คอร์ดเพลง ภังคี ยศ ภิญโญ

  
Text   
คอร์ดเพลง ภังคี ยศ ภิญโญ

คอร์ด :

ศิลปิน : ยศ ภิญโญ

เนื้อร้อง/ทำนอง : นุ ศรัญญู

คอร์ดในเพลง : Bb,F,Eb,Dm,Cm,Gm


INTRO | Gm.. |
INTRO | F |

 
บุญ
Bb 
ผลาอ้ายบ่สมเ
F 
จ้า
 
พันธุ์เ
Eb 
ผ่าของสองเฮามันต่
Dm 
างกัน
 
เวรก
Eb 
รรมแต่ชาติใด๋ 
 
หรือเป็นลิ
Dm 
ขิตสวรรค์
 
ท่านให้
Cm 
เฮาฮักกันบ่ไ
F 
ด้

 
โผล่ขึ้น
Bb 
มาจากบาดาลด้ว
F 
ยหัวใจ
 
อยากสิ
Eb 
พ้อคำไอ่ที่อ้า
Dm 
ยฮัก
 
ทั้งที่
Eb 
อ้ายกะฮู้โตอยู่ดอกว่า
Dm 
อ้ายต้องอกหัก
 
แค่ได้
Cm 
เห็นหน้าเจ้ากะ
F 
พอ..

 
ร่ายเวท
Gm 
มนต์ 
 
แล้วจำแลงแปลงก
F 
าย
Eb 
เป็นกระฮอกด่อน
Dm 
ภังคี
 
บ่อยากให้
Gm 
เจ้าเห็นโตจริงของอ้า
Dm 
ยนี้
 
ขอแค่ได้
Eb 
อยู่ใกล้ ๆ สายตาคนดี กะ
F 
พอใจ..

 
ย้อนว่า
Eb 
ฟ้าบ่ได้สร้างมาให้ครอง
F 
คู่
 
ย้อน
Dm 
สวรรค์เพิ่นแกล้งให้เฮาแย
Gm 
กกัน
 
สร้างให้
Eb 
เฮาสองคนต่างเผ่า
F 
พันธุ์
 
สองเฮา
Dm 
นั้นฮักกันบ่ไ
Gm 
ด้
 
โตจริง
Eb 
อ้ายนั้นคือพญานา
F 
คา
 
ชีวิตชะ
Dm 
ตาคงบ่ได้ซูนคีง
Gm 
นางไอ่
 
วาส
Eb 
นาสู้ผาแดงบ่ไ
F 
หว 
 
แข่งบั้งไฟกะแ
Bb 
พ้เขา 
 
 
F 

 
ใส่กระดิ่ง
Bb 
ทองห้อยคอมาล่
F 
อใจ
 
ให้นาง
Eb 
ไอ่คนงามเจ้า
Dm 
ลุ่มหลง
 
ผา
Eb 
แดงภังคี 
 
ฮักสะ
Dm 
ท้าน 
 
หนองหานหล่ม
 
แต่สุด
Cm 
ท้ายเจ้าฆ่าตาย 
 
เลือ
F 
ดเย็น..

 
ย้อนว่า
Eb 
ฟ้าบ่ได้สร้างมาให้ครอง
F 
คู่
 
ย้อน
Dm 
สวรรค์เพิ่นแกล้งให้เฮาแย
Gm 
กกัน
 
สร้างให้
Eb 
เฮาสองคนต่างเผ่า
F 
พันธุ์
 
สองเฮา
Dm 
นั้นฮักกันบ่ไ
Gm 
ด้
 
โตจริง
Eb 
อ้ายนั้นคือพญานา
F 
คา
 
ชีวิตชะ
Dm 
ตาคงบ่ได้ซูนคีง
Gm 
นางไอ่
 
วาส
Eb 
นาสู้ผาแดงบ่ไ
F 
หว 
 
แข่งบั้งไฟกะแ
Bb 
พ้เขา 
 
 
F 

INSTRU | Gm | Gm | Cm F | Gm |
INSTRU | Eb | Dm | Cm F | Bb |

 
ร่ายเวท
Gm 
มนต์ 
 
แล้วจำแลงแปลงก
F 
าย
Eb 
เป็นกระฮอกด่อน
Dm 
ภังคี
 
บ่อยากให้
Gm 
เจ้าเห็นโตจริงของอ้า
Dm 
ยนี้
 
ขอแค่ได้
Eb 
อยู่ใกล้ ๆ สายตาคนดี กะ
F 
พอใจ..

Gm 
บัดนี่..  
Eb 
Gm 
ท้าวภังคีแปลงกาย 
 
ให้นางไอ่ลุ่มหลง
 
หวังว่าคงสิถืกใจ ได้ยลโฉมนวลน้อง
 
 
แต่บ่สมใจปอง นางน้องให้คนไล่
 
 
กระฮอกด่อนหนีตาย..  
Eb 
 
เขา
Gm 
นำฆ่า.. 
 
 
Eb 
ตายบ่คืน..
Gm 
 
เขานำ
Eb 
ฆ่า.. 
 
ตาย
Gm 
บ่คืน..
 
โฮะ
Gm 
โอ…
Cm 
F 
Gm 

 
ย้อนว่า
Eb 
ฟ้าบ่ได้สร้างมาให้ครอง
F 
คู่
 
ย้อน
Dm 
สวรรค์เพิ่นแกล้งให้เฮาแย
Gm 
กกัน
 
สร้างให้
Eb 
เฮาสองคนต่างเผ่า
F 
พันธุ์
 
สองเฮา
Dm 
นั้นฮักกันบ่ไ
Gm 
ด้
 
โตจริง
Eb 
อ้ายนั้นคือพญานา
F 
คา
 
ชีวิตชะ
Dm 
ตาคงบ่ได้ซูนคีง
Gm 
นางไอ่
 
วาส
Eb 
นาสู้ผาแดงบ่ไ
F 
หว 
 
แข่งบั้งไฟกะแ
Bb 
พ้เขา

Cm 
วาสนาสอ
F 
งเฮา.. 
 
มันคู่กั
Bb 
นแล้ว..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ภังคี


บุญผลาอ้ายบ่สมเจ้า
พันธุ์เผ่าของสองเฮามันต่างกัน
เวรกรรมแต่ชาติใด๋ หรือเป็นลิขิตสวรรค์
ท่านให้เฮาฮักกันบ่ได้

โผล่ขึ้นมาจากบาดาลด้วยหัวใจ
อยากสิพ้อคำไอ่ที่อ้ายฮัก
ทั้งที่อ้ายกะฮู้โตอยู่ดอกว่าอ้ายต้องอกหัก
แค่ได้เห็นหน้าเจ้ากะพอ..

ร่ายเวทมนต์ แล้วจำแลงแปลงกาย
เป็นกระฮอกด่อนภังคี
บ่อยากให้เจ้าเห็นโตจริงของอ้ายนี้
ขอแค่ได้อยู่ใกล้ ๆ สายตาคนดี กะพอใจ..

ย้อนว่าฟ้าบ่ได้สร้างมาให้ครองคู่
ย้อนสวรรค์เพิ่นแกล้งให้เฮาแยกกัน
สร้างให้เฮาสองคนต่างเผ่าพันธุ์
สองเฮานั้นฮักกันบ่ได้
โตจริงอ้ายนั้นคือพญานาคา
ชีวิตชะตาคงบ่ได้ซูนคีงนางไอ่
วาสนาสู้ผาแดงบ่ไหว แข่งบั้งไฟกะแพ้เขา

ใส่กระดิ่งทองห้อยคอมาล่อใจ
ให้นางไอ่คนงามเจ้าลุ่มหลง
ผาแดงภังคี ฮักสะท้าน หนองหานหล่ม
แต่สุดท้ายเจ้าฆ่าตาย เลือดเย็น..

ย้อนว่าฟ้าบ่ได้สร้างมาให้ครองคู่
ย้อนสวรรค์เพิ่นแกล้งให้เฮาแยกกัน
สร้างให้เฮาสองคนต่างเผ่าพันธุ์
สองเฮานั้นฮักกันบ่ได้
โตจริงอ้ายนั้นคือพญานาคา
ชีวิตชะตาคงบ่ได้ซูนคีงนางไอ่
วาสนาสู้ผาแดงบ่ไหว แข่งบั้งไฟกะแพ้เขา

( ดนตรี )

ร่ายเวทมนต์ แล้วจำแลงแปลงกาย
เป็นกระฮอกด่อนภังคี
บ่อยากให้เจ้าเห็นโตจริงของอ้ายนี้
ขอแค่ได้อยู่ใกล้ ๆ สายตาคนดี กะพอใจ..

บัดนี่..
ท้าวภังคีแปลงกาย ให้นางไอ่ลุ่มหลง
หวังว่าคงสิถืกใจ ได้ยลโฉมนวลน้อง
แต่บ่สมใจปอง นางน้องให้คนไล่
กระฮอกด่อนหนีตาย..
เขานำฆ่า.. ตายบ่คืน..
เขานำฆ่า.. ตายบ่คืน..
โฮะโอ…

ย้อนว่าฟ้าบ่ได้สร้างมาให้ครองคู่
ย้อนสวรรค์เพิ่นแกล้งให้เฮาแยกกัน
สร้างให้เฮาสองคนต่างเผ่าพันธุ์
สองเฮานั้นฮักกันบ่ได้
โตจริงอ้ายนั้นคือพญานาคา
ชีวิตชะตาคงบ่ได้ซูนคีงนางไอ่
วาสนาสู้ผาแดงบ่ไหว แข่งบั้งไฟกะแพ้เขา

วาสนาสองเฮา.. มันคู่กันแล้ว..

มิวสิควิดีโอ ภังคี ยศ ภิญโญ

เพลง : ภังคี
ศิลปิน : ยศ ภิญโญ
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานแสดง : 0649979524
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend