คอร์ดเพลง มิสเตอร์หลอน ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง มิสเตอร์หลอน ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em E7 F#m F#7 G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Bm A | Bm A |
INTRO | G | Bm | G | Bm |
INTRO | D | A | G | A | A | Bm |

Bm 
ใหม่ๆทำไหรก็เข้า
G 
ที
 
พอนาน
A 
ปีหยับไม่เข้
Bm 
าท่า
Bm 
ใหม่ๆคอยวังหมูวังห
G 
มา
 
คอยตรวจต
A 
ราดูความปลอ
Bm 
ดภัย

 
หวา
Bm 
งนี้ทั้งเหล้ายาปลา
G 
ปิ้ง
 
โหม้ห
A 
ยงโหม่หญิงก็ห
Bm 
ยับมี
 
ไม่ยอม
Bm 
นอนไม่ค่อยเล่นจ้ำ
G 
จี้
 
มีท่า
A 
ทีเหินห่างเปลี่ย
Bm 
นไป

 
อันน้ำ
Em 
หอมหากดมดอมนานไป
 
ก็เข้า
F#m 
ใจย่อมมีปวดหัว
 
สงสาร
Em 
จริงเป็นผู้หญิงต้องง้อผัว
 
ใช่ฉาน
G 
มั่วแต่อยากเล่าให้
A 
ฟัง

 
ใครจะทนมึง
G 
ได้ 
 
เดือนนึงแดกแต่ม
Bm 
าม่า
 
มีตังค์สักนิดสักห
G 
น่อยมึงเอาไปสูบแต่ย
Bm 
าบ้า
 
อนา
D 
คตไม่ต้องถาม
A 
หา 
 
เสียเว
G 
ลากับมึงนานไปแ
F#7 
ล้ว

 
บอกแค่เม็ดยี่
G 
สิบแต่มึงล่อวันล
Bm 
ะกำ
 
วันและเดือนเลื่อนผ่
G 
านงานการไม่เค
Bm 
ยทำ
 
เสพจนตาเห
D 
ลือง หัวหลวม หน้า
A 
ดำ
 
โอ้เวรก
G 
รรมไอ้ไหรของกู
A 
นิ..

 
อย่างนี้ก็
Bm 
ทางใครทางมัน 
 
 
G 
บ้านฉันไม่ต้องไป
 
แล้วค่
D 
อยหาผัวใหม่เอาข้างห
A 
น้า
 
อยู่กับ
Bm 
ผัวหลอนๆ 
 
กูก็น
G 
อนไม่ค่อยหลับ
 
กลัวมึง
D 
จับไปเป็นตัวปร
A 
ะกัน
 
ตื่นมาตี
Bm 
สามตีสี่ 
 
บอกว่า
G 
มีคนมาเวียนบ้าน
 
กูก็
D 
ยืนดูตั้งนานไม่เ
A 
ห็น
 
มีแต่
Bm 
หมาตัวลายๆ 
 
มึงแลพ
G 
รือว่าเป็นนาย
 
มั่วฉิบห
D 
ายไอ้มิสเตอร์ห
A 
ลอน.. 
 
พักผ่อนบ้างตะมึง

INSTRU | Bm | A | Bm |

 
อันน้ำ
Em 
หอมหากดมดอมนานไป
 
ก็เข้า
F#m 
ใจย่อมมีปวดหัว
 
สงสาร
Em 
จริงเป็นผู้หญิงต้องง้อผัว
 
ใช่ฉาน
G 
มั่วแต่อยากเล่าให้
A 
ฟัง

 
ใครจะทนมึง
G 
ได้ 
 
เดือนนึงแดกแต่ม
Bm 
าม่า
 
มีตังค์สักนิดสักห
G 
น่อยมึงเอาไปสูบแต่ย
Bm 
าบ้า
 
อนา
D 
คตไม่ต้องถาม
A 
หา 
 
เสียเว
G 
ลากับมึงนานไปแ
F#7 
ล้ว

 
บอกแค่เม็ดยี่
G 
สิบแต่มึงล่อวันล
Bm 
ะกำ
 
วันและเดือนเลื่อนผ่
G 
านงานการไม่เค
Bm 
ยทำ
 
เสพจนตาเห
D 
ลือง หัวหลวม หน้า
A 
ดำ
 
โอ้เวรก
G 
รรมไอ้ไหรของกู
A 
นิ..

 
อย่างนี้ก็
Bm 
ทางใครทางมัน 
 
 
G 
บ้านฉันไม่ต้องไป
 
แล้วค่
D 
อยหาผัวใหม่เอาข้างห
A 
น้า
 
อยู่กับ
Bm 
ผัวหลอนๆ 
 
กูก็น
G 
อนไม่ค่อยหลับ
 
กลัวมึง
D 
จับไปเป็นตัวปร
A 
ะกัน
 
ตื่นมาตี
Bm 
สามตีสี่ 
 
บอกว่า
G 
มีคนมาเวียนบ้าน
 
กูก็
D 
ยืนดูตั้งนานไม่เ
A 
ห็น
 
มีแต่
Bm 
หมาตัวลายๆ 
 
มึงแลพ
G 
รือว่าเป็นนาย
 
มั่วฉิบห
D 
ายไอ้มิสเตอร์ห
A 
ลอน.. 
 
พักผ่อนบ้างต
Bm 
ะมึง 
 
 
A 

INSTRU | G | Bm | G | Bm |
INSTRU | D | A | G | A |

 
อันน้ำ
Em 
หอมหากดมดอมนานไป
 
ก็เข้า
F#m 
ใจย่อมมีปวดหัว
 
สงสาร
Em 
จริงเป็นผู้หญิงต้องง้อผัว
 
ใช่ฉาน
G 
มั่วแต่อยากเล่าให้
A 
ฟัง

 
ใครจะทนมึง
G 
ได้ 
 
เดือนนึงแดกแต่ม
Bm 
าม่า
 
มีตังค์สักนิดสักห
G 
น่อยมึงเอาไปสูบแต่ย
Bm 
าบ้า
 
อนา
D 
คตไม่ต้องถาม
A 
หา 
 
เสียเว
G 
ลากับมึงนานไปแ
F#7 
ล้ว

 
บอกแค่เม็ดยี่
G 
สิบแต่มึงล่อวันล
Bm 
ะกำ
 
วันและเดือนเลื่อนผ่
G 
านงานการไม่เค
Bm 
ยทำ
 
เสพจนตาเห
D 
ลือง หัวหลวม หน้า
A 
ดำ
 
โอ้เวรก
G 
รรมไอ้ไหรของกู
A 
นิ..

 
อย่างนี้ก็
Bm 
ทางใครทางมัน 
 
 
G 
บ้านฉันไม่ต้องไป
 
แล้วค่
D 
อยหาผัวใหม่เอาข้างห
A 
น้า
 
อยู่กับ
Bm 
ผัวหลอนๆ 
 
กูก็น
G 
อนไม่ค่อยหลับ
 
กลัวมึง
D 
จับไปเป็นตัวปร
A 
ะกัน
 
ตื่นมาตี
Bm 
สามตีสี่ 
 
บอกว่า
G 
มีคนมาเวียนบ้าน
 
กูก็
D 
ยืนดูตั้งนานไม่เ
A 
ห็น
 
มีแต่
Bm 
หมาตัวลายๆ 
 
มึงแลพ
G 
รือว่าเป็นนาย
 
มั่วฉิบห
D 
ายไอ้มิสเตอร์ห
A 
ลอน.. 
 
พักผ่อนบ้างตะมึง

OUTRO | Bm | A | Bm | A | Bm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง มิสเตอร์หลอน


ใหม่ๆทำไหรก็เข้าที
พอนานปีหยับไม่เข้าท่า
ใหม่ๆคอยวังหมูวังหมา
คอยตรวจตราดูความปลอดภัย

หวางนี้ทั้งเหล้ายาปลาปิ้ง
โหม้หยงโหม่หญิงก็หยับมี
ไม่ยอมนอนไม่ค่อยเล่นจ้ำจี้
มีท่าทีเหินห่างเปลี่ยนไป

อันน้ำหอมหากดมดอมนานไป
ก็เข้าใจย่อมมีปวดหัว
สงสารจริงเป็นผู้หญิงต้องง้อผัว
ใช่ฉานมั่วแต่อยากเล่าให้ฟัง

ใครจะทนมึงได้ เดือนนึงแดกแต่มาม่า
มีตังค์สักนิดสักหน่อยมึงเอาไปสูบแต่ยาบ้า
อนาคตไม่ต้องถามหา เสียเวลากับมึงนานไปแล้ว

บอกแค่เม็ดยี่สิบแต่มึงล่อวันละกำ
วันและเดือนเลื่อนผ่านงานการไม่เคยทำ
เสพจนตาเหลือง หัวหลวม หน้าดำ
โอ้เวรกรรมไอ้ไหรของกูนิ

อย่างนี้ก็ทางใครทางมัน บ้านฉันไม่ต้องไป
แล้วค่อยหาผัวใหม่เอาข้างหน้า
อยู่กับผัวหลอนๆ กูก็นอนไม่ค่อยหลับ
กลัวมึงจับไปเป็นตัวประกัน
ตื่นมาตีสามตีสี่ บอกว่ามีคนมาเวียนบ้าน
กูก็ยืนดูตั้งนานไม่นานไม่เห็น
มีแต่หมาตัวลายๆ มึงแลพรือว่าเป็นนาย
มั่วฉิบหายไอ้มิสเตอร์หลอน.. พักผ่อนบ้างตะมึง

( ดนตรี )

อันน้ำหอมหากดมดอมนานไป
ก็เข้าใจย่อมมีปวดหัว
สงสารจริงเป็นผู้หญิงต้องง้อผัว
ใช่ฉานมั่วแต่อยากเล่าให้ฟัง

ใครจะทนมึงได้ เดือนนึงแดกแต่มาม่า
มีตังค์สักนิดสักหน่อยมึงเอาไปสูบแต่ยาบ้า
อนาคตไม่ต้องถามหา เสียเวลากับมึงนานไปแล้ว

บอกแค่เม็ดยี่สิบแต่มึงล่อวันละกำ
วันและเดือนเลื่อนผ่านงานการไม่เคยทำ
เสพจนตาเหลือง หัวหลวม หน้าดำ
โอ้เวรกรรมไอ้ไหรของกูนิ

อย่างนี้ก็ทางใครทางมัน บ้านฉันไม่ต้องไป
แล้วค่อยหาผัวใหม่เอาข้างหน้า
อยู่กับผัวหลอนๆ กูก็นอนไม่ค่อยหลับ
กลัวมึงจับไปเป็นตัวประกัน
ตื่นมาตีสามตีสี่ บอกว่ามีคนมาเวียนบ้าน
กูก็ยืนดูตั้งนานไม่นานไม่เห็น
มีแต่หมาตัวลายๆ มึงแลพรือว่าเป็นนาย
มั่วฉิบหายไอ้มิสเตอร์หลอน.. พักผ่อนบ้างตะมึง

( ดนตรี )

อันน้ำหอมหากดมดอมนานไป
ก็เข้าใจย่อมมีปวดหัว
สงสารจริงเป็นผู้หญิงต้องง้อผัว
ใช่ฉานมั่วแต่อยากเล่าให้ฟัง

ใครจะทนมึงได้ เดือนนึงแดกแต่มาม่า
มีตังค์สักนิดสักหน่อยมึงเอาไปสูบแต่ยาบ้า
อนาคตไม่ต้องถามหา เสียเวลากับมึงนานไปแล้ว

บอกแค่เม็ดยี่สิบแต่มึงล่อวันละกำ
วันและเดือนเลื่อนผ่านงานการไม่เคยทำ
เสพจนตาเหลือง หัวหลวม หน้าดำ
โอ้เวรกรรมไอ้ไหรของกูนิ

อย่างนี้ก็ทางใครทางมัน บ้านฉันไม่ต้องไป
แล้วค่อยหาผัวใหม่เอาข้างหน้า
อยู่กับผัวหลอนๆ กูก็นอนไม่ค่อยหลับ
กลัวมึงจับไปเป็นตัวประกัน
ตื่นมาตีสามตีสี่ บอกว่ามีคนมาเวียนบ้าน
กูก็ยืนดูตั้งนานไม่นานไม่เห็น
มีแต่หมาตัวลายๆ มึงแลพรือว่าเป็นนาย
มั่วฉิบหายไอ้มิสเตอร์หลอน.. พักผ่อนบ้างตะมึง

มิวสิควิดีโอ มิสเตอร์หลอน ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : มิสเตอร์หลอน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาหลี 12ปันนา
เรียบเรียง : บอย พาโล
ติดต่องานศิลปิน : 089-2896387
คอร์ดเพลง มิสเตอร์หลอน ธีเดช ทองอภิชาติ
4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend