คอร์ดเพลง พอแล้วพอ Phumin (ภูมิมินท์)

  
Text   
คอร์ดเพลง พอแล้วพอ ศิลปิน Phumin คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em F G Am คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์ Capo #1

Capo #1
INTRO | C | C | F | F |
INTRO | G | G | C | C |

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
ฉันเสียเว
G 
ลา
 
มากมายนา
Em 
นา 
 
อยู่นานแสน
Am 
นาน
 
และต่อไป
F 
นี้ 
 
ถ้าอยากเดินท
G 
าง 
 
ฉันก็จะ
C 
ไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
กับความเสียด
G 
าย
 
ที่เคยหล่น
Em 
หาย 
 
ตามช่วง
Am 
เวลา
 
นับจากวัน
F 
นี้ 
 
ฉันจะไขว่ค
G 
ว้า
 
สิ่งที่เข้ามาด้วยความตั้ง
C 
ใจ

 
เฝ้าม
F 
อง 
 
ถึงเส้นท
G 
าง 
 
 
Em 
ที่ฉันเดิน
Am 
มา
 
กัด
F 
กิน 
 
เว
G 
ลา 
 
 
Em 
ฉันครึ่งค่อน
Am 
ชีวิต
 
เฝ้าม
F 
อง 
 
ถึงตอน
G 
นี้ 
 
 
Em 
ที่ฉันยึด
Am 
ติด
 
กับ
F 
สิ่งใดอยู่ห
G 
นอ 
 
ที่ทำให้ฉันไม่ก
C 
ล้าเดินไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
ฉันเสียเว
G 
ลา
 
มากมายนา
Em 
นา 
 
อยู่นานแสน
Am 
นาน
 
และต่อไป
F 
นี้ 
 
ถ้าอยากเดินท
G 
าง 
 
ฉันก็จะ
C 
ไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
กับความเสียด
G 
าย
 
ที่เคยหล่น
Em 
หาย 
 
ตามช่วง
Am 
เวลา
 
นับจากวัน
F 
นี้ 
 
ฉันจะไขว่ค
G 
ว้า
 
สิ่งที่เข้ามาด้วยความตั้ง
C 
ใจ

 
เฝ้าม
F 
อง 
 
ถึงเมื่อว
G 
าน 
 
 
Em 
ที่เพิ่งพ้น
Am 
มา
 
ฉัน
F 
มัว 
 
เสียเว
G 
ลา 
 
กับอะไร
Em 
หนอที่ทำเจ็
Am 
บช้ำ
 
เฝ้าม
F 
อง 
 
ถึงตอน
G 
นั้น 
 
 
Em 
ที่คนสำ
Am 
คัญ
 
จาก
F 
กัน 
 
เพราะ
G 
ฉันมัวเฝ้ารอวัน
C 
ที่จะบอกรัก

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
ฉันเสียเว
G 
ลา
 
มากมายนา
Em 
นา 
 
อยู่นานแสน
Am 
นาน
 
และต่อไป
F 
นี้ 
 
ถ้าอยากบอก
G 
รัก 
 
ฉันจะพูด
C 
ไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
กับความเสียด
G 
าย
 
ที่เคยหล่น
Em 
หาย 
 
ตามช่วงเ
Am 
วลา
 
นับจากวัน
F 
นี้ 
 
ฉันจะไขว่ค
G 
ว้า
 
คนที่เข้ามาด้วยความซื่อต
C 
รง

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | C | C7 |

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
ฉันเสียเว
G 
ลา
 
มากมายนา
Em 
นา 
 
อยู่นานแสน
Am 
นาน
 
และต่อไป
F 
นี้ 
 
ถ้าอยากเดินท
G 
าง 
 
ฉันก็จะ
C 
ไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
กับความเสียด
G 
าย
 
ที่เคยหล่น
Em 
หาย 
 
ตามช่วง
Am 
เวลา
 
นับจากวัน
F 
นี้ 
 
ฉันจะไขว่ค
G 
ว้า
 
สิ่งที่เข้ามาด้วยความตั้ง
C 
ใจ

 
และพอแล้ว
F 
พอ 
 
ฉันเสียเว
G 
ลา
 
มากมายนา
Em 
นา 
 
อยู่นานแสน
Am 
นาน
 
และต่อไป
F 
นี้ 
 
ถ้าอยากบอก
G 
รัก 
 
ฉันจะ
C 
พูดไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
กับความเสียด
G 
าย
 
ที่เคยหล่น
Em 
หาย 
 
ตามช่วง
Am 
เวลา
 
นับจากวัน
F 
นี้ 
 
ฉันจะไขว่ค
G 
ว้า
 
คนที่เข้ามาด้วยความซื่อต
C 
รง

 
นับ
F 
แต่ 
 
นาที
G 
นี้ 
 
 
Em 
ฉันจะทำทุก
Am 
อย่าง
 
ที่
F 
ฉัน 
 
อยากจะ
G 
ทำ 
 
 
Em 
แม้ไม่ดีเท่า
Am 
ใคร
 
แต่
F 
ฉัน 
 
ก็แค่ก
G 
ลัว 
 
 
Em 
ว่าความเสีย
Am 
ดาย
 
จะ
F 
มา 
 
คอยทำร้
G 
ายเหมือนวันที่
C 
ฉันผ่านพ้น

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง พอแล้วพอ


ฉันพอแล้วพอ ฉันเสียเวลา
มากมายนานา อยู่นานแสนนาน
และต่อไปนี้ ถ้าอยากเดินทาง ฉันก็จะไป

ฉันพอแล้วพอ กับความเสียดาย
ที่เคยหล่นหาย ตามช่วงเวลา
นับจากวันนี้ ฉันจะไขว่คว้า
สิ่งที่เข้ามาด้วยความตั้งใจ

เฝ้ามอง ถึงเส้นทาง ที่ฉันเดินมา
กัดกิน เวลา ฉันครึ่งค่อนชีวิต
เฝ้ามอง ถึงตอนนี้ ที่ฉันยึดติด
กับสิ่งใดอยู่หนอ ที่ทำให้ฉันไม่กล้าเดินไป

ฉันพอแล้วพอ ฉันเสียเวลา
มากมายนานา อยู่นานแสนนาน
และต่อไปนี้ ถ้าอยากเดินทาง ฉันก็จะไป

ฉันพอแล้วพอ กับความเสียดาย
ที่เคยหล่นหาย ตามช่วงเวลา
นับจากวันนี้ ฉันจะไขว่คว้า
สิ่งที่เข้ามาด้วยความตั้งใจ

เฝ้ามอง ถึงเมื่อวาน ที่เพิ่งพ้นมา
ฉันมัว เสียเวลา กับอะไรหนอที่ทำเจ็บช้ำ
เฝ้ามอง ถึงตอนนั้น ที่คนสำคัญ
จากการ เพราะฉันมัวเฝ้ารอวันที่จะบอกรัก

ฉันพอแล้วพอ ฉันเสียเวลา
มากมายนานา อยู่นานแสนนาน
และต่อไปนี้ ถ้าอยากบอกรัก ฉันจะพูดไป

ฉันพอแล้วพอ กับความเสียดาย
ที่เคยหล่นหาย ตามช่วงเวลา
นับจากวันนี้ ฉันจะไขว่คว้า
คนที่เข้ามาด้วยความซื่อตรง

( ดนตรี )

ฉันพอแล้วพอ ฉันเสียเวลา
มากมายนานา อยู่นานแสนนาน
และต่อไปนี้ ถ้าอยากเดินทาง ฉันก็จะไป

ฉันพอแล้วพอ กับความเสียดาย
ที่เคยหล่นหาย ตามช่วงเวลา
นับจากวันนี้ ฉันจะไขว่คว้า
สิ่งที่เข้ามาด้วยความตั้งใจ

แล้วพอแล้วพอ ฉันเสียเวลา
มากมายนานา อยู่นานแสนนาน
และต่อไปนี้ ถ้าอยากบอกรัก ฉันจะพูดไป

ฉันพอแล้วพอ กับความเสียดาย
ที่เคยหล่นหาย ตามช่วงเวลา
นับจากวันนี้ ฉันจะไขว่คว้า
คนที่เข้ามาด้วยความซื่อตรง

นับแต่ นาทีนี้ ฉันจะทำทุกอย่าง
ที่ฉัน อยากจะทำ แม้ไม่ดีเท่าใคร
แต่ฉัน ก็แค่กลัว ว่าความเสียดาย
จะมา คอยทำร้ายเหมือนวันที่ฉันผ่านพ้น

มิวสิควิดีโอ พอแล้วพอ Phumin

เพลง : พอแล้วพอ (คอร์ด)
ศิลปิน : Phumin
เนื้อร้อง/ทำนอง : Phumin
Chorus: Kamonluk Oakkharang
Mix master: Phirasak suwannasri
คอร์ดเพลง พอแล้วพอ Phumin
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend