คอร์ดเพลง บ่มีดอก เปรี้ยวธนา นาคราชคู่

  
Text   
คอร์ดเพลง บ่มีดอก ศิลปิน เปรี้ยวธนา นาคราชคู่ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C Dm Em E F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Am | G | F | Em |
INTRO | Am | F | C | G Em |

 
บ่ต้องถา
Am 
มหา 
 
ดอกห
G 
นา 
 
คำว่า
Am 
มั่งมี
 
รถยนต์บ่มี
F 
ขี่ 
 
มอไชค์จำใช้
G 
หนี้ 
 
กะเลยได้ห
C 
ย่างเอา
 
เถียง
Dm 
นาคือม่องพักน
G 
อน 
 
ใจมัก
Em 
ฟ้อน 
 
เน้นการ
Am 
เมา
 
หน้าฮ้
F 
านบ่ต้องเว้า 
 
เฝ้าทุกง
E 
าน

 
กะ
Dm 
มักอยู่ดอกผู้สาว 
 
แต่บ่กล้า
Em 
ก้าวเข้าไปหา
 
ฮู่โต
F 
ดีเป็นได้ส่ำหมา 
 
ที่เห่าเค
G 
รื่องบิน
 
ได้แต่
Dm 
จอบกะมีแฮง 
 
บ่กล้า
Em 
แสดงให้เขาได้ยิน
 
เมานอนเ
F 
ถียงเกลือกก้อนขี้ดิน 
 
อย่าคิดสิบินไป
G 
ฮักเขา 
 
โอ..

 
บ่มีด
F 
อกเงินในบัญ
G 
ชี 
 
มีแต่ติด
Em 
หนี้ทุกที่เรื่อ
Am 
ยไป
 
บ่มีด
F 
อกอนาคตสด
G 
ใส 
 
มีแต่อุก
Em 
ใจ อนาถ อนาถา
 
บ่มีด
F 
อกหน้าที่ตำแห
G 
น่ง 
 
มีแต่
Em 
ตำแล้วแพ่งกัน
Am 
ทุกเวลา
 
บ่มีด
F 
อกห้องหอวิ
G 
วาห์ 
 
มีแต่เถียง
E 
นา..
 
เลยบ่กล้าเปิ
Am 
ดใจ.. 
 
โอ..

INSTRU | F G | Em Am | F G | E |
INSTRU | F G | Em Am | F G | E |

 
กะ
Dm 
มักอยู่ดอกผู้สาว 
 
แต่บ่กล้า
Em 
ก้าวเข้าไปหา
 
ฮู่โต
F 
ดีเป็นได้ส่ำหมา 
 
ที่เห่าเค
G 
รื่องบิน
 
ได้แต่
Dm 
จอบกะมีแฮง 
 
บ่กล้า
Em 
แสดงให้เขาได้ยิน
 
เมานอนเ
F 
ถียงเกลือกก้อนขี้ดิน 
 
อย่าคิดสิบินไป
G 
ฮักเขา 
 
โอ..

 
บ่มีด
F 
อกเงินในบัญ
G 
ชี 
 
มีแต่ติด
Em 
หนี้ทุกที่เรื่อ
Am 
ยไป
 
บ่มีด
F 
อกอนาคตสด
G 
ใส 
 
มีแต่อุก
Em 
ใจ อนาถ อนาถา
 
บ่มีด
F 
อกหน้าที่ตำแห
G 
น่ง 
 
มีแต่
Em 
ตำแล้วแพ่งกัน
Am 
ทุกเวลา
 
บ่มีด
F 
อกห้องหอวิ
G 
วาห์ 
 
มีแต่เถียง
E 
นา..
 
เลยบ่กล้าเปิ
Am 
ดใจ..

 
บ่มีด
F 
อกเงินในบัญ
G 
ชี 
 
มีแต่ติด
Em 
หนี้ทุกที่เรื่อ
Am 
ยไป
 
บ่มีด
F 
อกอนาคตสด
G 
ใส 
 
มีแต่อุก
Em 
ใจ อนาถ อนาถา
 
บ่มีด
F 
อกหน้าที่ตำแห
G 
น่ง 
 
มีแต่
Em 
ตำแล้วแพ่งกัน
Am 
ทุกเวลา
 
บ่มีด
F 
อกห้องหอวิ
G 
วาห์ 
 
มีแต่เถียง
E 
นา..
 
เลยบ่กล้าเปิ
Am 
ดใจ.. 
 
โอย…

OUTRO | Am | F | C | G E | Am |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บ่มีดอก


บ่ต้องถามหา ดอกหนา คำว่ามั่งมี
รถยนต์บ่มีขี่ มอไชค์จำใช้หนี้ กะเลยได้ย่างเอา
เถียงนาคือม่องพักนอน ใจมักฟ้อน เน้นการเมา
หน้าฮ้านบ่ต้องเว้า เฝ้าทุกงาน

กะมักอยู่ดอกผู้สาว แต่บ่กล้าก้าวเข้าไปหา
ฮู่โตดีเป็นได้ส่ำหมา ที่เห่าเครื่องบิน
ได้แต่จอบกะมีแฮง บ่กล้าแสดงให้เขาได้ยิน
เมานอนเถียง เกลือกก้อนขี้ดิน
อย่าคิดสิบินไปฮักเขา โอ..

บ่มีดอกเงินในบัญชี มีแต่ติดหนี้ทุกที่เรื่อยไป
บ่มีดอกอนาคตสดใส มีแต่อุกใจ อนาถ อนาถา
บ่มีดอกหน้าที่ตำแหน่ง มีแต่ตำแล้วแพ่งกันทุกเวลา
บ่มีดอกห้องหอวิวาห์ มีแต่เถียงนา..
เลยบ่กล้าเปิดใจ.. โอ..

( ดนตรี )

กะมักอยู่ดอกผู้สาว แต่บ่กล้าก้าวเข้าไปหา
ฮู่โตดีเป็นได้ส่ำหมา ที่เห่าเครื่องบิน
ได้แต่จอบกะมีแฮง บ่กล้าแสดงให้เขาได้ยิน
เมานอนเถียง เกลือกก้อนขี้ดิน
อย่าคิดสิบินไปฮักเขา โอ..

บ่มีดอกเงินในบัญชี มีแต่ติดหนี้ทุกที่เรื่อยไป
บ่มีดอกอนาคตสดใส มีแต่อุกใจ อนาถ อนาถา
บ่มีดอกหน้าที่ตำแหน่ง มีแต่ตำแล้วแพ่งกันทุกเวลา
บ่มีดอกห้องหอวิวาห์ มีแต่เถียงนา..
เลยบ่กล้าเปิดใจ..

บ่มีดอกเงินในบัญชี มีแต่ติดหนี้ทุกที่เรื่อยไป
บ่มีดอกอนาคตสดใส มีแต่อุกใจ อนาถ อนาถา
บ่มีดอกหน้าที่ตำแหน่ง มีแต่ตำแล้วแพ่งกันทุกเวลา
บ่มีดอกห้องหอวิวาห์ มีแต่เถียงนา..
เลยบ่กล้าเปิดใจ.. โอย…

มิวสิควิดีโอ บ่มีดอก เปรี้ยวธนา นาคราชคู่

เพลง : บ่มีดอก (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิเชียร ดาวงษ์
เรียบเรียง : อ.ตูนน้อย สว่างอุบล
ติดต่องานศิลปิน : 099 149 0949
คอร์ดเพลง บ่มีดอก เปรี้ยวธนา นาคราชคู่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend