คอร์ดเพลง ขอบคุณที่เลือกอ้าย ยศ ภิญโญ

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอบคุณที่เลือกอ้าย ศิลปิน ยศ ภิญโญ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A | Bm F#m |
INTRO | G F#m | G A | A |

 
ขอบ
D 
คุณที่ยังฮัก
A 
กัน 
 
ขอบ
Bm 
คุณที่ยังบ่
F#m 
ไปไส
 
ขอบ
G 
คุณเด้อคน
A 
ฮักของอ้าย 
 
ที่
G 
ยังเชื่อใจตลอ
A 
ดมา
 
บางค
D 
รั้งอาจมีนั้า
A 
ตา 
 
บาง
Bm 
คราต้องแอบ
F#m 
ร้องให้
 
แต่บ่อ
G 
ยากให้เห็น 
 
ย่าน
F#m 
เจ้าท้อใจ
 
ทุกข์ปานไ
G 
ด๋กะยอมอ
A 
ดเอา

 
จักสิเว้าคำ
D 
ได๋ 
 
มา
Bm 
ขอบคุณ
 
ที่เจ้ากล้า
G 
ลงทุน 
 
ฝาก
F#m 
ชีวิตไว้
 
กะ
G 
ส่ำเจ้าเห็น 
 
อ้ายมี
F#m 
แค่หัวใจ
 
ขอบคุณห
G 
ลายที่เจ้าบ่ถิ่ม
A 
กัน

 
ช่วยกันฝ่า
D 
ฟันนับหนึ่งไต่
Bm 
จากศูนย์
 
ชีวิตบ่ส
G 
มดุล 
 
เจ้า
F#m 
ยังเลือกอ้าย
 
สิ
G 
ขอสัญญา 
 
จาก
F#m 
นี้ตลอดไป
 
สิบ่เ
G 
ว้าหยังหลาย.. 
 
 
A 
โอ..
 
นอกจากคำว่า
D 
ฮักเด้อ.. 
 
 
A 

 
ฟ้าสิ
G 
ย่ม 
 
ดิน
A 
ล่มสลาย 
 
สิบ่
F#m 
คลายฮัก
Bm 
เจ้า
 
สิมั่นแ
G 
ก่นคือจั่งขุนเ
A 
ขา 
 
ให้เจ้าเ
D 
ชื่อไว้
 
จับ
G 
มือแน่นๆ 
 
ไว้เด้
A 
อ 
 
ระหว่าง
F#m 
เจอเรื่อง
Bm 
ร้ายๆ
 
แค่เ
G 
จ้า.. 
 
อย่าถอด
A 
ใจ.. 
 
อ้ายสิดูแลเ
D 
อง

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G | A |

 
ขอบ
D 
คุณที่ยังฮัก
A 
กัน 
 
ขอบ
Bm 
คุณที่ยังบ่
F#m 
ไปไส
 
ขอบ
G 
คุณเด้อคน
A 
ฮักของอ้าย 
 
ที่
G 
ยังเชื่อใจตลอ
A 
ดมา
 
บางค
D 
รั้งอาจมีนั้า
A 
ตา 
 
บาง
Bm 
คราต้องแอบ
F#m 
ร้องให้
 
แต่บ่อ
G 
ยากให้เห็น 
 
ย่าน
F#m 
เจ้าท้อใจ
 
ทุกข์ปานไ
G 
ด๋กะยอมอ
A 
ดเอา 
 
โอ..

 
จักสิเว้าคำ
D 
ได๋ 
 
มา
Bm 
ขอบคุณ
 
ที่เจ้ากล้า
G 
ลงทุน 
 
ฝาก
F#m 
ชีวิตไว้
 
กะ
G 
ส่ำเจ้าเห็น 
 
อ้ายมี
F#m 
แค่หัวใจ
 
ขอบคุณห
G 
ลายที่เจ้าบ่ถิ่ม
A 
กัน

 
ช่วยกันฝ่า
D 
ฟันนับหนึ่งไต่
Bm 
จากศูนย์
 
ชีวิตบ่ส
G 
มดุล 
 
เจ้า
F#m 
ยังเลือกอ้าย
 
สิ
G 
ขอสัญญา 
 
จาก
F#m 
นี้ตลอดไป
 
สิบ่เ
G 
ว้าหยังหลาย.. 
 
 
A 
โอ..

 
จักสิเว้าคำ
D 
ได๋ 
 
มา
Bm 
ขอบคุณ
 
ที่เจ้ากล้า
G 
ลงทุน 
 
ฝาก
F#m 
ชีวิตไว้
 
กะ
G 
ส่ำเจ้าเห็น 
 
อ้ายมี
F#m 
แค่หัวใจ
 
ขอบคุณห
G 
ลายที่เจ้าบ่ถิ่ม
A 
กัน

 
ช่วยกันฝ่า
D 
ฟันนับหนึ่งไต่
Bm 
จากศูนย์
 
ชีวิตบ่ส
G 
มดุล 
 
เจ้า
F#m 
ยังเลือกอ้าย
 
สิ
G 
ขอสัญญา 
 
จาก
F#m 
นี้ตลอดไป
 
สิบ่เ
G 
ว้าหยังหลาย.. 
 
 
A 
โอ..
 
นอกจากคำว่าฮักเด้อ..
 

OUTRO | D Bm | G A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ขอบคุณที่เลือกอ้าย


ขอบคุณที่ยังฮักกัน ขอบคุณที่ยังบ่ไปไส
ขอบคุณเด้อคนฮักของอ้าย ที่ยังเชื่อใจตลอดมา
บางครั้งอาจมีนั้าตา บางคราต้องแอบร้องให้
แต่บ่อยากให้เห็น ย่านเจ้าท้อใจ
ทุกข์ปานได๋กะยอมอดเอา

จักสิเว้าคำได๋ มาขอบคุณ
ที่เจ้ากล้าลงทุน ฝากชีวิตไว้
กะส่ำเจ้าเห็น อ้ายมีแค่หัวใจ
ขอบคุณหลายที่เจ้าบ่ถิ่มกัน

ช่วยกันฝ่าฟันนับหนึ่งไต่จากศูนย์
ชีวิตบ่สมดุล เจ้ายังเลือกอ้าย
สิขอสัญญา จากนี้ตลอดไป
สิบ่เว้าหยังหลาย.. โอ..
นอกจากคำว่าฮักเด้อ

ฟ้าสิย่ม ดินล่มสลาย สิบ่คลายฮักเจ้า
สิมั่นแก่นคือจั่งขุนเขา ให้เจ้าเชื่อไว้
จับมือแน่นๆ ไว้เด้อ ระหว่างเจอเรื่องร้ายๆ
แค่เจ้า.. อย่าถอดใจ.. อ้ายสิดูแลเอง

( ดนตรี )

ขอบคุณที่ยังฮักกัน ขอบคุณที่ยังบ่ไปไส
ขอบคุณเด้อคนฮักของอ้าย ที่ยังเชื่อใจตลอดมา
บางครั้งอาจมีนั้าตา บางคราต้องแอบร้องให้
แต่บ่อยากให้เห็น ย่านเจ้าท้อใจ
ทุกข์ปานได๋กะยอมอดเอา โอ..

จักสิเว้าคำได๋ มาขอบคุณ
ที่เจ้ากล้าลงทุน ฝากชีวิตไว้
กะส่ำเจ้าเห็น อ้ายมีแค่หัวใจ
ขอบคุณหลายที่เจ้าบ่ถิ่มกัน

ช่วยกันฝ่าฟันนับหนึ่งไต่จากศูนย์
ชีวิตบ่สมดุล เจ้ายังเลือกอ้าย
สิขอสัญญา จากนี้ตลอดไป
สิบ่เว้าหยังหลาย.. โอ..

จักสิเว้าคำได๋ มาขอบคุณ
ที่เจ้ากล้าลงทุน ฝากชีวิตไว้
กะส่ำเจ้าเห็น อ้ายมีแค่หัวใจ
ขอบคุณหลายที่เจ้าบ่ถิ่มกัน

ช่วยกันฝ่าฟันนับหนึ่งไต่จากศูนย์
ชีวิตบ่สมดุล เจ้ายังเลือกอ้าย
สิขอสัญญา จากนี้ตลอดไป
สิบ่เว้าหยังหลาย.. โอ..
นอกจากคำว่าฮักเด้อ..

มิวสิควิดีโอ ขอบคุณที่เลือกอ้าย ยศ ภิญโญ

เพลง : ขอบคุณที่เลือกอ้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : ยศ ภิญโญ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้นฮัก พรมจันทร์
เรียบเรียง : กล้าชัย ไทหนองคาย
ติดต่องานศิลปิน : 0986483163, 0931949079
คอร์ดเพลง ขอบคุณที่เลือกอ้าย ยศ ภิญโญ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend