หน้าแรก » ยศ ภิญโญ » คอร์ดเพลง ฆ่าอ้ายสา – ยศ ภิญโญ

คอร์ดเพลง ฆ่าอ้ายสา – ยศ ภิญโญ


INTRO | F Am | Dm C | Bb | C |

 
อดเจ้าของนั่ง
Am 
มองรูปเก่า
 
มื้อที่
Dm 
เขาเข้ามาแทร
กกลาง
Bb 
อ้ายกะส่ำของฮ้
าง 
 
อยู่ข้างคั
นแท 
 
 
F7 
 
กะเ
Bb 
จ็บอยู่แน่นั่น
ละ
 
จากหัว
Am 
ซาบ่มาเหลียว
Dm 
แล
Gm 
คนที่เคยเทคแ
คร์เจ้าทั้งหั
วใจ

 
ให้อ้าย
Bb 
ลืม 
 
ว่าเ
คยฮักเจ้า
 
ว่าส
Am 
องเฮาเคยพ้
Dm 
อกัน
 
ให้
Gm 
อ้ายช่วยลืมคืน
วัน 
 
ที่เคยผ่า
นมา 
 
 
F7 
 
ให้อ้าย
Bb 
ลบ 
 
ให้เ
บิ๊ดสูอย่าง
 
ให้ล้
Am 
างทุกคำสั
Dm 
ญญา
 
กะ
Gm 
ฆ่าอ้ายถิ่มส่ำ
สา 
 
จั่งสิลื
มได้

INSTRU | Bb C |

 
มดเวลาน้ำ
Am 
ตาอ้ายหลั่ง
 
กับความ
Dm 
ฮักที่พังท
ลาย
Bb 
อ้ายบ่มีความห
มาย 
 
กับเจ้
าแนบ้อ 
 
 
F7 
Bb 
ขอให้เฮาจบ
กัน 
 
ความ
Am 
ฝันที่เคยร่วม
Dm 
ก่อ
Gm 
บอกให้เซาคิด
ต่อ 
 
พอส่ำนี่
สา

 
ให้อ้าย
Bb 
ลืม 
 
ว่าเ
คยฮักเจ้า
 
ว่าส
Am 
องเฮาเคยพ้
Dm 
อกัน
 
ให้
Gm 
อ้ายช่วยลืมคืน
วัน 
 
ที่เค
ยผ่านมา 
 
 
F7 
 
ให้อ้าย
Bb 
ลบ 
 
ให้เ
บิ๊ดสูอย่าง
 
ให้ล้
Am 
างทุกคำสั
Dm 
ญญา
 
กะ
Gm 
ฆ่าอ้ายถิ่มส่ำ
สา 
 
จั่งสิลื
มได้

INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
ให้อ้าย
Bb 
ลืม 
 
ว่าเ
คยฮักเจ้า
 
ว่าส
Am 
องเฮาเคยพ้
Dm 
อกัน
 
ให้
Gm 
อ้ายช่วยลืมคืน
วัน 
 
ที่เค
ยผ่านมา 
 
 
F7 
 
ให้อ้าย
Bb 
ลบ 
 
ให้เ
บิ๊ดสูอย่าง
 
ให้ล้
Am 
างทุกคำสั
Dm 
ญญา
 
กะ
Gm 
ฆ่าอ้ายถิ่มส่ำ
สา 
 
จั่งสิลื
มได้

 
กะ
Gm 
ฆ่าอ้ายถิ่มส่ำ
สา โอ้วว.. จั่งสิลืมได้..

OUTRO | F Am | Dm C | Bb | C | F |


กอดเจ้าของนั่งมองรูปเก่า
มื้อที่เขาเข้ามาแทรกกลาง
อ้ายกะส่ำของฮ้าง อยู่ข้างคันแท
กะเจ็บอยู่แน่นั่นละ
จากหัวซาบ่มาเหลียวแล
คนที่เคยเทคแคร์เจ้าทั้งหัวใจ

ให้อ้ายลืม ว่าเคยฮักเจ้า
ว่าสองเฮาเคยพ้อกัน
ให้อ้ายช่วยลืมคืนวัน ที่เคยผ่านมา
ให้อ้ายลบ ให้เบิ๊ดสูอย่าง
ให้ล้างทุกคำสัญญา
กะฆ่าอ้ายถิ่มส่ำสา จั่งสิลืมได้

( ดนตรี )

หมดเวลาน้ำตาอ้ายหลั่ง
กับความฮักที่พังทลาย
อ้ายบ่มีความหมาย กับเจ้าแนบ้อ
ขอให้เฮาจบกัน ความฝันที่เคยร่วมก่อ
บอกให้เซาคิดต่อ พอส่ำนี่สา

ให้อ้ายลืม ว่าเคยฮักเจ้า
ว่าสองเฮาเคยพ้อกัน
ให้อ้ายช่วยลืมคืนวัน ที่เคยผ่านมา
ให้อ้ายลบ ให้เบิ๊ดสูอย่าง
ให้ล้างทุกคำสัญญา
กะฆ่าอ้ายถิ่มส่ำสา จั่งสิลืมได้

( ดนตรี )

ให้อ้ายลืม ว่าเคยฮักเจ้า
ว่าสองเฮาเคยพ้อกัน
ให้อ้ายช่วยลืมคืนวัน ที่เคยผ่านมา
ให้อ้ายลบ ให้เบิ๊ดสูอย่าง
ให้ล้างทุกคำสัญญา
กะฆ่าอ้ายถิ่มส่ำสา จั่งสิลืมได้

กะฆ่าอ้ายถิ่มส่ำสา โอ้วว.. จั่งสิลืมได้..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฆ่าอ้ายสา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เบียร์ บางบอล
เรียบเรียง : ลิฟท์/อ้น คนทำเพลง
คอร์ด ฆ่าอ้ายสา - ยศ ภิญโญ
 โฆษณา