คอร์ดเพลง ฝากเพลงนี้ถึงคนไกล วุฒิ ป่าบอน

  
Text   
คอร์ดเพลง ฝากเพลงนี้ถึงคนไกล ศิลปิน วุฒิ ป่าบอน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Em | D | C D | Em | Em |

 
ป่านนี้เธอทำอะ
C 
ไร
 
บายดีห
D 
ม้าย 
 
รู้หม้ายมีคน
Em 
คิดถึง
 
หัวใจมันเพ้อ
Am 
รำพึง
 
คิดถึงแ
D 
ต่เธอ 
 
คนดีที่อยู่
Em 
แสนไกล

 
ฝากสายลม
C 
นำพา
 
ฝากดาว
D 
บนฟ้า 
 
กล่อมเธอให้หลับ
Em 
ใหล
 
จันทร์เอ๋ยช่วยเป็นกำ
Am 
ลังใจ
 
บอกเธอใ
D 
ห้ที 
 
ให้หลับฝันดี
Em 
จากฉัน

 
ฝากเพลง
C 
นี้ 
 
แทนความ
D 
คิดถึง
 
ส่งไป
Bm 
ถึงใครคนนึงที่อยู่
Em 
ทางนั้น
 
สัญญาจะไม่เ
Am 
ปลี่ยนผัน
 
ทั้ง
D 
หัวใจ 
 
รักนี้มีแ
G 
ค่เธอ

 
คิด
C 
ถึง.. 
 
คนที่
D 
อยู่แสนไกล
 
จากหัว
Bm 
ใจของคนที่อยู่
Em 
ทางนี้
 
ยังห่ว
C 
งหา 
 
คิดถึงเ
D 
ธอทุกนาที
 
อยู่ทา
Bm 
งนี้จะไม่มีวันหวั่
Em 
นไหว
 
ส่งความคิดถึงจาก
Am 
หัวใจ
 
ส่งถึง
D 
คนไกล 
 
บอกเธอไปว่าฉัน
G 
รักเธอ

INSTRU | C | D | Em | Em |
INSTRU | C | D | G D/F# | Em |
INSTRU | Am | D | G |

 
ฝากเพลง
C 
นี้ 
 
แทนความ
D 
คิดถึง
 
ส่งไป
Bm 
ถึงใครคนนึงที่อยู่
Em 
ทางนั้น
 
สัญญาจะไม่เ
Am 
ปลี่ยนผัน
 
ทั้ง
D 
หัวใจ 
 
รักนี้มีแ
G 
ค่เธอ

 
คิด
C 
ถึง.. 
 
คนที่
D 
อยู่แสนไกล
 
จากหัว
Bm 
ใจของคนที่อยู่
Em 
ทางนี้
 
ยังห่ว
C 
งหา 
 
คิดถึงเ
D 
ธอทุกนาที
 
อยู่ทา
Bm 
งนี้จะไม่มีวันหวั่
Em 
นไหว
 
ส่งความคิดถึงจาก
Am 
หัวใจ
 
ส่งถึง
D 
คนไกล 
 
บอกเธอไปว่าฉัน
G 
รักเธอ

 
ฝากความคิดถึงกับส
C 
ายลมพาไป
 
ฟ้าช่วยเ
D 
ป็นพยาน 
 
ว่าคิด
G 
ถึงฉันรัก
D/F# 
เธอมาก
Em 
ที่สุด
 
จะไม่มีวัน
Am 
หยุดพัก 
 
ทั้ง
D 
หัวใจ 
 
รักนี้แ
G 
ค่เธอ

 
ฝากความคิดถึงกับส
C 
ายลมพาไป
 
ฟ้าช่วยเ
D 
ป็นพยาน 
 
ว่าคิด
G 
ถึงฉันรัก
D/F# 
เธอมาก
Em 
ที่สุด
 
จะไม่มีวัน
Am 
หยุดพัก 
 
ทั้ง
D 
หัวใจ 
 
รักนี้แค่.
G 
..เธอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฝากเพลงนี้ถึงคนไกล


ป่านนี้เธอทำอะไร
บายดีหม้าย รู้หม้ายมีคนคิดถึง
หัวใจมันเพ้อรำพึง
คิดถึงแต่เธอ คนดีที่อยู่แสนไกล

ฝากสายลมนำพา
ฝากดาวบนฟ้า กล่อมเธอให้หลับใหล
จันทร์เอ๋ยช่วยเป็นกำลังใจ
บอกเธอให้ที ให้หลับฝันดีจากฉัน

ฝากเพลงนี้ แทนความคิดถึง
ส่งไปถึงใครคนนึงที่อยู่ทางนั้น
สัญญาจะไม่เปลี่ยนผัน
ทั้งหัวใจ รักนี้มีแค่เธอ

คิดถึง.. คนที่อยู่แสนไกล
จากหัวใจของคนที่อยู่ทางนี้
ยังห่วงหา คิดถึงเธอทุกนาที
อยู่ทางนี้จะไม่มีวันหวั่นไหว
ส่งความคิดถึงจากหัวใจ
ส่งถึงคนไกล บอกเธอไปว่าฉันรักเธอ

( ดนตรี )

ฝากเพลงนี้ แทนความคิดถึง
ส่งไปถึงใครคนนึงที่อยู่ทางนั้น
สัญญาจะไม่เปลี่ยนผัน
ทั้งหัวใจ รักนี้มีแค่เธอ

คิดถึง.. คนที่อยู่แสนไกล
จากหัวใจของคนที่อยู่ทางนี้
ยังห่วงหา คิดถึงเธอทุกนาที
อยู่ทางนี้จะไม่มีวันหวั่นไหว
ส่งความคิดถึงจากหัวใจ
ส่งถึงคนไกล บอกเธอไปว่าฉันรักเธอ

ฝากความคิดถึงกับสายลมพาไป
ฟ้าช่วยเป็นพยาน ว่าคิดถึงฉันรักเธอมากที่สุด
จะไม่มีวันหยุดพัก ทั้งหัวใจ รักนี้แค่เธอ

ฝากความคิดถึงกับสายลมพาไป
ฟ้าช่วยเป็นพยาน ว่าคิดถึงฉันรักเธอมากที่สุด
จะไม่มีวันหยุดพัก ทั้งหัวใจ รักนี้มีแค่.. เธอ

มิวสิควิดีโอ ฝากเพลงนี้ถึงคนไกล วุฒิ ป่าบอน

เพลง : ฝากเพลงนี้ถึงคนไกล (คอร์ด)
ศิลปิน : วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง : สหายโตน แพรทอง
เรียบเรียง : สุวรรณ์ นาคบุตร
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ฝากเพลงนี้ถึงคนไกล วุฒิ ป่าบอน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend