
Am 
ฮำฮอน
 
เจ้าผู้
F 
นกกระแดดเด้าจากข
G 
อน
 
เจ้าบินจร บ่คื
C 
นรัง..

 
ได้กินก้
F 
อยเจ้าลืมแจ่วแพร้ว
G 
ผัก
 
กินพา
Em 
ยังพาคำเจ้าซ
Am 
างลืมอ้าย
 
ไสเจ้า
F 
ว่าสิฮักกันจนต
G 
าย
 
เจ้าบ่แ
F 
คร์ว่าไผสิเป็นจั่ง
G 
ใด๋
 
ฮักสุดท้ายกะแ
C 
ค่ลวง

INSTRU | Am | G | F | G |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

Am 
ปานปล่อยเอียนลงตม
 
คือบ่
Em 
สมกับที่อ้ายฮัก
 
คือขี่ใส่
F 
ใจคือซางมาเฮ็ดกันคัก
 
กินอิ่มแล้วกะแ
G 
ซ่วหนี 
 
โอยย..

 
นกเขา
F 
ตู้พรากคู่กะยัง
G 
ขัน
 
กาโต
Em 
ดำพรากฮัง 
 
ยัง
Am 
ฮำฮอน
 
เจ้าผู้
F 
นกกระแดดเด้าจากข
G 
อน
 
เจ้าบินจร บ่คื
C 
นรัง..

 
ได้กินก้
F 
อยเจ้าลืมแจ่วแพร้ว
G 
ผัก
 
กินพา
Em 
ยังพาคำเจ้าซ
Am 
างลืมอ้าย
 
ไสเจ้า
F 
ว่าสิฮักกันจนต
G 
าย
 
เจ้าบ่แ
F 
คร์ว่าไผสิเป็นจั่ง
G 
ใด๋
 
ฮักสุดท้ายกะแ
C 
ค่ลวง 
 
 
G 

 
หล่านางเ
C 
อย..
 
สิบ
Am 
ปีกะสิถ่า 
 
ซาวพรรษากะสิอยู่
 
ขั่นบ่ไ
F 
ด้เป็นคู่ 
 
กอดก
G 
ายอยู่เคียงหมอน
C 
มีใหม่ซ่อนอ้อนออย 
 
แต่ทันเขา
 
เจ้าไปห
Dm 
ลงมัวเมา.
G 
..
 
บ่เคยสนใจอ้ายเ
C 
ลย 
 
 
G 

 
นกเขา
F 
ตู้พรากคู่กะยัง
G 
ขัน
 
กาโต
Em 
ดำพรากฮัง 
 
ยัง
Am 
ฮำฮอน
 
เจ้าผู้
F 
นกกระแดดเด้าจากข
G 
อน
 
เจ้าบินจร บ่คื
C 
นรัง..

 
ได้กินก้
F 
อยเจ้าลืมแจ่วแพร้ว
G 
ผัก
 
กินพา
Em 
ยังพาคำเจ้าซ
Am 
างลืมอ้าย
 
ไสเจ้า
F 
ว่าสิฮักกันจนต
G 
าย
 
เจ้าบ่แ
F 
คร์ว่าไผสิเป็นจั่ง
G 
ใด๋
 
ฮักสุดท้ายกะแ
C 
ค่ลวง..

OUTRO | F G | Em Am | F G | C | C |


นกเขาตู้พรากคู่กะยังขัน
กาโตดำพรากฮัง ยังฮำฮอน
เจ้าผู้นกกระแดดเด้าจากขอน
เจ้าบินจร บ่คืนรัง..

( ดนตรี )

ความฮักที่อ้ายให้เจ้า
มันมั่นแก่นคือจั่งเสาเข็ม
กะคือจั่งเกลือที่บ่เซาเค็ม
คือจั่งแก้วตาในดวงใจ
ให้อภัยเจ้าตั้งหลายเทื่อ
บ่น่าเซือเจ้าสิไลลืมง่าย
ได้เป็นพญาขี่ช้างโตใหญ่
บัดลืมจ้อยผู้หย่างดิน

ปานปล่อยเอียนลงตม
คือบ่สมกับที่อ้ายฮัก
คือขี่ใส่ใจคือซางมาเฮ็ดกันคัก
กินอิ่มแล้วกะแซ่วหนี

นกเขาตู้พรากคู่กะยังขัน
กาโตดำพรากฮัง ยังฮำฮอน
เจ้าผู้นกกระแดดเด้าจากขอน
เจ้าบินจร บ่คืนรัง..

ได้กินก้อยเจ้าลืมแจ่วแพร้วผัก
กินพายังพาคำเจ้าซางลืมอ้าย
ไสเจ้าว่าสิฮักกันจนตาย
เจ้าบ่แคร์ว่าไผสิเป็นจั่งใด๋
ฮักสุดท้ายกะแค่ลวง

( ดนตรี )

ปานปล่อยเอียนลงตม
คือบ่สมกับที่อ้ายฮัก
คือขี่ใส่ใจคือซางมาเฮ็ดกันคัก
กินอิ่มแล้วกะแซ่วหนี โอยย..

นกเขาตู้พรากคู่กะยังขัน
กาโตดำพรากฮัง ยังฮำฮอน
เจ้าผู้นกกระแดดเด้าจากขอน
เจ้าบินจร บ่คืนรัง..

ได้กินก้อยเจ้าลืมแจ่วแพร้วผัก
กินพายังพาคำเจ้าซางลืมอ้าย
ไสเจ้าว่าสิฮักกันจนตาย
เจ้าบ่แคร์ว่าไผสิเป็นจั่งใด๋
ฮักสุดท้ายกะแค่ลวง

หล่านางเอย..
สิบปีกะสิถ่า ซาวพรรษากะสิอยู่
ขั่นบ่ได้เป็นคู่ กอดกายอยู่เคียงหมอน
มีใหม่ซ่อนอ้อนออย แต่ทันเขา
เจ้าไปหลงมัวเมา…
บ่เคยสนใจอ้ายเลย

นกเขาตู้พรากคู่กะยังขัน
กาโตดำพรากฮัง ยังฮำฮอน
เจ้าผู้นกกระแดดเด้าจากขอน
เจ้าบินจร บ่คืนรัง..

ได้กินก้อยเจ้าลืมแจ่วแพร้วผัก
กินพายังพาคำเจ้าซางลืมอ้าย
ไสเจ้าว่าสิฮักกันจนตาย
เจ้าบ่แคร์ว่าไผสิเป็นจั่งใด๋
ฮักสุดท้ายกะแค่ลวง..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง นกเขาตู้ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ยศ ภิญโญ
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานแสดง : 093-486-0801
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend