คอร์ดเพลง ฆ่าอ้ายสา – ยศ ภิญโญ

  
Text   

INTRO | F Am | Dm C | Bb | C |

 
F 
อดเจ้าของนั่ง
Am 
มองรูปเก่า
 
มื้อที่
Dm 
เขาเข้ามาแทร
C 
กกลาง
Bb 
อ้ายกะส่ำของฮ้
C 
าง 
 
อยู่ข้างคั
F 
นแท 
 
 
F7 
 
กะเ
Bb 
จ็บอยู่แน่นั่น
C 
ละ
 
จากหัว
Am 
ซาบ่มาเหลียว
Dm 
แล
Gm 
คนที่เคยเทคแ
C 
คร์เจ้าทั้งหั
F 
วใจ

 
ให้อ้าย
Bb 
ลืม 
 
ว่าเ
C 
คยฮักเจ้า
 
ว่าส
Am 
องเฮาเคยพ้
Dm 
อกัน
 
ให้
Gm 
อ้ายช่วยลืมคืน
C 
วัน 
 
ที่เคยผ่า
F 
นมา 
 
 
F7 
 
ให้อ้าย
Bb 
ลบ 
 
ให้เ
C 
บิ๊ดสูอย่าง
 
ให้ล้
Am 
างทุกคำสั
Dm 
ญญา
 
กะ
Gm 
ฆ่าอ้ายถิ่มส่ำ
C 
สา 
 
จั่งสิลื
F 
มได้

INSTRU | Bb C |

 
F 
มดเวลาน้ำ
Am 
ตาอ้ายหลั่ง
 
กับความ
Dm 
ฮักที่พังท
C 
ลาย
Bb 
อ้ายบ่มีความห
C 
มาย 
 
กับเจ้
F 
าแนบ้อ 
 
 
F7 
Bb 
ขอให้เฮาจบ
C 
กัน 
 
ความ
Am 
ฝันที่เคยร่วม
Dm 
ก่อ
Gm 
บอกให้เซาคิด
C 
ต่อ 
 
พอส่ำนี่
F 
สา

 
ให้อ้าย
Bb 
ลืม 
 
ว่าเ
C 
คยฮักเจ้า
 
ว่าส
Am 
องเฮาเคยพ้
Dm 
อกัน
 
ให้
Gm 
อ้ายช่วยลืมคืน
C 
วัน 
 
ที่เค
F 
ยผ่านมา 
 
 
F7 
 
ให้อ้าย
Bb 
ลบ 
 
ให้เ
C 
บิ๊ดสูอย่าง
 
ให้ล้
Am 
างทุกคำสั
Dm 
ญญา
 
กะ
Gm 
ฆ่าอ้ายถิ่มส่ำ
C 
สา 
 
จั่งสิลื
F 
มได้

INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
ให้อ้าย
Bb 
ลืม 
 
ว่าเ
C 
คยฮักเจ้า
 
ว่าส
Am 
องเฮาเคยพ้
Dm 
อกัน
 
ให้
Gm 
อ้ายช่วยลืมคืน
C 
วัน 
 
ที่เค
F 
ยผ่านมา 
 
 
F7 
 
ให้อ้าย
Bb 
ลบ 
 
ให้เ
C 
บิ๊ดสูอย่าง
 
ให้ล้
Am 
างทุกคำสั
Dm 
ญญา
 
กะ
Gm 
ฆ่าอ้ายถิ่มส่ำ
C 
สา 
 
จั่งสิลื
F 
มได้

 
กะ
Gm 
ฆ่าอ้ายถิ่มส่ำ
C 
สา โอ้วว.. จั่งสิลืมได้..

OUTRO | F Am | Dm C | Bb | C | F |


กอดเจ้าของนั่งมองรูปเก่า
มื้อที่เขาเข้ามาแทรกกลาง
อ้ายกะส่ำของฮ้าง อยู่ข้างคันแท
กะเจ็บอยู่แน่นั่นละ
จากหัวซาบ่มาเหลียวแล
คนที่เคยเทคแคร์เจ้าทั้งหัวใจ

ให้อ้ายลืม ว่าเคยฮักเจ้า
ว่าสองเฮาเคยพ้อกัน
ให้อ้ายช่วยลืมคืนวัน ที่เคยผ่านมา
ให้อ้ายลบ ให้เบิ๊ดสูอย่าง
ให้ล้างทุกคำสัญญา
กะฆ่าอ้ายถิ่มส่ำสา จั่งสิลืมได้

( ดนตรี )

หมดเวลาน้ำตาอ้ายหลั่ง
กับความฮักที่พังทลาย
อ้ายบ่มีความหมาย กับเจ้าแนบ้อ
ขอให้เฮาจบกัน ความฝันที่เคยร่วมก่อ
บอกให้เซาคิดต่อ พอส่ำนี่สา

ให้อ้ายลืม ว่าเคยฮักเจ้า
ว่าสองเฮาเคยพ้อกัน
ให้อ้ายช่วยลืมคืนวัน ที่เคยผ่านมา
ให้อ้ายลบ ให้เบิ๊ดสูอย่าง
ให้ล้างทุกคำสัญญา
กะฆ่าอ้ายถิ่มส่ำสา จั่งสิลืมได้

( ดนตรี )

ให้อ้ายลืม ว่าเคยฮักเจ้า
ว่าสองเฮาเคยพ้อกัน
ให้อ้ายช่วยลืมคืนวัน ที่เคยผ่านมา
ให้อ้ายลบ ให้เบิ๊ดสูอย่าง
ให้ล้างทุกคำสัญญา
กะฆ่าอ้ายถิ่มส่ำสา จั่งสิลืมได้

กะฆ่าอ้ายถิ่มส่ำสา โอ้วว.. จั่งสิลืมได้..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฆ่าอ้ายสา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เบียร์ บางบอล
เรียบเรียง : ลิฟท์/อ้น คนทำเพลง
คอร์ด ฆ่าอ้ายสา - ยศ ภิญโญ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend